Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зовнішня Середа видавництва

Говорячи про зовнішню (діловий) середовищі видавництва, ми маємо на увазі все, що деяким чином взаємодіє з видавництвом, а значить - робить на нього той чи інший вплив. Видавництва виробляють інтелектуальний товар або послуги, призначені різним групам споживачів. У ході виробництва вони взаємодіють з діловими партнерами, з постачальниками інших товарів і послуг, з державними та громадськими організаціями, з конкурентами. Все це в сукупності і складає зовнішнє середовище видавництва, в тому числі і міжнародний сектор. Відзначимо також істотну частину ділового середовища, яка для видавництва, як і для будь-якої іншої організації, є інфраструктурою: від трудових та інформаційних ресурсів до транспортних і фінансових потоків.

До споживачам відносяться насамперед оптові книготорговельні фірми, офіційні дистриб'ютори видавничої продукції, роздрібні магазини та індивідуальні покупці. Говорячи про потреби в книзі, ми розуміємо, насамперед кінцевого споживача - читача, і саме на нього працюють інші споживачі. Існують і державні потреби, задоволення яких не тільки так чи інакше впливає на кінцевого споживача і сприяє формуванню його потреб і попиту, а й здатне в певні періоди сприяти товарного наповнення ринку (в частині, наприклад, соціально значущої літератури). "Державні потреби є одним з видів суспільних потреб, а до останніх відносяться такі людські потреби, які не можуть бути задоволені окремими індивідуумами або групами таких, а задоволення яких, за сучасних умов, доступно тільки для держави або для інших громадських спілок з примусовим характером" . Утримання державних потреб наочно ілюструється видатковою частиною державного бюджету. А оскільки ресурси чинної влади полягають у тому числі в готівці можливостях ефективно контролювати прояв і задоволення насущних потреб суспільства, то рівень розуміння владою цих суспільних потреб буде в тій чи іншій мірі визначати ефективність самої влади і опосередковано - умови функціонування видавничої галузі.

Вплив згаданих споживачів на кожне конкретне видавництво буде виражатися не тільки в певних вимогах до якості і характеристикам видавничої продукції, але і в проявляються на ринку перевагах, у встановленні певного рівня цін через рівень платоспроможного попиту.

З іншого боку, продукт книговидання - книга - є засобом масового впливу, і в силу цього здатний впливати на процеси, що формують не тільки книжковий і інші ринки, а й соціально-економічні умови розвитку суспільства. Досить назвати в цьому зв'язку "Математичні принципи" І. Ньютона, "Енциклопедію" Д. Дідро, "Походження видів" Ч. Дарвіна або "Капітал" К. Маркса - книги, що змінили світ. Видавнича політика, реалізована в книзі, у відомому сенсі є важливим чинником розвитку держави і суспільства, здатним впливати на стан справ у науці, культурі, освіті та інших сферах діяльності. У цьому полягає особливість книги як інтелектуального продукту. Але вплив видавництва через свою продукцію - книгу - на свого споживача цим не обмежується. Це і цінова політика, і вдосконалення товарних якостей книги, і надання високого рівня сервісного обслуговування, і створення нового унікального продукту і, нарешті, якість і спрямованість рекламної та маркетингової діяльності видавництва.

Залежність видавництв від постачальників паперу і поліграфічних матеріалів, від виробників поліграфічних послуг, від постачальників комунальних послуг та орендодавців очевидна, оскільки всі вони знаходяться у зовнішній для видавця середовищі, і кожен з них робить на кожне конкретне видавництво самостійне вплив, ступінь впливу якого визначається безліччю параметрів . У всякому разі, кожен з товарів має свою ціну, свою якість, для кожного характерні певні умови і терміни надання. Так що, хоча з плином часу ці залежність і вплив проявляються для видавців по-різному, вони завжди позначаються на собівартості видавничої продукції, на її якості, на термінах реалізації видавничих проектів і на умовах існування видавничої продукції на ринку.

Державні і громадські організації, які вище ми позначали в якості однієї з складових зовнішнього середовища, являють собою різні структури, насамперед - федеральні міністерства, служби й агентства, регіональні та муніципальні відомства, податкові служби, суди та інші структури. Важко переоцінити ступінь їх впливу на видавництва, оскільки вони формують правову базу підприємницької діяльності, адміністративні та економічні умови існування підприємств і організацій. Вони ж здійснюють фіскальні та контрольні функції, ліцензування окремих видів діяльності, розміщення державних замовлень.

Неурядові добровільні об'єднання громадян - громадські організації - так само, хоча і в набагато меншій мірі, впливають на учасників видавничої справи. У цьому випадку мова йде насамперед про професійних об'єднаннях, таких, наприклад, як Російський книжковий союз, Асоціація книговидавців Росії, Асоціація книгорозповсюджувачів незалежних держав, Міжрегіональна асоціація поліграфістів. Їх вплив опосередковано і визначається їх можливостями впливу на культурне середовище, на законотворчу діяльність, на рішення владних структур усіх рівнів та на формування сприятливих умов функціонування комерційних організацій.

