Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів і безпека життєдіяльності людини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ III Профілактика безпеки і рятувальні роботи в надзвичайних ситуаціях

Підвищення стійкості та надійності функціонування житлових і виробничих об'єктів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій

Загальні положення

Підвищення рівня захищеності суспільства від наслідків аварій, катастроф та стихійних лих можливо на основі ретельно пророблений та організованою безперервної системи підготовки виробничих і цивільних об'єктів до надзвичайних ситуацій (НС). Підготовка до збереження будівель і споруд від руйнівних природних і техногенних впливів повинна виконуватися на основі ретельного прогнозу і техніко-економічного аналізу наслідків цих впливів і подальшої розробки інженерно-технічних і організаційно-економічних заходів для збереження будівельних об'єктів і забезпечення безпеки населення.

При цьому особливе значення в успіхах по сталому функціонуванню суспільства належить програмами початкової та вищої освіти для підвищення рівня компетенції й професіоналізму керівників організацій та елементарних знань населення в справі забезпечення стійкої виробничої та громадської діяльності в екстремальних умовах.

Безпека у надзвичайних ситуаціях є одним з розділів наукової дисципліни, що вивчає комплекс заходів захисту людини і навколишнього середовища від негативних природних і техногенних факторів. Ці фактори можуть виявлятися або роздільно, або у формі причинно-наслідкових зв'язків, коли небезпечні природні явища викликають аварії на об'єктах техносфери, що обумовлюють порушення умов життєдіяльності людей, або, навпаки, коли нерозумна техногенна діяльність людини призводить до деградації навколишнього природного середовища та ініціювання стихійних лих .

Велике значення в розумінні процесів формування негативних факторів надзвичайного характеру у виробничій та природного середовищах, їх впливу на здоров'я і життя людини, на стан живих організмів у навколишньому природному середовищі має стати підвищення рівня знань громадян для необхідної орієнтації діяльності товариства на розробку ефективних та економічно обґрунтованих комплексних заходів зашиті будівельних об'єктів, а населення до стійкої діяльності в екстремальних умовах.

Попередження надзвичайних ситуацій забезпечується завчасним, а іноді і оперативним проведенням органами управління, силами і засобами федеральних органів та суб'єктів виконавчої влади Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій, до повноважень яких входить вирішення питань щодо захисту населення і територій від НС, комплексу заходів (превентивних заходів), спрямованих на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а також на збереження здоров'я людей, зниження розмірів збитків, завданих навколишньому природному середовищу, та матеріальних збитків у разі їх виникнення.

Підготовка територій, виробничих, цивільних і транспортних об'єктів до сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій

Всі важливі виробничі об'єкти (електростанції, водопровідні, компресорні та насосні станції і т.д.) повинні бути перевірені на можливість виконання своїх основних функцій для виключення дестабілізуючих факторів в період надзвичайних ситуацій.

З цією метою розробляються превентивні заходи по захисту від надзвичайних ситуацій (НС) та заходи щодо попередження негативних наслідків від природних і техногенних впливів.

 
<<   ЗМІСТ   >>