Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

До другого тому двотомника "Безпека життєдіяльності. Охорона праці" увійшли розділи "Електробезпека", "Пожежна безпека", "Безпека в надзвичайних ситуаціях", "Долікарська допомога постраждалим". Нумерація розділів в обох томах наскрізна.

Третє видання цього підручника було значно перероблено і доповнено, в порівнянні з другим. У самостійний розширений розділ винесені питання електробезпеки. У новій редакції він може представляти інтерес для студентів електротехнічних спеціальностей.

У зв'язку з виходом великої кількості нових нормативних правових актів був заново написаний і значно розширено розділ "Пожежна безпека". Багато змін і додавань було внесено і в інші розділи підручника.

У розділі "Електробезпека" йдеться про вплив електричного струму на організм людини, описуються способи і засоби захисту від нього. Наведено порядок пристрою і принцип дії захисного заземлення і занулення електроустановок, пристроїв захисного відключення, вирівнювання і зрівнювання потенціалів. Детально викладені вимоги до електрозахисних засобів, умовами та порядком їх застосування, зберігання, електричного і механічного випробувань.

Розглянуто вимоги до персоналу, що експлуатує і обслуговує електроустановки (порядок його навчання, перевірки знань, проходження стажувань, дублювання, присвоєння груп електробезпеки), умови призначення та обов'язки відповідальних за електрогосподарство.

Детально описані питання організації робіт в електроустановках, в тому числі за нарядом-допуском, розпорядженням, але списку постійно дозволених робіт в порядку поточної експлуатації електроустановок, питання оперативного управління електрообладнанням, ведення технічної документації.

Вказані технічні заходи, які слід виконувати перед початком і під час виробництва робіт в електроустановках, розглянуто порядок експлуатації електрообладнання у вибухонебезпечних зонах, вимоги до освітлення, до електрозварювальних установкам і роботам, переносним електроінструментів і світильників, до відрядженого персоналу та багато інших.

У розділі "Пожежна безпека" викладені питання історії розвитку пожежної охорони, статистики та причини пожеж на підприємствах, наведені пожежно-технічні класифікації. Детально висвітлені питання організації робіт з пожежної безпеки, включаючи питання навчання заходам пожежної безпеки, розробки інструкцій, проведення інструктажів, обов'язки роботодавців і працівників та ін.

Наведено вимоги пожежної безпеки при містобудівної діяльності, при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації виробничих об'єктів; вимоги до змісту виробничих територій, будівель і споруд, у тому числі до утримання шляхів евакуації, поповерховим планам евакуації людей при пожежі та організації тренувань по ним.

Дано вимоги до улаштування та утримання систем протипожежного захисту, у тому числі до зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, системам пожежної автоматики, включаючи системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння. Викладені вимоги і порядок утримання вогнегасників, пожежної техніки, блискавкозахисту, виконання вогневих та інших пожежонебезпечних робіт. Наведено терміни і порядок реєстрації перевірок стану протипожежних систем, документи з пожежної безпеки, які необхідно розробляти і мати на підприємствах, та багато інших питань, що становлять суть практичної організації робіт з пожежної безпеки.

Розділ "Безпека в надзвичайних ситуаціях" присвячений розгляду питань захисту людей від небезпек, що виникають у різних надзвичайних ситуаціях (НС) природного походження (землетруси, повені, урагани, природні пожежі та ін.), Соціального (алкоголізм, наркоманія, тероризм та ін.) , епідеміологічного (чума, холера, СНІД, грип, сибірська виразка та ін.), екологічного (забруднення атмосфери, водних басейнів, деградація ґрунтів, "кислотні дощі", озонові діри та ін.), техногенного (аварії, катастрофи на виробничих об'єктах, транспорті, в комунальних та інших системах життєзабезпечення та ін.) і військового характеру (ядерні вибухи, хімічну та біологічну зброю та ін.).

У ньому також розглядаються питання збереження (підвищення) стійкості роботи підприємств в умовах НС, ліквідації наслідків НС, дана структура, функціональні обов'язки, сили і засоби Єдиної державної системи попередження і ліквідації НС (РСЧС).

