Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія політичних і правових вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Політико-правові вчення в Росії в XV-XVI ст.

Спроби осмислення й аналізу подій, пов'язаних з утворенням і розвитком російської централізованої держави, простежуються в літературі починаючи з "Житія Дмитра Івановича Донського", "Задонщина", "Нового літописця" і тривають в теорії "Москва - третій Рим" ченця Філофея. У публіцистиці XVI ст. ідея монархічної влади Івана Грозного виникла з робіт Максима Грека, митрополита Макарія, ґрунтується на положеннях теорії "иосифлян". На рубежі XVI-XVII ст. теорія божественного походження та легітимності царської влади стає ще більш актуальною і розвивається в "Степенній книзі царського родоводу" про події 1584-1618 рр.

Листування Івана Грозного з А. Курбським вперше у вітчизняній політичній думці показує зіткнення інтересів самодержавства і родової знаті, відмінність бачення царя і опозиції про те, яким має бути Московську державу. Народження нової держави і офіційної теології нерозривно пов'язане з розвитком антіеретіческіх навчань.

У загальних рисах Московська держава володіло політичним вченням, характерним для середньовічної держави. На відміну від домонгольської Русі в Московській державі були вироблені чіткі внутрішньополітична і зовнішньополітична доктрини з метою зміцнення єдності та територіального зростання величезної країни, іменованої з XVI ст. - Росія.

Політична концепція "Москва - третій Рим"

Обгрунтування необхідності об'єднання Русі в літературі XIV -XV вв. Освіта російської централізованої держави отримало обгрунтування в літературі XIV-XVI ст. Одним з перших творів такого роду було "Слово про житіє Дмитра Івановича Донського". Ймовірним автором "Слова" вважається Єпіфаній Премудрий, що жив на рубежі XIV- XV ст. У літературному пам'ятнику Московської держави Дмитро Донський (1359-1389) називається російським царем, законним наступником перших московських князів: Івана Калити (1326-1340) та Івана II Червоного (1353-1359). Дмитро Іванович показаний як законний правитель, об'єднувач Русі, внявшему давньоруським відозвам про об'єднання і боротьбі з татарами. Тому "Бог дав" Русі сили в боротьбі з татарами. Теологічне обгрунтування посилення Москви перегукується з обгрунтуванням титулу "цар". Дмитро Донський названий царем, оскільки визнавався таким васальними російськими князями, "огородив всю російську землю" від ворогів і отримав міжнародне визнання, так як "царі земні, чуючи про нього, дивувалися". Автор пише, що сам

Дмитро називав себе царем, незалежним від Мамая. Основний сюжет твору полягає в обгрунтуванні суверенітету Руської землі від Орди, закріпленого у перемозі на річці Вожа (1378) і у Куликовській битві (+1380). Як видно з літературного пам'ятника, російський князь отримує праві називатися царем, а Москва претендує на самостійність від Золотої Орди ще до остаточного повалення монголо-татарського ярма (1480).

Формування єдиної держави в Північно-Східної Русі - процес досить складний і тривалий. У XIV- XV ст. Московське князівство відстоювало свої права в боротьбі з Твер'ю. Протистояння двох потужних політичних центрів знайшло відображення в політичній думці того часу. Одним з найбільш виразних пам'ятників товариський юридичної думки можна назвати "Похвальне слово інока Фоми". Присвячене тверського князя Борису Олександровичу (середина XV ст.). Твір невідомого автора відображає період піднесення Твері і її претензії на роль об'єднання Руської землі. У роки феодальної війни XV ст. позиції Москви ослабли, Орді вдалося відновити контроль над російськими князівствами, ніж намагалася скористатися Твер. Сусіднє з Москвою князівство, вигідно використовуючи своє географічне положення, швидко відновлювало економіку, в Орді тверські князі викуповували ярлики. Безсумнівно, Твер намагалася утвердитися як суб'єкт міжнародних відносин. У Середні століття дипломатія часто велася через церковну організацію, і Твер направила свого посла на Флорентійський собор 1439, вирішував питання про об'єднання Католицької та Православної церков. Сюжет "Похвального слова" показує, що Твер у зв'язку з церковними подіями намагалася обгрунтувати права Бориса Олександровича як "самодержавного государя", здатного об'єднати Північно-Східну Русь. Великий князь Твері в "похвальні слова" кілька разів названий царем, які намагалися встановити дипломатичні зв'язки з Константинополем.

Однак Візантійська імперія незабаром пала (1453), Тверь стала васалом Москви, а "Похвальне слово інока Фоми> було забуте і навіть кимось редагував. Проте цей твір XV ст. Дає уявлення, що обґрунтування суверенітету Русі було актуальною політичною думкою напередодні повалення монголо-татарського ярма. Боротьбу з слабнуючий Ордою очолила Москва. Збережені в удільних князівствах джерела служать підтвердженням, що незалежність Русі XV ст. стала об'єктивною необхідністю, усвідомленої не тільки в Москві, але і в Твері.

