Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Культура видання та видавнича культура

Поняття "культура видання" розкривається зазвичай як ступінь відповідності видання в цілому і всіх його компонентів завданням його ефективного споживання.

Неважко помітити, однак, що це визначення має непряме відношення до сутності самого поняття, оскільки розкриває його зміст не через внутрішні властивості, а через зовнішні по відношенню до нього вимоги ("ефективного споживання", наприклад), самі потребують тлумачення. Тут слід говорити швидше не про ступінь відповідності, а про міру в значенні "почуття міри", тобто про ту трудноуловимой і трудноопределімую грані, за якою відбувається руйнування і спотворення суті задуманого. За цією межею залишається ідеальний образ книги, сформований на певному етапі як якесь, підпорядковане почуттю міри вчинене видання, яке відповідає можливостям видавництва і потребам читача.

Можна говорити про культуру книги (рис. 5) стосовно до окремих її складовими: про культуру апарату книги, про культуру художнього оформлення, про культуру поліграфічного виконання, про культуру використання та споживання книги. Але якщо за культурою апарату, оформлення та поліграфічного виконання стоять певні вимоги, прописані у відповідних нормативних документах, то під "культурою споживання" розуміється занадто широке коло понять: від культури читання до професіоналізму авторів і видавців, від дотримання книжкових традицій до рівня логіко-психологічного сприйняття книжкового тексту. Так що поняття "культура видання", "культура книги" можуть бути розкриті лише через синтез духовної культури, духовного виробництва і матеріальної культури, матеріального виробництва в контексті цільового призначення, читацької адреси конкретної книги.

Очевидно, що культура книги формується на етапі створення видавничого оригіналу з авторського оригіналу і, у свою чергу, є базовою складовою більш широкого поняття "книжкова культура".

Культура видання увазі наявність і оптимальне поєднання всіх елементів книги згідно увазі видання та його цільової аудиторії. Від апарату видання до елементів його зовнішньої конструкції і внутрішньої структури - все повинно забезпечувати комфортні умови для сприйняття змісту і досягнення читачем своїх цілей. Приступаючи до роботи над книгою, кожен видавець повинен як мінімум знати давно сформульовані і успішно працюючі правила, норми, рекомендації та дотримуватися їх. Це не означає слідування якоїсь абстрактної догмі, незрозуміло ким і для чого встановленої. Це означає, що, як і в будь-якій справі, у книговиданні не можна отримати задовільний результат, не дотримуючись вимог, вироблених практикою. Йдеться про необхідність наявності навіть у початківця видавця якщо і не професіоналізму, то принаймні професійної обізнаності. Зрештою рівень культури видання багато в чому визначається тим, наскільки видавець у своїй практиці враховує досвід попередників, зафіксований у тому числі в нормативній літературі. Хоча, треба сказати, що можливі ситуації, коли особливості конкретного видання подразумевают пошук нових підходів, якщо апробовані правила і рекомендації виявляються неефективними. Найчастіше подібні ситуації пов'язані з особливостями цільової аудиторії видання.

Складові системи "Культура книги"

Рис. 5. Складові системи "Культура книги"

Крім поняття "культура видання" існує тісно пов'язане з ним поняття "видавнича культура", головною складовою якого є видавничий репертуар. По суті, видавничий репертуар є системоутворюючий критерій, що визначає рівень книжкової культури суспільства. Тому, коли виникає виправдане або уявне невдоволення рівнем книжкової культури, витоки його слід шукати не у видавничій недбалості і низьку культуру видань, а у видавничій політиці, яка визначається елементарними і невибагливим потребами ринку. Результатом видавничої політики і є видавничий репертуар, рівень якості якого визначає рівень видавничої культури і впливає на книжкову культуру в цілому.

Активно і постійно просувається видавництвами низькосортна, видана багатотисячними накладами і развезенная по всіх регіонах країни література завжди знайде попит і буде оплачена, стимулюючи тим самим самого видавця до пошуку і випуску нових подібних видань. Можна навести як приклад дві видавничих проекту: "Фоменко" і "Мінаєв" - вельми успішних для видавців і вельми збиткових для читачів.

У першому випадку мова йде про так звану "Нової хронології" математика академіка А.Т. Фоменко і його співробітників. Жодна історична концепція не мала в Росії за останні майже два десятиліття настільки ж масованої реклами у пресі, на телебаченні та радіо. Ці антинаукові і методично неспроможні "дослідження" засновані на давно спростованих побудовах російського мислителя Н.А. Морозова. Він працював над ними в кінці XIX століття, а опубліковані вони були в 1924-1932 рр. ("Історія людської культури в природничо висвітленні" в 7 т.). "Нова хронологія" являє собою "високі зразки продукції так званої" масової культури ", зроблені дуже вміло з чуйним відчуттям смаків і можливостей споживачів модних видань інтелектуального жанру". Хронологія ця не має ніякого відношення до науки, але відкрито претендує на єдино вірне, сміливо йде врозріз з думкою офіційної науки осмислення історії, і тим самим приваблює любителів наукової "полунички". "Феномен Фоменко" свідчить про низький рівень історичної освіченості читача. Але ж сам по собі цей феномен став можливий лише в результаті цілеспрямованої видавничої політики. У наявності дискредитація науки, якої сьогодні відмовлено в широкому доступі до читача, оскільки антинауковий "маскульт" цілком здатний "задавити тиражами" будь-яку науку.

