Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прийом авторського оригіналу

Одне з найважливіших вимог, що пред'являються до авторському оригіналу - його комплектність, тобто повнота всіх його складових частин. Залежно від особливостей видання та особливостей редакційно-видавничого процесу в конкретному видавництві, число складових частин комплекту авторського оригіналу може бути різним, а в найбільш повному вигляді він повинен містити:

 • o титульний лист, оформлений відповідно до ГОСТ Р 7.0.4-2006 "Видання. Вихідні відомості" і підписаний автором (усіма співавторами) з позначенням дати здачі, загальної кількості сторінок, з перерахуванням складових частин всього оригіналу та кількості одиниць в кожній частині;
 • o текстовий оригінал, що включає основну та додаткові тексти, а також ті елементи книги, які замовлені автору видавництвом: передмова, зміст, анотація, тексти колонтитулів, покажчики, кінцеві примітки і коментарі, бібліографічний список, список ілюстрацій;
 • o другий примірник текстової частини оригіналу;
 • o робоче зміст (перелік усіх без винятку заголовків з їх смисловий співпідпорядкованістю);
 • o авторські оригінали ілюстрацій;
 • o тексти підписів до ілюстрацій.

Особливо слід зазначити, що авторський оригінал повинен бути обов'язково представлений і в роздрукованому вигляді, крім його електронній версії. Необхідність цього очевидна, як очевидна важливість наявності контрольного примірника, з яким можна звірятися в ході роботи над рукописом.

Якщо авторський оригінал відповідає наведеним вище вимогам, у видавництві реєструється термін його надходження і автор отримує розписку в отриманні його рукописи. Протягом певного часу після надходження рукописи видавництво повинно дати автору відповідь, прийнято його твір до видання чи ні. Це час визначається договором.

Відповідь на питання, прийнята авторська рукопис видавництвом чи ні, повинен дати редактор. Він же оцінює рукопис з погляду відповідності її змісту вимогам видавництва і дає висновок про придатність її до видання. Після схвалення авторського оригіналу починається безпосередня робота над книгою.

Редагування авторського оригіналу

Редагування - процес творчий і багато в чому залежить від типу видання, над яким працює редактор. У цьому сенсі кожна нова рукопис вимагає від редактора нових підходів, нових рішень, нових ідей. Кожен раз, приступаючи до роботи над новим виданням, редактор починає "з чистого аркуша".

Зміна економічного середовища і впровадження нових редакційно-видавничих технологій, заснованих на використанні комп'ютерної техніки, внесли помітні корективи в роботу редактора, але сутність, цілі та завдання редагування при цьому не змінилися.

Працюючи над текстом рукописи, аналізуючи його, редактор оцінює обгрунтованість авторської думки, достовірність наведених в рукописі фактів, точність визначень і формулювань, аргументованість висновків, послідовність викладу матеріалу, його структурну організацію та інші особливості тексту. У результаті редакторського аналізу рукописи визначається громадська значущість твору, можливості його комерційного успіху (якщо видання комерційне), виявляються недоліки і можливості поліпшення.

Значну частку часу в процесі редагування займає редакційна правка авторського оригіналу. За ступенем і характером вносяться до тексту змін розрізняють кілька видів редакційної правки:

 • o виправлення технічних погрішностей без переробки, при підготовці перевидань, а також офіційних і документальних матеріалів;
 • o скорочення з метою обмежити текст певним обсягом;
 • o обробка - внесення смислових, фактичних, композиційних, логічних, стилістичних виправлень, але без корінного перетворення тексту;
 • o переробка - корінні зміни авторського тексту, який служить лише основою для остаточного варіанту.

Як правило, працюючи над текстом, редактор використовує всі перераховані види правки в різних поєднаннях.

Методика редакційної правки припускає наявність ряду правил, доцільність яких підтверджується досвідом. До їх числа відносяться наступні:

 • o не починати правити, що не познайомившись з текстом в цілому, не виявивши його загальні особливості, переваги і недоліки, не визначивши головні редакційні завдання;
 • o правити тільки після того, як встановлена і точно визначена причина незадоволеності текстом і продуманий шлях її усунення;
 • o не виходити за рамки допустимого редакторського втручання в текст, тобто розміряти правку з авторським задумом;
 • o обмежуватися по можливості мінімумом поправок, які не віддаляючись від авторського тексту і використовуючи для правки авторські мовні засоби;
 • o критично ставитися до кожної вносимой правці, зіставляючи її з первісним текстом, зберігаючи авторський сенс виправляємої фрази, фрагмента;
 • o погоджувати всі виправлення з автором.

Багато що в роботі над авторським оригіналом залежить від того, чи буде редагування виконуватися штатним редактором видавництва або редактором зовнішнім. Тут немає єдиного підходу. Якщо обсяги випуску у видавництві невеликі, а число штатних редакторів і їх кваліфікація дозволяють вирішувати завдання, які ставить перед собою видавництво, то необхідності залучення позаштатних редакторів не виникає.

Рукописи редагуються поза видавництва з цілого ряду причин. Насамперед, творча робота більш ефективно виконується поза офісом. Крім того, сам характер підготовлювані видань може зажадати залучення фахівців, якими видавництво не має. До того ж нерідко у підготовці видання беруть участь кілька редакторів, особливо коли мова йде про складних і відповідальних проектах. Може виявитися необхідним і наукове, спеціальне редагування. У кожному конкретному випадку питання залучення фахівців "з боку" вирішується індивідуально. Іноді редакційну підготовку рукопису краще виконувати безпосередньо у видавництві. Характерний приклад - робота над енциклопедичним або багатотомним виданням, коли редагування та підготовка матеріалу повинні бути виконані в єдиному стилі, а сама робота вимагає залучення багатьох людей.

Одночасно з правкою тексту редактор працює над авторськими оригіналами ілюстрацій. Ілюстрація покликана допомогти читачеві краще зрозуміти текст, доповнити його. За допомогою ілюстрації виражається зміст, який або неможливо, або складно передати в текстовій формі. З цих позицій редактор і оцінює ілюстративний матеріал, після чого приймає рішення про заміну, виключення, збільшенні або зменшенні числа малюнків і погоджує майбутні зміни з автором.

Часом видавництва випускають книги "в авторській редакції". У цих випадках обходяться без редагування, а відповідну інформацію ("Книга виходить в авторській редакції") розміщують у вихідних відомостях.

 
<<   ЗМІСТ   >>