У XV - початку XVI століть політичним центром Північно-Східної Русі остаточно стала Москва. Великий князь Іван Васильович III (1462-1505) в 1472 р одружився на візантійській принцесі Софії Палеолог, а спадкоємець престолу, Василь Іванович III, по материнській лінії сходив до римським імператорам. Столиця нової держави обзаводилася державной атрибутикою. Постарілі стіни "білокам'яного" кремля замінялися новими, цегляними, споруджуються італійськими майстрами. Таких не було раніше на Русі, новий кремль з білосніжними соборами вражав сучасників. Русь сприйняла візантійський герб - двоголовий орел також показував спадкоємність візантійської державності. У роки правління Івана III Русь остаточно повалила монголо-татарське іго (1480), був прийнятий загальнодержавний Судебник 1497, проведені реформи у війську, утворені перші Накази. Великий князь Іван Васильович III іменував себе царем.

Процес утворення Російської держави був завершений при Василя Івановича III (1505-1533). Росії була необхідна нова ідеологія, що підтверджувала статус великої держави, спадкоємиці Візантійської імперії. Паралелі Русі і Візантії були рідкісним сюжетом у вітчизняній середньовічній літературі, але в XV ст. з'явилася тенденція ототожнення двох країн. У Росії знаходили прихисток грамотні візантійці. Серед них були Максим Грек, застерігали Росію від помилок Візантійської держави, Пахомій Логофет та ін. Іншими словами, простежується формування нового напрямку політичної думки, отражавшего процес утворення єдиної держави.

Серед перших авторів, які порівнюють Москву і Царгород, був чернець Псковського Елізарьева монастиря Філофей. Чернець розвинув теорію "Москва - третій Рим". У своїх "Посланнях" до Василя III та Івану IV старець Філофей виступає затятим прихильником приєднання Пскова до Москви і розмірковує про сутність гріхопадіння. Він логічним шляхом виводить, що людські гріхи сприймаються державою. Держава, так само як і людина, карається Богом за гріхи, в тому числі і загибеллю. Автор порівнює апокаліпсис з падінням Стародавнього Риму і з крахом Візантійської імперії. Природа "кінця світу" теологічно пояснюється єрессю, відходом від християнства. Така ж причина апокаліпсису держави показана на прикладі Риму, який був покараний богом за свої гріхи варварським завоюванням. В "Посланні старця Філофея до царя Івану Васильовичу" говориться: "Колись великий Рим упав і хворий невиліковним невір'ям - єрессю" католицької. Другий Рим, Константинополь, також виявився заражений єрессю "через з'єднання православних з латинянами" на Флорентійському соборі 1439 Наслідком гріхопадіння візантійців стало завоювання Константинополя турками, "тому і була зруйнована константинопольська церква, і принижена була". Православна церква перемістилася в третій Рим, в нову і велику Русь.

Отже, укладає Філофей: "Два Рими впали, третій стоїть, а четвертому не бувати!" Оскільки Русское царство завжди буде оплотом самодержавства, автор застерігає Москву від "людей недостойних і ворожих царю", тобто єретиків. Російський цар покликаний захищати друзів (церква) і вірні * рабів, тобто тих, хто "волю Божу безперестанку виконує". Однак правильно відрізнити друзів від ворогів можливо, тільки якщо жити за "Божим законам". Тому старець конспективно виклав основи віровчення в порівняльному тлумаченні Старого Завіту з логікою падіння державності "арамейською, єгипетської та інших".

Теорія "Москва - третій Рим" відразу ж була взята на озброєння Іваном Грозним. По-перше, теорія обгрунтовувала могутність Росії. По-друге, Іван IV (1533- 1584) за наполяганням митрополита Макарія вінчався на царство (1547) і отримав з новою теорією легітимність по відношенню до візантійським "цезарям-автократам". У перекладі на російську мову "цезар" - це цар, "автократ" - значив самодержець. Тобто теологічна теорія цілком перегукувалася зі світським обгрунтуванням влади. По-третє (це! Аспект теж важливий) - боротьба з єрессю. Вплив Флорентійського собору докотилося і до Росії, з'явилися різні єресі "жидівство", у церкві йшла боротьба "иосифлян" і "нестяжателей", а теорія Філофея якраз мала ортодоксальну спрямованість. По-четверте, Філофей прожив близько 100 років, визнавався сучасниками мудрим старцем, вважалося символічним, що чернець народився в рік падіння Константинополя (+1453), що надавало його вченню характер прорікання.

Одночасно з формуванням політичної теорії "Москва - третій Рим" створювалася історична теорія "Москва - третій Рим". У 1512 був написаний "Хронограф" - праця, в якому розглядалася історія православних країн на тлі формулювання пріоритету російського православ'я над константинопольським уніатством. У порівняльному огляді особливе місце приділялася історії Росії як православної країни. На історичних прикладах показано посилення Московської держави і обгрунтування його як провідної християнської держави в порівнянні з ослабленням і падінням Візантії. Після обгрунтування історичної теорії країни-попередниці і держави-спадкоємиці історіографічна традиція римської могутності стає однією з головних тем в російській історичній літературі XVI-XVII ст.

 
<<   ЗМІСТ   >>