У розділі "Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках" наведені основні вимоги до надання першої допомоги постраждалим до прибуття лікаря, у тому числі порядок реанімації організму, проведення штучного дихання і зовнішнього масажу серця, зупинки кровотеч, накладення пов'язок, шин, порядок дій при ударах, обмороженні, укусах отруйних змій, при теплових і сонячних ударах, утопленні та ін.

Матеріал підручника проілюстрований статистичними даними, прикладами з наглядової практики, аналізом допускаються порушень, прикладами нещасних випадків.

Він заснований на вимогах діючих нормативних правових актів, що відображають практичну суть організації робіт на підприємствах з охорони праці, у тому числі з електробезпеки, пожежної безпеки, і безпосередньо впливають на зниження травматизму, профзахворювань, збитків від пожеж. У кінці підручника наведено їх перелік.

Підручник призначений для студентів інженерних спеціальностей і напрямків бакалаврату, а також може бути використаний студентами економічних, електротехнічних та інших спеціальностей. Він буде корисний керівникам і фахівцям підприємств усіх галузей для практичної організації робіт з охорони праці та пожежної безпеки.

У результаті вивчення матеріалу дисципліни другого тому студент повинен:

знати

 • • основну нормативну базу розділів дисципліни, включених до другого тому;
 • • основні причини електротравматизму, пожеж, надзвичайних ситуацій у країні та шляхи їх попередження;
 • • права та обов'язки держави, роботодавця і працівників з питань електробезпеки, пожежної безпеки та у надзвичайних ситуаціях;
 • • організацію та координацію робіт з цих питань, утримання і порядок ведення відповідної документації, встановленої нормативними документами;
 • • порядок нагляду та контролю дотримання законодавства з електробезпеки, пожежної безпеки, розслідування причин пожеж;
 • • вимоги нормативних документів з електробезпеки до влаштування та експлуатації електроустановок, до виконання конкретних видів робіт на них, до засобів і способів захисту від впливу електричного струму;
 • • види і вимоги до персоналу, обслуговуючому електроустановки, до їх навчанні, перевірку знань; групи з електробезпеки, умови їх присвоєння;
 • • організаційні та технічні заходи, які слід виконувати перед початком і під час робіт в електроустановках;
 • • вимоги пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та експлуатації виробничих об'єктів, до територій організацій, до утримання приміщень, а також до виробництва пожежонебезпечних робіт;
 • • заходи щодо захисту людей, виробництв, навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;
 • • норми про відповідальність за порушення вимог електробезпеки та пожежної безпеки;

вміти

 • • користуватися нормативними правовими документами з електробезпеки та пожежної безпеки для пошуку відповідної інформації;
 • • оцінювати Електронебезпека виробничих процесів, приміщень, електроустановок, пожежо- і вибухонебезпечність технологічних середовищ і приміщень, приймати самостійні рішення щодо попередження електротравм і пожеж на виробництві;
 • • користуватися електрозахисними засобами, технічними засобами для гасіння пожеж, для евакуації людей із зони пожежі;
 • • оцінювати рівень небезпек, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій різного походження, і знаходити оптимальні рішення щодо захисту себе, окружаю

щих людей, техніки, навколишнього середовища від їх негативного впливу;

• користуватися засобами колективного та індивідуального захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

володіти

 • • основною термінологією з електробезпеки, пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій;
 • • методикою оцінки електробезпеки виробничого устаткування, приміщень;
 • • методикою вибору, оцінки стану та придатності до роботи електрозахисних засобів;
 • • методикою підготовки документів з електробезпеки та пожежної безпеки, які повинні розроблятися на підприємствах;
 • • методиками розробки інструкцій та проведення інструктажів з пожежної безпеки;
 • • методикою оцінки рівнів небезпечних і шкідливих факторів, що виникають у надзвичайних ситуаціях;
 • • методикою надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Вивчення розділів дисципліни, розміщених у другому томі, спрямоване на формування у учнів наступних компетенцій:

 • • здатності до прийняття організаційно-управлінських рішень і готовності нести за них відповідальність;
 • • вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;
 • • розуміння соціальної значущості своєї майбутньої професії;
 • • володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;
 • • здатності розробляти і використовувати графічну технічну документацію;
 • • здатності проводити і оцінювати результати вимірювання;
 • • здатності забезпечувати виконання норм охорони праці та природи;
 • • володіння основними методами організації захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.
 
<<   ЗМІСТ   >>