Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка динаміки собівартості видавничої продукції

Собівартість продукції - невід'ємна характеристика діяльності видавництва, що показує, як воно розпоряджається всіма видами ресурсів, що знаходяться в його віданні. Щоб побачити ефективність (або неефективність) використання ресурсів протягом деякого періоду, треба оцінити зміну фактичної повної собівартості видавничої продукції за цей період, тобто оцінити її динаміку. Для цього визначають відхилення собівартості випущеної продукції на початку і в кінці періоду в абсолютному значенні і у відсотках, а також розраховують витрати на 1 крб. товарної продукції. Останній з цих показників відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Цей показник широко використовується при аналізі зниження собівартості і характеризує, зокрема, рівень і динаміку витрат на виробництво продукції. Вивчивши динаміку цих показників, визначають відносну економію від зниження витрат на 1 руб. товарної продукції.

На підставі наявних у видавництва даних можна скласти таблицю собівартості видавничої продукції (табл. 18).

Таблиця 18

Собівартість видавничої продукції

Показники

Кінець періоду

Початок періоду

Відхилення

Зріст,%

1

Собівартість продукції, тис. Руб.

56193

43421

+ 12 772

29,4

2

Вартість товарної продукції, тис. Руб.

123892

91 561

+ 32 331

35,3

3

Витрати на 1 руб. (1: 2)

0,4536

0,4742

- 0,0206

- 4,5

Аналіз таблиці показує, що при зростанні собівартості за досліджуваний період на 29,4% і цінового вираження вартості товарної продукції на 35,3% витрати на 1 крб. товарної продукції знизилися на 4,5%, тобто видавництво отримало відносну економію від зниження собівартості в розмірі 0,0206 х 123892 = 2552000 руб. Таким же чином можна проаналізувати повну собівартість видавничої продукції за статтями витрат, щоб побачити фактичне відхилення витрат за досліджуваний період і частку кожної з видаткових статей у загальній їх сумі (табл. 19).

Таблиця 19

Собівартість видавничої продукції за статтями витрат (тис. Руб.)

Стаття витрат

Кінець

періоду

Початок

періоду

Відхи

нение

Зріст,

%

Питома вага, %

Кінець

періоду

Початок

періоду

1

Витрати на авторський гонорар

6721

5342

+ 1 379

25,8

11,4

11,4

2

Витрати на поліграфічні роботи

12659

10278

+ 2 381

23,2

21,4

22,0

3

Витрати на матеріали

15123

12672

+ 2451

19,3

25,6

27,1

- в т.ч. папір

14690

11549

+ 3141

27,2

24,8

24,7

4

Редакційні та общеіздательскіе витрати

21 267

16184

+ 5083

31,4

36,0

34,6

5

Общеіздательскіе собівартість

55700

44476

+ 11 294

25,4

94,3

95,2

6

Комерційні

витрати

3346

2224

+ Тисячі сто двадцять дві

50,4

5,6

4,7

7

Повна

собівартість

59116

46700

+ 12 416

26,6

100

100

8

Відпускна

вартість

продукції

126532

109862

+ 16 670

15,2

За розглянутий період відбулося збільшення показників по кожній з витратних статей, що призвело до зростанню повної собівартості видавничої продукції на 26,6%.

При прийнятному питомій вазі комерційних витрат у собівартості їх реальна величина зросла більш ніж на 50%. Це могло бути викликано безліччю причин, від збільшення витрат на рекламу у зв'язку з запуском нового видавничого продукту до підвищення ставок орендної плати за складські приміщення та ціни автомобільного палива. Помітно зросли редакційні та общеіздательскіе витрати, а також витрати на авторський гонорар, хоча питома вага гонорару у повній собівартості не змінився. Деяке зниження частки витрат на поліграфію та матеріали не змінили давно сформоване положення справ, коли сукупність тих і інших помітно перевищує витрати за іншими статтям. А те, що відпускна вартість видавничої продукції збільшилася лише на 15,2% (при нижній межі підвищення витрат за окремими статтями в 19,3%), говорить про те, що хоча ціни і зросли, зростання їх лише компенсував інфляційну складову.

 
<<   ЗМІСТ   >>