Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Інформаційний консалтинг - Блюмін А.М.

У підручнику викладено основні поняття та визначення консультування, консультаційної послуги. Розглянуто види консультування і наведена класифікація консультаційних послуг. Дані характеристики консультанта, клієнта-замовника і їх відносин.

Розглянуто застосування консультування в різних сферах людської діяльності, особливо з інформаційних питань і в області інформаційних технологій.

Описані загальні методологічні основи побудови та принципи проектування консультаційної фірми. Розглянуті економічні основи проектування послуг експертного, процесного та навчального консультування.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Характеристика понять: "консультування" і "консультаційні послуги" Основні поняття та визначення консультування та консультаційних послуг Види консультування, консультаційних послуг та їх термінологічні особливості Класифікація консультаційних послуг Передісторія розвитку консультаційних послугРеінжиніринг Характеристика консультанта, клієнта-замовника і їх відносин Відносини консультанта і клієнта-замовника Проблеми клієнта, що викликають потреби в консультуванні Фактори, що впливають на відносини "клієнт-консультант" Принципи діяльності консультантів Фактори, що впливають на відносини "консультант-клієнт" Загальні вимоги до професійних знань, практичним навичкам і особистісним якостям консультанта Етичні проблеми консультування Застосування консультування Застосування консультування в різних сферах людської діяльності Консультування з інформаційних питань Консультування з інформаційний технологіям Загальні методологічні основи побудови і принципи проектування консультаційної фірми Системний аналіз функціональної діяльності консультаційної фірми Економіко-математична модель створення та функціонування консультаційної фірми Організаційно-правові форми і структура консультаційних організаційСтруктура системи консультаційної служби на федеральному рівніСтруктура системи консультаційної служби на регіональному рівніСтруктура системи консультаційної служби на районному рівні Ресурси та джерела фінансування консультаційної фірмиБюджетне фінансування консультаційної службиФінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної службиЗовнішні джерела фінансуванняГоспрозрахункове фінансування Особливості фінансування консультаційних служб при різних організаційно-правових формах Правове та юридичне забезпечення надання консультаційних послуг Економічні основи проектування послуг експертного консультування Методологічні принципи надання платних послуг експертного консультуванняОсновні методи встановленні розцінок Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування Методика розрахунку ціни послуг експертного консультування Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування Організаційно-економічні основи проектування послуг процесного консультування Характерні особливості проектно-інноваційної консультаційної діяльностіІнноваційна Організація проектно-інноваційної консультаційної діяльності Методологічні принципи надання платних послуг процесного консультуванняОсновні методи встановлення розцінок Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування Методика розрахунку ціни послуг процесного консультування Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування Економічні основи проектування послуг навчального консультування Методологічні принципи надання платних послуг навчального консультування Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування Методика розрахунку ціпи послуг навчального консультування Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування Якість консультаційних послуг і його оцінка Характеристики якості консультаційних послуг Проблема оцінки якості консультаційних послуг Методика формалізованої оцінки якості консультаційних послугПерший етапДругий етапТретій етапЧетвертий етап Реалізація методики формалізованої оцінки якості консультаційних послуг Управління якістю консультаційних послуг Ринок консультаційних послуг Характеристика ринку консультаційних послугПаблік рілейшнз Організація маркетингу консультаційних послуг Методичні засади аналізу попиту на консультаційні послуга та оцінки платоспроможного рівня споживачів Методичні засади формування пропозицій з надання консультаційних послуг Розробка методики аналізу попиту на консультаційні послуги в сфері АПК та оцінки платоспроможного рівня їх споживачів
 
>>