У разі проекту "Мінаєв" говорити про які-небудь художні достоїнства книг Сергія Мінаєва не доводиться: вони грубі і прямолінійні. Однак на рівні продажів це ніяк не позначається: масовий читач любить нехитре чтиво. Так що і тут видавнича політика, орієнтована виключно на отримання прибутку, ігнорує доводи здорового глузду і демонструє певну безпринципність видавця, готового випускати низькопробну літературу на догоду бізнесу.

Очевидно, що при певному рівні якості видавничої політики і вимог до видавничої підготовці видань ці книги ніяк не змогли б побачити світло. Але якщо видавництво налаштоване на ринок низькопробної літератури, то тут вже не до якості. А на природний у цій ситуації питання: "Невже не можна сказати те ж саме, але на літературній мові, професійно і з повагою до читача?", Як правило, немає відповіді. Однак у втраті якості видавничої політики винен не тільки видавець. Можна сказати, що одна з головних "перемог" подібної маскультури на книжковому ринку - втрата молодим і недосвідченим читачем орієнтирів якості. Коли день і ніч ЗМІ сурмлять у славу маскульту, де вже вгледіти щось хороше. До того ж до хорошого треба ще й смак мати, а на чому його виховувати?

Сьогодні поряд з видавничою халтурою стала з'являтися і державна халтура, тобто видавнича халтура, схвалена державою і навіть створена за його сприяння. Згадаймо історію з книгою для вчителя і підручником "Новітня історія Росії 1945-2007 рр.". Підготовлені за участю близьких до членів вищої державної влади політологів, ці книги несуть в собі замовне "правильне слово" від влади, яке насправді - не більше ніж чергова перемога лобістів від комерції із проштовхування і масового впровадження в школи "свого" підручника. Це теж своєрідна халтура, зведена в ранг зразка.

Культура видання та культура видавничої політики - це, як правило, похідна від часу, бажання видавців і виховання читачів. Як зазначає А.Е. Мильчин, про всілякі помилках, про необхідність дотримуватися елементарні вимоги, які з професійного видавничої справи, говориться багато, але "біда в тому, що лише деякі видавці ... слухають розумним, обґрунтованим порад і рекомендацій і слідують їм у власній практиці. От і залишаються ці поради та рекомендації незатребуваними. Звідси одні й ті ж прикрі упущення з прикрістю помічаєш не в одній, а в багатьох книгах ".

Нарешті, невід'ємною частиною культури видавця-підприємця, невід'ємним атрибутом видавничої політики є ділова етика як певна система принципів і правил поведінки.

Під егідою Російського книжкового союзу була розроблена і в 2003 р прийнята Хартія ділової етики.

Ми, представники ділового співтовариства вітчизняної книжкової індустрії, члени Російського Книжкового Союзу, усвідомлюючи особливу відповідальність перед суспільством за духовний стан громадян Росії, визнаючи книгу головним хранителем і носієм тисячолітньої національної культури Росії, вважаючи, що читання раніше є головним засобом не тільки отримання знань , а й морального, етичного та естетичного розвитку особистості, враховуючи, що російська мова є основним засобом міжнаціонального спілкування, як на території Росії, так і в країнах СНД, а книга, видана російською мовою, сприяє збереженню національної самобутності наших співвітчизників за кордоном, а також допомагає зближенню з іншими народами і державами, погоджуючись з основними положеннями всесвітньо визнаного етичного кодексу підприємців, іменованого "Принципи міжнародного бізнесу", добровільно зобов'язуємося дотримуватися загальноприйнятих моральних правил і моральних принципів у своїх вчинках і рішеннях, а в практиці підприємницької діяльності неухильно слідувати прийнятим нами етичним нормам.

Вести підприємницьку діяльність, спираючись в ділових взаєминах на принципи доброчесності, справедливості та чесності.

Всемірно сприяти зміцненню авторитету книги, підтримувати розвиток вітчизняної літератури, всіляко уникати дій, спрямованих на посилення соціальної напруженості в російському суспільстві.

Своїми діями всіляко сприяти зміцненню основ інституту власності, неухильно дотримуватися принципу поваги до прав на інтелектуальну власність і не приймати рішень, спрямованих на підрив цих основ.

Керуватися реальним змістом законів, в першу чергу, Закону "Про авторське право і суміжні права", уникати в практиці своєї підприємницької діяльності застосування різних тлумачень, які деформують дух законодавчих актів.

Не використовувати у господарській діяльності прийомів недобросовісної конкуренції, а також позазаконному впливу на рішення судових, правоохоронних та інших органів з метою досягнення переважного положення на книжковому ринку.

Проявляти повагу до конкурентів, використовувати в конкурентній боротьбі тільки коректні методи.

Піклуватися про підтримку не тільки власної ділової репутації, а й репутації всього книжкового співтовариства; всіляко уникати участі в поширенні прямо або через третіх осіб завідомо неправдивої і неперевіреної інформації.

У ситуації конфлікту інтересів домагатися вирішення спорів шляхом переговорів, використовувати механізми позасудового вирішення спорів, в тому числі надаються Російським Книжковим Союзом. Поважати і виконувати рішення, прийняті в ході врегулювання конфлікту.

Хартія відкрита для приєднання до неї всіх суб'єктів книжкового співтовариства Росії, згодних з її положеннями

Довіра між партнерами, добропорядність і почуття обов'язку лежать в основі поведінки вільного підприємця в умовах ринкової економіки, тим більше коли мова йде про такому незвичайному інтелектуальному продукті, яким є книга.

 
<<   ЗМІСТ   >>