Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація процесу створення видавничого оригіналу

Редакційно-видавничий процес детально описаний у багатьох спеціалізованих виданнях. І все ж нам не уникнути розгляду пов'язаних з ним спільних питань. Адже неможливо серйозно говорити про організацію видавничої діяльності без звернення до її основі - до редакціонноіздательскому процесу.

Деякі загальні вимоги до побудови редакціонноіздательского процесу випливають насамперед із міркувань доцільності та необхідності забезпечення якості книжкової продукції. Їх виконання значно полегшує життя самому видавцеві. Таких загальних вимог небагато:

  • o побудова редакційно-видавничого процесу повинно виключати надходження у видавництво недоопрацьованих, "сирих" творів;
  • o на різних стадіях редакційно-видавничого процесу не повинно бути дублювання операцій (ні на одній зі стадій авторський чи видавничий оригінал не повинен "ходити по колу", неодноразово проходити одних і тих же фахівців, одні й ті ж операції);
  • o редакційно-видавничий процес повинен забезпечувати високу якість редакційної обробки та виготовлення оригіналів;
  • o редакційно-видавничий процес не повинен бути надмірною по відношенню до конкретних видань і економічним в цілому, тобто не слід на те чи інше видання затрачати більше сил і коштів, ніж воно вимагає.

Як вітчизняний, так і світовий досвід видавничої діяльності свідчить про те, що для виконання цих вимог і для грамотної організації процесу створення видавничого оригіналу необхідний певний коло фахівців. Крім редактора в їх число входять фахівці за такими напрямками, як маркетинг, ресурси (мається на увазі забезпечення виробництва папером і матеріалами), поліграфія, художнє оформлення видань, технічне редагування, верстка і деякі інші. Зупинимося докладніше на функціях кожного з фахівців.

Редактор. Традиційне призначення редактора - редагування тексту, тобто "приведення змісту і форми будь-якого документа, написаного або підготовленого ким-небудь, у відповідність із загальноприйнятими або спеціально встановленими вимогами і нормами". Редактор - провідний спеціаліст у видавництві і від його роботи багато в чому залежить якість випущених видавництвом книг. Так було завжди. Однак характер роботи і сам статус редактора за останні роки істотно змінилися. Якщо говорити коротко, то на зміну редактору - правщики тексту прийшов редактор - організатор видання. Тепер, крім вирішення суто редакторських завдань, пов'язаних з роботою над авторським текстом, редактор значною мірою визначає видавничий репертуар, ініціює створення нових книг з тематики видавництва, працює з автором, починаючи з ідеї книги, займається поряд з іншими фахівцями питаннями її майбутньої реалізації, в кінці кінців в певній мірі відповідає за фінансовий успіх конкретного видавничого проекту. Найчастіше редактор сьогодні працює не над якимось одним конкретним виданням або не тільки над ним, але очолює окремі напрями, книжкові серії та проекти. Звичайно, подібна робота вимагає високого рівня професіоналізму та значного особистого досвіду, що приходить не відразу. Відзначимо тому, що в будь-якому випадку по самій суті своєї роботи редактор повинен бути творчою особистістю, розбиратися в тій галузі знань, до якої належить редагована їм література, повною мірою володіти методикою редагування, бути здатним критично аналізувати твір, добре розбиратися в основах видавничої справи , поліграфії і маркетингу.

Слід обмовитися, що подібний підхід до змісту редакторської роботи характерний для відносно невеликих і малих видавничих структур. У великих фірмах, де щомісяця випускаються сотні назв книг, де фактично працює конвеєр і де в силу самого масштабу виробництва превалює вузька спеціалізація, зміст роботи редактора в більшій мірі відповідає традиційному його тлумаченню як літературного редактора.

Спеціаліст з маркетингу. З деяких пір ця фігура у видавництві стала порівнянна з редактором, а часом її значення оцінюється ще вище. Це говорить про те, що роль видавничого персоналу, що займається просуванням книги на ринку, надзвичайно велика.

У главі 4, яка присвячена видавничому маркетингу, ми зупинимося докладніше на основних аспектах цієї діяльності. Тут же відзначимо, що з відходом у минуле монополізованого державного ринку головним орієнтиром для видавця стало бажання споживача, його інтереси і можливості. Звідси і необхідність у фахівцях, які добре орієнтувалися б у цих самих бажаннях, інтересах, можливостях і за рахунок цього знання могли б визначати видавничі пріоритети в режимі "реального часу". У більш широкому сенсі діяльність фахівця з маркетингу пов'язана з вибудовуванням відносин видавництва з ринком, тому вона вельми багатопланова.

