Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Висновок

Будь-яка навчальна книга являє собою певний симбіоз уявлень автора про предмет, більш-менш вдале виклад його бачення теми з усіма плюсами і мінусами суб'єктивного відбору матеріалу. Очевидно, що уявлення видавничої діяльності у цій книзі не є і не може бути вичерпним. Наприклад, тут майже не говориться про нові видавничих та додрукарських технологіях, пов'язаних з впровадженням постійно оновлюваних програмних продуктів, з розвитком мережевої взаємодії на безмежному просторі Інтернету, зі змінами в галузі книжкової логістики тощо Але ми і не ставили перед собою свідомо нездійсненну задачу осягнути неосяжне. Мета цієї книги полягає насамперед у тому, щоб допомогти сформувати певну вихідну позицію тим, хто збирається пов'язати своє життя з видавничою діяльністю. Саме тому в книзі мова йшла переважно про те, що становить базову частину видавничої діяльності. До того ж, зміни технологічного порядку, як правило, не зачіпають її істоти, притому що загрози для існування традиційних форм видавничої діяльності дійсно є. Пов'язані ці загрози, на наш погляд, з трьома основними факторами: 1) розвитком нових інформаційних технологій та цифрового книговидання; 2) потенційною можливістю зниження до якогось критичного рівня потреби в читанні у нових поколінь; 3) комерціалізацією всіх сторін життя держави і суспільства. Останній з перерахованих факторів, по всій видимості, є домінуючим на сьогоднішній день.

Зміни, що відбуваються сьогодні у сфері видавничої діяльності, дійсно чреваті великими змінами в економіці та фінансах видавничого бізнесу, трансформацією сутнісних складових книговидання, втратою поки ще міцних позицій книги в інтелектуальному житті суспільства і в розвитку людської цивілізації. Відбуваються ці зміни насамперед з абсолютизації ідеї всевладдя грошей, яка протягом вже ряду років чинить безпрецедентний вплив на розвиток практично всіх сторін життя нашого суспільства і нашої держави. У свою чергу, подібна абсолютизація є наслідок віри у всесилля ринку, в його неминущу "правду", яка і стає єдиним мірилом відносин, формованих самим же ринком. І, здавалося б, для подібної віри в ринок є вагомі підстави - практично весь світ живе за законами ринкової економіки, в основі якої лежать принципи свободи підприємництва і вибору. А це означає, що розподіл ресурсів, виробництво всього, що тільки можна виробити, обмін і споживання виробленого продукту і послуг - все визначається попитом і пропозицією.

Важливо зрозуміти, що стане наслідком "монетизації життя" для книговидання. Тут все досить просто: в результаті "грошової монополізації" книговидання великим приватним капіталом відбудеться помітний обмеження доступу населення до інформаційних ресурсів, а значить - зниження рівня демократії в державі і суспільстві. Це помітно вже зараз, адже в результаті відомої монополії групи видавництв масової літератури і недосконалості книжкового ринку, переважної частини росіян доступно не більше 60% випущеної видавцями літератури і це переважно масова література. У той же час так звана інтелектуальна література, яка головним чином і виправдовує існування книги як інтелектуального продукту, зараз зазнає серйозних труднощів, що пояснюється багатьма причинами, від проблем, пов'язаних з розвитком економіки, до зміни самої парадигми нашого мислення. А попереду у інтелектуальної літератури ще більш сумні часи, адже у тих, хто займається інтелектуальною літературою, немає ніяких шансів у боротьбі за місце на полицях мережевих книжкових і загальтоварних супермаркетів, а значить, вона буде йти з загальнодоступного книжкового ринку. Таким чином, книжковий ринок буде продовжувати свій розвиток в напрямку задоволення невибагливого попиту масового читача в ім'я збільшення прибутку. Зрозуміло, як це позначиться на залежній від торгівлі видавничій політиці.

Що стосується впливу розвитку нових інформаційних технологій на видавничу діяльність, то тут навряд чи варто драматизувати ситуацію і передрікати швидке зникнення традиційного паперового книговидання. До сьогоднішнього дня адекватної заміни книзі не придумано, і навряд чи це станеться в осяжному майбутньому. Про це можна говорити досить впевнено, оскільки процеси створення книги, читання і засвоєння прочитаного прості і досконалі, і будь-яке їхнє ускладнення призведе лише до втрати якості продукту і результату його використання. Не треба множити суще без необхідності, як свідчить відомий принцип Оккама. До того ж ті нові інформаційні системи, які сьогодні прийнято називати "електронними книгами" власне книгами не є і являють собою якийсь електронний продукт або ресурс. Звичайно ці продукти і ресурси будуть розвиватися і виступати в ролі товару - замінника книги, але не більше того. Не треба забувати і про те, що поки єдиним творцем книги залишається автор. Чи захоче він "розчинитися" в цифровому текстовому полі якогось безликого електронного носія інформації? Чи погодиться відмовитися від можливості побачити матеріальне втілення своєї праці, від радості потримати в руках доставлений з друкарні томик?

Але чи будуть читачі у майбутніх книг, традиційних друкованих або електронних? В "Національній програмі підтримки та розвитку читання" сучасна ситуація з читанням характеризується як "системна криза читацької культури, коли Росія підійшла до критичної межі зневаги читанням, і на даному етапі можна говорити про початок незворотних процесів руйнування ядра національної культури". Програма розроблена для того, щоб "створити в країні умови для масової інтенсифікації процесів читання, підвищення якості та різноманітності прочитується літератури у всіх областях знань, обміну думками про прочитане, для зростання престижності читання як культурної цінності". Так що для зняття загрози книговиданню з боку третього чинника - можливості зниження до критичного рівня потреби в читанні у нових поколінь - існує комплексна програма. Передбачає вона і підвищення читацької та культурної компетенції громадян, і зростання читацької активності, і збільшення частки громадян, залучених у реалізацію програми, і інш. Книга на сьогоднішній день залишається фактично єдиним системним продуктом, здатним забезпечити цілеспрямований розвиток людської особистості для досягнення і власних її цілей, і цілей розвитку суспільства. У цьому сенсі книга формує ту саму культурну компетенцію людини, яка є гарантією розвитку економіки, науки, культури, політики і т.д. Враховуючи це, можна сказати, що тільки залучення людини в творчі процеси розвитку суспільства і держави здатне гарантовано забезпечити "зростання престижності читання", адже тоді читання для людини стає просто життєво необхідним процесом, без якої він не зможе інтегруватися в навколишню дійсність. Необхідно активізувати спонукальні сили розвитку людини, людині потрібен, словами Валеріана Майкова, "порив до виявлення своєї особистості", наслідком чого неодмінно стане і розвиток потреби у читанні.

 
<<   ЗМІСТ