Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ VII. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • класифікацію надзвичайних ситуацій;
 • • характеристику, умови виникнення та можливі варіанти поведінки при виникненні землетрусів, виверженні вулканів, снігових лавинах, ураганних вітрах, повенях та інших природних надзвичайних ситуаціях;
 • • характеристику і властивості лісових пожеж, основні заходи щодо захисту від них;
 • • небезпеку і наслідки масових інфекційних захворювань;
 • • характеристику техногенного негативного впливу на природу, живі організми;
 • • основні причини забруднення атмосфери, виснаження, забруднення і деградації грунтів, причини їх заболочування, опустелювання;
 • • основні заходи щодо захисту навколишнього середовища, встановлені законодавством;
 • • характеристику надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями;
 • • основні завдання цивільної оборони, сили і засоби, якими вона володіє для виконання покладених на неї функцій;

вміти

 • • оцінювати небезпеки, що виникають при виникненні надзвичайних ситуацій, виконувати необхідні дії щодо захисту себе, інших людей, природи, майна, технологічного обладнання від їх негативного впливу;
 • • користуватися протигазами, респіраторами, засобами захисту очей, голови та іншими ЗІЗ у надзвичайних ситуаціях;

володіти методикою вимірювання

 • • концентрації шкідливих речовин у повітрі;
 • • радіаційного фону.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО І ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Загальні поняття про надзвичайні ситуації та їх класифікація

Протягом всієї історії свого існування людство піддається впливу стихійних лих, аварій, катастроф, які забирають тисячі життів, заподіюють колосальний економічний збиток, за короткий час руйнують все, що створювалося роками, десятиліттями і навіть століттями.

Надзвичайна ситуація (НС) - обстановка, що склалася на певній території в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, що може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Попередження надзвичайної ситуації - комплекс заходів, проведених завчасно і спрямовані на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а також на збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди довкіллю та матеріальних збитків у разі їх виникнення.

Ліквідація надзвичайної ситуації - аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що проводяться при виникненні НС та спрямовані на рятування життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди довкіллю та матеріальних втрат, а також на локалізацію зон надзвичайної ситуації, припинення дії характерних для них небезпечних факторів.

Зона надзвичайної ситуації - територія, на якій склалася НС.

Аварія - надзвичайна подія техногенного характеру, що відбулося за конструктивними, виробничим, технологічним або експлуатаційних причин або через випадкових зовнішніх впливів, і що полягає у пошкодженні, виході з ладу, руйнуванні технічних пристроїв або споруд.

Катастрофа (виробнича або транспортна) - велика аварія, яка спричинила за собою людські жертви, значні матеріальні збитки та інші тяжкі наслідки.

Стихійне лихо - катастрофічне природне явище (або процес), яке може викликати численні людські жертви, значної шкоди та інші тяжкі наслідки.

Всі надзвичайні ситуації класифікують за характерними ознаками:

 • природу виникнення (природні, техногенні, екологічні, біологічні, антропогенні, соціальні та комбіновані ситуації);
 • масштабами поширення наслідків (локальні, об'єктові, місцеві, регіональні, національні, глобальні);
 • причини виникнення (навмисні і ненавмисні стихійні лиха);
 • швидкості розвитку НС (вибухові, раптові, швидкоплинні, плавні).

До природним відносять НС, пов'язані з проявом стихійних явищ природи (землетруси, повені, виверження вулканів, зсуви, селі, урагани, смерчі, бурі, природні пожежі та ін.).

Техногенними називають НС, походження яких пов'язане з технічними об'єктами (пожежі, вибухи, аварії на небезпечних хімічних об'єктах, викиди радіоактивних речовин, обвалення будівель, аварії на системах життєзабезпечення).

Екологічними НС вважають значні порушення природного середовища (руйнування озонового шару, опустелювання земель, засолення грунтів, кислотні дощі та ін.), Що загрожують життєдіяльності людини.

До біологічним НС відносять масові захворювання людей (епідемії), тварин (епізоотії), рослин (епіфітотії).

Соціальними НС називають такі події, що відбуваються в суспільстві, як війни, міжнаціональні конфлікти, геноцид, тероризм, великі пограбування, шахрайство у великих масштабах та ін.

Антропогенні НС - слідства помилкових дій людей.

Локальні НС обмежені однією промисловою установкою, потокової лінією, невеликим виробництвом, цехом, виходом з ладу окремої системи. Ліквідація ситуації та її наслідків можлива силами і засобами постраждалого об'єкта.

Об'єктовими вважають такі НС, наслідки яких не виходять за межі території заводу, комбінату, промислово-виробничого комплексу, організації, підприємства, навчального закладу, установи. Усунення ситуації та її наслідків потребує вкладення сил і засобів постраждалого об'єкта.

Місцеві НС знаходяться в рамках селища, міста, району, окремої області. Для ліквідації наслідків достатньо сил і засобів, наявних у розпорядженні місцевої влади, відповідного начальника цивільної оборони (ЦО), комісії але НС, а також об'єктів промисловості, транспорту, сільського господарства, розташованих на даній території. В окремих випадках можуть залучатися військові частини МНС Росії.

Регіональні НС поширюються на декілька областей, республік, округів, регіонів. Їх ліквідацією займаються, як правило, регіональні центри МНС Росії або спеціально створювані міністерством (Урядом) оперативні групи.

Національні НС звичайно охоплюють кілька економічних районів, округів, але не виходять за межі країни. Наслідки ліквідуються силами і ресурсами країни, найчастіше із залученням іноземної допомоги.

Глобальні НС охоплюють значні території, декілька республік, країв, областей і ряд суміжних країн. На території Росії для ліквідації наслідків таких НС залучаються основні сили МНС Росії, частини і з'єднання Збройних Сил, підрозділи МВС Росії, ФСБ Росії та інших відомств. Проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт займається спеціально створена урядова комісія або особисто Начальник ГО країни - Голова уряду.

Нижче наведено опис різних надзвичайних ситуацій. Деякі з них вже були детально розглянуті в попередніх розділах підручника. Так, надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами (причини виникнення, вимоги до територій, будівель, приміщень, обов'язки працівників, вогнегасна техніка та ін.) Докладніше викладені в розділі "Пожежна безпека". Характеристика, дія на організм і захист від шкідливих речовин, що викидаються в робочу зону і в навколишнє середовище в результаті техногенних аварій або несправностей технологічного обладнання, більш широко викладені в розділі "Виробнича санітарія". У цьому ж розділі наведені відомості про спецодяг та інших ЗІЗ працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають у виробничому процесі в аварійних ситуаціях. Вимоги до виробничого обладнання, технологічних процесів, що забезпечують їх безаварійну роботу, наведені в розділі "Техніка безпеки". Заходи з надання долікарської допомоги потерпілим при катастрофах і аваріях викладені в розділі "Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках".

 
<<   ЗМІСТ   >>