Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Відповідальні за безпечне ведення робіт

Через їх особливої небезпеки будь-які роботи в електроустановках проводять тільки мосле виконання певних організаційних, а після їх виконання - також і технічних заходів, що забезпечують безпеку робіт. Всі ці заходи суворо регламентовані Правилами з охорони праці при експлуатації електроустановок і повинні виконуватися особами, відповідальними за безпечне проведення робіт в електроустановках. Перелік цих осіб, умови, за яких ті чи інші з них можуть бути (або повинні бути) призначені, їх обов'язки, а також групи з електробезпеки, які вони повинні мати при виконанні різних видів робіт, наведені нижче.

До організаційним заходам, які забезпечують безпеку робіт в електроустановках, відносяться:

 • • оформлення робіт нарядом, розпорядженням або переліком робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації;
 • • допуск до роботи;
 • • нагляд під час роботи;
 • • оформлення перерви в роботі, переведення на інше місце, закінчення роботи.

Відповідальними за безпечне ведення робіт є:

 • • видає наряд, віддає розпорядження, що затверджує перелік робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації;
 • • відповідальний керівник робіт;
 • • допускає;
 • • виконавець робіт;
 • • спостерігає;
 • • члени бригади.

Не допускається самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом або розпорядженням або затвердженим переліком робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації.

Видає наряд або віддає розпорядження визначає необхідність і можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді (розпорядженні) заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади, за призначення відповідальних за безпеку, а також за відповідність перерахованих в наряді працівників виконуваній роботі, за проведення цільового інструктажу відповідального керівника робіт (або виконавця робіт , наглядача).

Право видачі нарядів та розпоряджень мають працівники з числа адміністративно-технічного персоналу організації, що мають групу V (при роботі в електроустановках напругою вище 1000 В) і групу IV (в електроустановках напругою до 1000 В). При відсутності цих працівників наряд чи розпорядження можуть видати особи з числа оперативного персоналу, які мають групу IV, але тільки на роботи із запобігання аваріям або ліквідації їх наслідків.

Надання оперативному персоналу права видачі нарядів і розпорядження має бути оформлено письмовою вказівкою керівника організації.

Відповідального керівника робіт призначають, як правило, при виконанні робіт в електроустановках напругою вище 1000 В (нижче - зазвичай не призначають) з числа працівників адміністративно-технічного персоналу, які мають групу V (при роботі в електроустановках напругою вище 1000 В) і групу IV (до 1000 В).

Він відповідає за виконання всіх зазначених в наряді заходів безпеки та їх достатність, за якість цільового інструктажу бригади, в тому числі проведеного допускає і виконавцем робіт, а також за організацію безпечного ведення робіт.

У випадках коли окремі роботи (етапи роботи) необхідно виконувати під наглядом і управлінням відповідального керівника робіт, який видає наряд повинен зробити про це відповідний запис у наряді.

Необхідність призначення відповідального керівника робіт визначає видає наряд. В обов'язковому порядку його призначають при виконанні робіт:

 • • з використанням механізмів і вантажопідіймальних машин при роботах в електроустановках, а також в охоронній зоні ПЛ;
 • • з відключенням електрообладнання;
 • • на кабельних лініях електропередачі (КЛ) і кабельних лініях зв'язку (КЛС) в зонах розташування комунікацій та інтенсивного руху транспорту;
 • • в місцях перетину ПЛ з іншими ПЛ і транспортними магістралями і в інших випадках, визначених ПОТПЕЕ.

Допускаючий відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність заходів, вказаних в наряді або розпорядженні, характеру і місця роботи, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним цільового інструктажу. Його призначають з числа оперативного персоналу. Він повинен мати групу IV при роботі в електроустановках напругою вище 1000 В, і групу III - до 1000 В.

Виробник робіт відповідає за:

 • • відповідність підготовленого робочого місця вказівкам наряду і прийняття додаткових заходів безпеки, необхідних за умовами виконання робіт;
 • • чіткість і повноту цільового інструктажу членів бригади;
 • • наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань, огороджень, плакатів, заземлень, замикаючих пристроїв;
 • • безпечне проведення роботи та здійснення постійного контролю за членами бригади.

Виробник робіт, виконуваних за нарядом в електроустановках напругою вище 1000 В, повинен мати групу IV, а до 1000 В - групу III, крім деяких більш небезпечних робіт, де він також повинен мати групу IV (роботи в підземних спорудах, де можлива поява шкідливих газів ; роботи під напругою і деякі інші).

Виробник робіт, виконуваних але розпорядженням, може мати групу III.

Спостерігає (повинен мати групу III) призначають для нагляду за бригадами, які не мають права самостійно працювати в електроустановках. Він відповідає за:

 • • відповідність підготовленого робочого місця вказівкам, передбаченим у вбранні;
 • • чіткість і повноту цільового інструктажу членів бригади;
 • • наявність та збереження встановлених на робочому місці заземлень, огороджень, плакатів і знаків безпеки, запірних пристроїв приводів;
 • • безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом електроустановки.

Відповідальним за безпеку, пов'язану з технологією роботи, є працівник, який очолює бригаду, який входить до її складу і повинен постійно перебувати на робочому місці. Його прізвище вказують у наряді.

Кожен член бригади повинен виконувати вимоги ПОТПЕЕ та інструктивні вказівки, отримані при допуску до роботи і під час роботи.

Керівник організації письмовою вказівкою визначає, хто має право видавати наряд, віддавати розпорядження, хто може бути призначений допускає, відповідальним керівником робіт, виконавцем робіт (наглядачем), а також хто має право одноосібного огляду електроустановок.

Допускається суміщення обов'язків відповідальних за безпечне ведення робіт, але не більше одного суміщення. Так, наприклад, видає наряд і віддає розпорядження можуть суміщати обов'язки або відповідального керівника робіт, або виконавця робіт, або допускає (в електроустановках, що не мають місцевого оперативного персоналу); відповідальний керівник робіт - обов'язки виконавця робіт або допускає (також в електроустановках, що не мають місцевого оперативного персоналу); виконавець робіт з числа оперативно-ремонтного персоналу може суміщати обов'язки допускача; допускає з числа оперативного персоналу - обов'язки члена бригади.

 
<<   ЗМІСТ   >>