Спеціаліст по ресурсах. Одна з особливостей книговидавничої справи - поєднання інтелектуального процесу створення книги з матеріальним виробництвом. Мало створити книгу в тому чи іншому вигляді (оригінал-макет, фотоформи, готові друковані форми), необхідно виготовити її тираж засобами поліграфії, а для цього необхідне відповідне матеріальне забезпечення, а значить, і відповідні фахівці. У видавництвах залежно від обсягів виробництва можуть функціонувати спеціальні підрозділи по ресурсах, а може бути тільки один фахівець, але так чи інакше папером і матеріалами для друку повинні займатися професіонали. Їм доводиться вирішувати безліч питань, прямо впливають на ефективність роботи видавництва.

Папір виготовляють паперові комбінати. Але якщо видавництво не потребує регулярних поставках великих партій паперу, то немає необхідності звертатися саме туди. Але колись потрібно визначитися, самим чи закуповувати папір або доручити закупівлю самої друкарні, в якій буде друкуватися тираж, а може, і зовсім не займатися закупівлею паперу, і скористатися тією, що вже є на складах друкарні. Але друкарні, як правило, мають обмежене число сортів паперу певної якості, або ж закуповують папір у своїх традиційних постачальників під певне замовлення. Можна оформити замовлення через друкарню. Самостійна закупівля паперу і матеріалів означає необхідність оренди або купівлі складських площ, автотранспорту, залучення додаткового персоналу і т.д. І це тільки частина питань, в більшій мірі організаційних. Додамо до них питання вибору необхідних для конкретного видання паперу і палітурних матеріалів, оцінки їх якості, контролю за друком тиражу. А якщо видавництво самостійно закуповує, транспортує, зберігає і поставляє папір і матеріали в друкарню, число питань, що вирішуються у зв'язку з цими діями, багаторазово множиться. Так що цілком очевидно, що фахівець по ресурсах - одна з ключових фігур у видавництві, тим більше що практично кожне його рішення тягне за собою ту чи іншу фінансову відповідальність.

Спеціаліст з виробництва. Це працівник, який з'єднує видавництво з друкарнями. У коло його обов'язків входять забезпечення необхідного рівня видавничо-поліграфічного оформлення книг, контроль якості поліграфічних робіт, відповідності поліграфічного виконання договором між видавництвом і друкарнею і умовам специфікації на художнє і технічне оформлення по кожному виданню. Він же відстежує терміни виконання замовлення, розраховує потребу в папері і переплетених матеріалах, контролює витрачання їх поліграфічним підприємством. Він повинен не тільки добре знати технологію поліграфічного виробництва, а й мати технікоекономічного знаннями в галузі видавничої справи та поліграфії.

Художній редактор. Займається художнім оформленням і художнім редагуванням видань, його головне завдання - створити художній образ книги, перетворити доопрацьований редакторами авторський оригінал у видавничий.

В даний час видавництва працюють, як правило, з позаштатними художниками, а всю роботу, пов'язану з художнім оформленням і художнім редагуванням видань веде головний художник (у великих видавництвах) або художній редактор. Вони займаються оформленням кожного видання, замовляють позаштатним художникам оформлення та ілюстрування книг, приймають готові роботи - ескізи і оригінали ілюстрацій, титульних аркушів, обкладинок, палітурок, форзаців та інших елементів оформлення книги, оцінюють якість їх виконання, відстежують терміни виконання замовлення. Часто саме штатні видавничі художники займаються розробкою видавничого стилю, видавничої марки, оформленням основних видавничих книжкових серій, нестандартних видавничих проектів.

Художній редактор, природно, повинен мати спеціальне художню освіту. Важливо також, щоб він добре знав технологію поліграфічного виробництва книги, грунтовно вивчив властивості паперу і матеріалів, використовуваних у видавничій справі, економічні аспекти свого ремесла.

За останній час технологія художнього оформлення видань значною мірою змінилася за рахунок використання комп'ютерної техніки. Комп'ютерні програми верстки дозволяють виконувати значну частину робіт з підготовки оригінал-макету в автоматичному режимі. Є готові шаблони оформлення, а якщо вони не влаштовують, можна створювати нові. Інтерактивний режим роботи програмного забезпечення дає можливість вносити корективи безпосередньо в процесі роботи над версткою. Сканування дозволяє активно працювати з ілюстративним матеріалом, до того ж постійно удосконалюються можливості комп'ютерної графіки.

Таким чином, комп'ютерна техніка начебто дозволяє верстальщику конкурувати з художником, а видавцеві - обходитися без останнього. Але це помилкова думка. І якщо при роботі над простими виданнями воно, можливо, й виправдано, то вже при роботі навіть над середньої складності видавничим проектом не можна обійтися без участі професійного художника.

Технічний редактор. Розробляє технічне оформлення кожного видання, готує його до поліграфічного виконання шляхом розмітки кожного його елемента, контролює виконання друкарнею всіх художественнооформітельскіх вказівок видавництва, всіх технічних правил набору і верстки.

