Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія політичних і правових вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Політичні погляди І. В. Сталіна

Розвиток марксизму-ленінізму в чому пов'язане з теоріями сподвижників В. І. Леніна. Найбільший внесок у розвиток ленінського вчення внесли: Н. І. Бухарін (1888-1938); Г. Є. Зінов'єв - партійний псевдонім, справжнє прізвище Апфельбаум, він же Радомисльський (1883-1936); Л. Б. Каменєв (Розенфельд) (1883-1936); І. В. Сталін (Джугашвілі); Л. Д. Троцький (Бронштейн).

Політико-правове вчення марксизму-ленінізму в своєму історичному розвитку пов'язано з І. В. Сталіним (1879- 1953), що втілили його в життя в доктрині з назвою "сталінізм". Політична доктрина Сталіна така ж суперечлива і неоднозначна, як і всі його вчення. У заслугу і в вин) Сталіну можна пред'явити безперечні історичні факти. Він прийняв Росію злиденною країною, а залишив її країною-переможницею, наддержавою, що володіє атомною зброєю, яка змусила рахуватися з собою весь світ. Приблизно таку характеристику Сталіну дав його сучасник У. Черчілль.

Справедливо і те, що в результаті політики Сталіна в радянській країні сформувалася не демократія, а тоталітарний режим. ГУЛАГ забрав мільйони життів його співвітчизників, а наслідки історичного експерименту XX в. відчуваються і донині.

Сталін народився в грузинському місті Горі в родині шевця. Після закінчення духовного училища він вступив до семінарії, звідки в 1899 р був виключений за пропаганд) марксизму. З цього часу Сталін вступив на шлях професійної революційної боротьби, займався самоосвітою (треба сказати, успішно, судячи з його політичній роботі і численним творам). Найближчий соратник Леніна, він в 1922 р став Генеральним секретарем ЦК РКП (б), зосередив у своїх руках всю повноту влади в країні. Одночасно з політичною діяльністю Сталін був найбільшим теоретиком комуністичного руху. З численних робіт, які Сталін писав сам або в яких брав участь, необхідно назвати наступні: "Про основи ленінізму", "До питань ленінізму", "Про проект конституції СРСР" (1936), "Короткий курс історії ВКП (б)", "Економічні проблеми соціалізму в СРСР", "Марксизм і питання мовознавства". Крім того, Сталін особисто готував Звітні доповіді до XVIII (1939) і до XIX (1952) з'їздам ВКП (б).

Політико-правова наступність сталінського вчення і марксизму-ленінізму сформульована в аксіомі того часу "Сталін - це Ленін сьогодні".

Багато роботи Сталіна актуалізуються в конкретиці свого часу. Наприклад, у роботах 1920-1930-х років Сталін теоретично обгрунтував тривалий процес диктатури пролетаріату, необхідний для ліквідації опору буржуазії. Знаменитої стала формула про посилення класової боротьби у міру побудови комунізму, виведена Сталіним. Теоретичні побудови Сталіна були повною мірою втілені в життя, про що свідчать прекращавшиеся репресії, зачепили мільйони доль. Як клас або фактично були знищені і незгодні з цією політикою, і цілком лояльні до режиму люди, оголошені "ворогами народу", шпигунами різних розвідок і т.д.

Диктатура пролетаріату за сталінським вченню - це ціла історична епоха, що характеризується союзом робітничого класу і селянства. Сталін вчив, що в епоху диктатури перед пролетаріатом і його союзниками стоїть завдання не тільки знищення буржуазії як класу, але й проведення широкомасштабних соціально-економічних реформ. Зокрема, необхідно було створити централізовану економіку в сільському господарстві, перетворити країну з аграрної в індустріальну. На практиці ця теорія побудови соціалізму втілилася в політиці колективізації та індустріалізації в роки перших п'ятирічок.

Зміцнення пролетарської держави також уявлялося одним із завдань, що стояли перед пролетаріатом і його авангардом - партією більшовиків.

З пролетарською державою Сталін пов'язував становлення радянської демократії. Однак демократія (влада народу, права і свободи) розумілася лідером більшовиків інакше. Сталін був в принципі проти демократії - "буржуазної стихії", а під "пролетарської демократією" мав на увазі в основному участь трудящих в управлінні країною. Реальні ж права і свободи зводилися до права на працю (низькооплачувана або безкоштовний) і соціальні пільги (стосувалися далеко не всіх). Волевиявлення трудящих, демократичні вибори в принципі не відкидалися, але ставали простою формальністю, оскільки "наша демократія повинна ставити на перше місце тільки загальні інтереси", а не інтереси особистості. Особистим, егоїстичним, буржуазним інтересам протиставлялися також суспільну свідомість, активність мас. Така активність повинна була виховуватися в трудящих через участь у громадських організаціях, в якості комсомольця, більшовика (або члена профспілки), а також через активну участь в Радах (або у виборах).

Сама держава Сталін формулював як "машину в руках панівного класу для придушення опору своїх класових супротивників". Виходячи з визначення сутності держави, характеризуються його функції (внутрішня і зовнішня).