Реальна конкуренція серед російських видавництв виникає в період 1995-2001 рр., Коли минув час величезних накладів і надвисокої норми прибутку початкового періоду формування нового книжкового ринку (див. П. 4.1). Як відомо, конкуренти - це ті структури, що реалізують свою продукцію на одних і тих же ринках і продукція яких покликана задовольняти одні й ті ж потреби споживача. Але кожна книга, що з'являється на ринку, являє собою новий товар, і, набуваючи книгу, споживач щораз задовольняє різні свої потреби, отримує іншу, нову для себе вигоду або користь. Так в чому ж полягає конкуренція на ринку цієї унікальної продукції? Оскільки книжковий ринок відноситься до ринків нецінової конкуренції, суть її тут виражається насамперед у диференціації товарів та їх споживчих властивостей. Непоганою ілюстрацією процесу диференціації служать все збільшується асортимент книжкової продукції і практично щорічне падіння середнього тиражу. Одним із проявів конкуренції для видавців стала необхідність постійно відстежувати дії і продукцію тих, хто працює в одному з ними сегменті або сегментах ринку, враховувати конкурентну ситуацію у поточній діяльності і при плануванні перспективних кроків.

Інфраструктура притаманна будь-яким діяльним системам, будь це велике підприємство чи організація, невелика фірма або навіть індивідуальний підприємець, тому що вона являє собою сукупність усього того, що покликане в постійному режимі забезпечувати нормальне функціонування виробництва та обігу товарів, життєдіяльності людей. Інфраструктуру для видавництв складають орендодавці та кадрові агентства, банки й аудиторські фірми, транспортні агентства та оператори поштового зв'язку, страхові компанії та оператори інформаційних ресурсів, консультаційні фірми і професійні спілки.

Ступінь впливу кожного з елементів інфраструктури на видавництво залежить від безлічі факторів і проявляється по-різному. Важливо, щоб управлінський персонал добре уявляв собі їх роль і місце в діяльності видавництва і забезпечував ефективну взаємодію з ними.

Як інтелектуальний продукт, книга залишається продуктом глибоко національним, створюваним і споживаним переважно всередині держави. У той же час і як інтелектуальний продукт, і як товарний продукт промислового виробництва, до виготовлення якого залучаються спеціальні промислові технології, книга стає предметом міжнародного товарообміну. З міжнародним середовищем видавництва встановлюють безпосередні відносини в процесі реалізації спільних із закордонними видавництвами і поліграфічними підприємствами проектів, при придбанні та продажу прав на інтелектуальну власність, здійсненні поставок готової продукції різного призначення з-за кордону і за кордон.

Проблеми взаємодії видавництв зі своєю діловим середовищем в цілому і з її суб'єктами в значній мірі пов'язані з невизначеністю або з браком інформації про діловому середовищі, а значить, і з непередбачуваністю змін, що відбуваються. Ступінь складності та ступінь невизначеності ділового середовища взаємопов'язані. Це означає, що чим більше число елементів ділового середовища і чим вище інтенсивність їх змін, тим вище рівень невизначеності ділового середовища.

Зовнішня Середа видавництв може бути віднесена до середовища з помірним рівнем невизначеності (розрізняють низький, помірний, помірно високий і високий рівні невизначеності ділового середовища). Незважаючи на те, що в ділове оточення видавництва входить велика кількість змінюються елементів, їх зміни поступові і значною мірою передбачувані. Правда, тут можуть бути і винятки. До діловому середовищі ставляться, як ми вже відзначали, державні організації, в тому числі федерального рівня. Для більшості видавництв необхідність взаємодії з ними не відноситься до пріоритетних завдань.

У відповідності з російським законодавством діяльність видавництв спирається на конституційні принципи, що передбачають єдність економічного простору, підтримку конкуренції та свободу економічної діяльності, ідеологічне та політичне різноманіття, заборона цензури та охорону інтелектуальної власності. Крім того, федеральним органам виконавчої влади забороняється вживати дії, які можуть призвести до недопущення, обмеження чи усунення конкуренції. До цього варто додати, що переважна більшість видавництв є недержавними організаціями, а значить, не відносяться до ведення будь-яких федеральних державних структур.

Вплив державних структур федерального рівня на функціонування конкретного видавництва має бути зведено до мінімуму. Проте видавництвам, які працюють, наприклад, на ринку навчальної літератури, важливо враховувати нормотворчу діяльність Міністерства освіти і науки РФ, так як результатом її стають конкретні умови роботи на окремих сегментах ринку навчальної книги.

З 1 вересня 2007 року набрав чинності Федеральний закон від 21 липня 2007 № 194-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з встановленням обов'язковості загальної освіти". Стаття 28 "Компетенція Російської Федерації в галузі освіти" Закону РФ "Про освіту" була доповнена пунктом 18 'і до ведення Російської Федерації в особі її органів державної влади та органів управління освітою віднесено "затвердження порядку відбору організацій, що здійснюють видання навчальних посібників, які допускаються до використання в освітньому процесі в мають державну акредитацію і реалізують освітні програми загальної освіти освітніх установах, а також затвердження переліку цих організацій ". Раніше подібного роду завдання по позаконкурсного відбору комерційних структур для виробництва будь-якого товару для державних потреб перед федеральним відомством не ставилися і, наскільки відомо, в інших сферах діяльності не ставляться. Завдання ускладнена тією обставиною, що будь-які оцінки і відбір видавництв і видавничих організацій з боку держави були скасовані в 2002 р разом з припиненням ліцензування видавничої та поліграфічної діяльності. По суті, з прийняттям цього Закону був створений прецедент прямого втручання держави в комерційну діяльність через законодавче забезпечення обмеження конкуренції.

Взаємодіючи з зовнішнім середовищем, видавництва перебувають з нею у стані постійного ділового обміну. Характер і умови його здійснення повинні забезпечувати видавництву можливість досягнення короткострокових і довгострокових цілей діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>