Технічний редактор вказує в ході розмітки оригіналу гарнітуру, накреслення і кегль шрифтів, прийоми набору і верстки, проводить розрахунок таблиць і висновків, визначає розміри ілюстрацій на смузі і способи їх відтворення, переглядає і візує готові до здачі в друкарню оригінали ілюстрацій, титульних аркушів, обкладинок , форзаців та інших елементів книги. Також він відстежує дотримання нормативних вимог до набірному оформленню, зокрема вимоги ОСТ 29.124-94 "Видання книжкові. Загальні технічні умови" та ОСТ 29.76-87 "Оригінал-макет для поліграфічного репродукування. Загальні технічні вимоги", а також нормативних матеріалів, що стосуються підготовки видань для дітей або навчальної літератури.

Робота технічного редактора тісно пов'язана з роботою редактора та художнього редактора, він також контролює роботу верстальника оригінал-макету в частині дотримання ним прийнятого варіанта оформлення книги і правил верстки книги. Технічний редактор повинен розбиратися в питаннях мистецтвознавства та графіки, бути освіченим в області технічного і художнього оформлення, знати технологію і економіку поліграфічних процесів, добре орієнтуватися в застосовуваних у книжковій справі матеріалах.

Верстальник. Займається монтажем смуг видання із складових елементів, таких як текст, таблиці, формули, ілюстрації, колонцифр та ін. У своїй роботі взаємодіє з технічним редактором, редактором, іншими фахівцями. Основне завдання - верстка оригінал-макету видання. З появою мережі Інтернет виник новий напрям його діяльності - верстка web-сторінок. Технічні правила верстки припускають дотримання певних правил, у тому числі однаковості верстки по висоті смуг і кратності її кеглю шрифту основного тексту, відсутності висячих рядків на смугах, збіги рядків основного тексту з двох сторін смуги набору.

Ми говорили про тих фахівців, які складають основу видавничого колективу, а виконувані ними функції складають зміст видавничого процесу. Зрозуміло, що далеко не у всіх видавництвах всі ці фахівці є штатними співробітниками, та в цьому й не завжди є необхідність. Але в тому, що кожне підготовляють видання повинно побувати в їх руках, пройти всі необхідні етапи, перш ніж воно стане книгою і потрапить до свого читача, - в цьому сумнівів немає.

Поряд з цими фахівцями роботу видавництва забезпечують багато інших співробітників, без яких видавництво не могло б здійснювати свою діяльність. У порівнянні з тими видавничими структурами, які традиційно існували в період планової економіки, ці служби, звичайно ж, зазнали змін, проте суть їх залишилася колишньою - забезпечення нормального функціонування видавництва як підприємства. Насамперед ми маємо на увазі бухгалтерію, економічний і юридичний підрозділу. Але якщо бухгалтерія (або бухгалтер в невеликому видавництві) і економічна служба є досить традиційними структурними підрозділами у видавництві (ведуть облік грошових коштів і матеріальних цінностей, розрахунки за договорами з авторами, рецензентами, художниками, організаціями, що співпрацюють з видавництвом, а також зі співробітниками видавництва , відстежують рух видавничих портфелів, розраховують собівартість видавничої продукції, контролюють процеси ціноутворення і т.д.), то з юридичними службами справа йде інакше.

Донедавна юридичні служби, (або юрисконсульти) були переважно у великих видавництвах і вирішували вони найчастіше лише технічні питання, пов'язані з договірними зобов'язаннями видавництва, головним чином в області авторського права. Сьогодні ситуація істотно змінилася. Пов'язано це із збільшеними юридичними вимогами до забезпечення видавничої діяльності. Безліч нових проблем з'явилося у видавців у сфері орендних, податкових, фінансових відносин. Більш ретельного юридичного підходу вимагають взаємозв'язку з партнерами по видавничому бізнесу. Звідси необхідність наявності в структурі видавництва юридичної служби. У великих видавництвах це, як правило, окремий підрозділ. У малих і середніх видавництвах такого підрозділу може і не бути, частіше юридичне забезпечення їх діяльності здійснюється зовнішніми юридичними агентствами або юристами, з якими укладаються відповідні договори.

Крім бухгалтерії та юридичної служби у видавництвах, в залежності від необхідності, створюються та інші обслуговуючі підрозділи, такі, наприклад, як самостійний відділ реклами, господарський відділ, служба безпеки, інформаційний відділ, технічні служби, які обслуговують комп'ютерну техніку, і т.д.

Треба сказати, що на процес створення видавничого оригіналу впливають безліч факторів, так чи інакше пов'язаних з внутрішньої чи зовнішньої середовищем видавництва. Йдеться передусім про авторів, про оформлення видання, про характер самої книги (перше видання або перевидання) та її читацькому адресі. Звичайно, їх вплив не настільки велике, щоб говорити про особливу роль кожного у створенні видавничого оригіналу, однак послідовність операцій і терміни їх виконання від них залежать. Крім того, важливо пам'ятати, що сукупність цих та деяких інших факторів є визначальною в організації процесу створення видавничого оригіналу. Орієнтовна схема сучасного редакційно-видавничого процесу включає наступні етапи.

 
<<   ЗМІСТ   >>