Внутрішня (тобто політична, економічна, культурна) функція держави, якщо виходити з наведеного визначення держави, Сталіну більш ніж вдалася. Країна справді перетворилася. Однак радянська держава при такому споконвічному до нього підходу не стало демократичним, оскільки опорою тоталітаризму може бути тільки бюрократія, віддана "господареві" (так і називали Сталіна представники численної номенклатури, тобто чиновництва). Проявом культурної функції стала культурна революція., Але вона виявилася не лише в освіті, вихованні, розвитку культури, а й в ідеологічній обробці мас.

Зовнішня функція держави була визначена Сталіним так: "розширення території свого панівного класу за рахунок території інших держав або захист території своєї держави від нападів з боку інших держав". Як показує історія, цю функцію сталінська держава виконувало не менше вдало.

Право в роботах Сталіна, присвячених Конституції 1936, і в інших працях також розумілося з класових позицій. Остаточно утвердилась марксистська формулювання права (зведена в абсолют воля правлячого класу) отримала розвиток і в Основному Законі країни. Під правлячим класом подразумевался пролетаріат, авангардом якого була партія більшовиків (на чолі зі Сталіним). Отже, в Конституції закріплювалася роль ВКП (б) як керівного ядра державних і громадських організацій. Сама ж "Сталінська конституція" - це не тільки закон, відображав соціально-економічні досягнення того часу (а вони, безсумнівно, були), але і декларативний акт тоталітарної епохи.

Юридична наука в цей час перебувала у стадії формування. Згідно більшовицької концепції, що існувала в епоху диктатури пролетаріату, найближчим часом буде побудований комунізм і держава відімре. Отже, місце права займуть соціальні норми комуністичного гуртожитку. Відповідно до цим помилкою юридичні факультети після Жовтневої революції були закриті. Тільки коли стало ясно, що перспектива комунізму відкладається на невизначений термін, на початку 1930-х років знову повернулися до організації юридичної освіти. Виникло питання і про викладання історії, тим більше що вона читається на перших курсах навчання. Тому досить цікавим може виявитися і екскурс в тему про вплив Сталіна на історичну науку.

В якості історика про Сталіна можна судити по "Короткий курс історії ВКП (б)", підручникам з "Історії СРСР", у роботі над якими він брав активну участь. Історія партії більшовиків витримала декілька видань, у міру посилення репресій і культу особи книга переписувалася, історичні факти або спотворювалися, або перекручувалися остаточно. Звичайно ж, Сталін свідомо йшов на фальсифікації, що цілком характеризує його і як історика, і як прихильника принципам історичного матеріалізму. Щодо "Історії СРСР" можна сказати те ж саме.

Кілька слів про історико-правовій науці. За радянських часів вона зазнала значних змін. На виконання рішень ЦК ВКП (б) і радянського уряду про необхідність встановлення нерозривному зв'язку у вивченні державних і правових інститутів наука історії права стала називатися "історією держави і права". Така необхідність назріла давно і незалежно від ідеологічних установок. Багато дорадянські історики права задовго до цього визначали предмет свого дослідження не тільки галузевим правом, попереджали, що формальний юридичний підхід шкодить історико-правовій науці, а сам предмет робить схоластичним і нецікавим. Однак головним аргументом в перейменуванні предмета "історія права" в "історію держави і права" було вчення Леніна-Сталіна, які відзначали необхідність тісного зв'язку у вивченні держави і права. Об'єктивно, що предметом вивчення повинно було стати і молоде Радянська держава. Таким чином, розширення предмета науки можна охарактеризувати як позитивний момент, на необхідність якого вказували багато вчених.

До середини 1930-х років радянська історична наука перебувала на стадії свого формування, в конкретних історичних питаннях відзначався деякий плюралізм. У 1934-1936 рр. було прийнято рішення про затвердження марксистсько-ленінської методології вивчення історії. Наказувалося подолати пережитки старого буржуазної: підходу і в історико-правовій тематиці. Дорадянська історіографія була визнана реакційною. Особливо неприйнятними стали концепції, що розходяться з марксизмом-ленінізмом. Однак визнавалися не всі положення К. Маркса і Ф. Енгельса, а тільки ті, які узгоджувалися з аналогічними положеннями в роботах Леніна і Сталіна. Нові теоретичні розробки з суспільних наук тепер стали обов'язковими для будь-якого наукового дослідження. Незабаром з'явилися і вузівські підручники з історико-правової тематики, побудовані строго відповідно до марксистсько-ленінської наукою.

Отже, сталінізм як продовження марксизму-ленінізму - це політико-правове вчення, втілюються в життя протягом принаймні трьох десятиліть. Неоднозначні підсумки цієї епохи і самого навчання були підведені і озвучені самим Сталіним, який як би виправдовувався перед нащадками, коли говорив: "Багато справи нашої партії і народу будуть перекручені і обпльовані, насамперед за кордоном, та й у нашій країні теж ... І моє ім'я буде оббрехати, оббрехали, мені припишуть безліч злодіянь ".

 
<<   ЗМІСТ   >>