Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відпускна ціна видавництва

Ефективна політика видавництва в області ціноутворення - важливий інструмент маркетингової діяльності. Завдання, які вирішуються в ході її реалізації, це насамперед продаж тиражів видаваних книг, забезпечення необхідного рівня рентабельності і прийнятних термінів повернення вкладених коштів.

Визначальною ланкою у процесі ціноутворення є етап формування ціни у видавництві. Пов'язано це з тим, що в умовах конкурентного ринку рівень торговельної націнки до відпускної ціни видавництва стабілізується, тому, знаючи відпускну видавничу ціну, можна досить точно визначити ціну книги в оптовому і роздрібному ланках. Відтак визначення відпускної видавничої ціни - головна складова методики ціноутворення в сучасних умовах.

Відпускна ціна видавництва складається в залежності від конкретних обставин, прийнятої стратегії ціноутворення або загальної стратегії видавництва на тому чи іншому етапі його діяльності. Але в кожному разі, призначаючи ціну на свій продукт, видавництво завжди знаходиться в межах дії двох обмежувачів - собівартості видання та попиту кінцевого покупця. Навіть в умовах жорсткої конкуренції видавець не може знизити ціну нижче собівартості. Щоправда, з цього правила є винятки. Існують причини, за якими видавець може продавати свої книги за збитковою ціною (нижче норми прибутку):

  • o необхідність просунути на ринок нового, невідомого раніше автора;
  • o виграти конкурентну боротьбу за оволодіння часткою ринку;
  • o прискорити отримання грошей від реалізації;
  • o отримати прибуток за кількома Передрук популярних видань для фінансування довгострокового проекту;
  • o реалізувати залишки по завершується проектам.

Зрозуміло, однак, що це можливо лише в тому випадку, якщо ціна інших книг забезпечує отримання прибутку, що дозволяє субсидувати збиткові видання.

Орієнтація на собівартість - елемент активної політики ціноутворення, що передбачає необхідність домагатися такого рівня витрат на виробництво книги, при якому видавництво зможе забезпечити досягнення бажаної норми прибутку при реалізації тиражу.

Собівартість, як ми вже відзначали і як це випливає з розглянутих вище методів обліку витрат при формуванні ціни, визначає нижній поріг ціни за одиницю книжкової продукції, верхній ж її межа визначається купівельним попитом:

Собівартість <Ціна <Попит.

При цьому слід мати на увазі, що для книжкового ринку характерна уніфікація цін на подібні типи і види видань. У світовій практиці книги однієї тематичної групи, що мають приблизно той же об'єм, формат, виконані в приблизно однаковому поліграфічному оформленні, продаються за одну і ту ж ціну, незалежно від того, яке видавництво їх випустило і яка їхня реальна собівартість. Крім того, якщо попит на яку-небудь книгу підвищується, то видавець зазвичай не підвищує ціну, а збільшує наклад, допечативая його до тих пір, поки попит не буде вдоволений.

Можна також відзначити, що книжкова продукція має ряд особливостей, що впливають на прийняття рішення видавцем при визначенні ним ціни на свою продукцію. До таких особливостей відносяться:

  • o великий асортимент (число товарних позицій набагато перевищує аналогічні показники в інших галузях);
  • o оцінка покупцем продукту за його змістовним, а не формальним характеристикам;
  • o відносно низька еластичність попиту.

Очевидно, що в собівартості видання частка змінних

витрат (а це насамперед витрати на поліграфічні матеріали - папір, картон та ін.) при малому тиражі низька, тоді як частка постійних витрат (загальновиробничі і загальногосподарські витрати) велика і відпускна ціна висока. Зі збільшенням тиражу частка постійних витрат, що припадають на один екземпляр книги, падає, а частка змінних - зростає, при цьому відпускна ціна знижується. У оптимізації співвідношення між ціною книги та її тиражем полягає одне з основних завдань, що вирішуються в процесі ціноутворення.

У загальному вигляді відпускна видавнича ціна книги складається з її собівартості і націнки видавництва.

Націнка видавництва або його валовий дохід - це частка відпускної ціни, встановлювана видавцем для отримання ним коштів для подальшого відтворення.

Відпускна видавнича вартість тиражу (Цт) пределяется наступним чином:

Цт = Ст + Пн + ПДВ,

де Ст - собівартість тиражу;

Пн - оподатковуваний прибуток (націнка видавництва);

ПДВ - податок на додану вартість.

Відповідно, відпускна видавнича ціна одного примірника тиражу книги дорівнюватиме відпускній вартості всього тиражу, поділеної на кількість примірників.

Після сплати видавництвом податку з прибутку утворюється чистий прибуток видавництва, що надходить у його розпорядження.

 
<<   ЗМІСТ   >>