Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія політичних і правових вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Історія політичних і правових вчень - Власов В.І.

У посібнику в стислому вигляді викладені основні аспекти розвитку політико-правової думки з найдавніших часів до другої половини XX століття. Підручник може бути використаний як в системі вищої, так і середньої спеціальної освіти.

Відповідає Федеральному державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Призначений для магістрантів вузів, істориків, політологів, філософів і юристів, також представляє інтерес для всіх, хто цікавиться духовною культурою людства.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Предмет, метод і загальні проблеми політико-правових навчань Особливості предмета і методології історії політичних і правових вчень Періодизація історії політичних і правових вченьРОЗДІЛ 2. Політико-правові вчення Стародавнього світу Політико-правова думка Стародавнього Китаю (Конфуцій) Політико-правова думка Стародавньої Індії ("Артхашастра") Політичні та правові вчення Стародавньої Греції (Платон, Арістотель) Римська юриспруденція Політико-правова думка Середньовіччя Фома Аквінський - основоположник політико-правової доктрини католицизму Політико-правове вчення Марсилій Падуанського Мислителі арабського Сходу (Абу Наср, Авіценна, Нізамі, Ібн Халдун) Політико-правова думка в Давньоруській державі Язичницькі вчення про суспільство і державу Давньоруські політико-правові вчення (Іларіон, Д. Заточник, В. Мономах) Політико-правові ідеї епохи Відродження Макіавеллі - основоположник нової політичної науки Вчення про суверенітет Ж. Бодена Політико-правові ідеї раннього соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла) Політико-правові вчення в Росії в XV-XVI ст. Політична концепція "Москва - третій Рим" Політичні погляди Івана Грозного Політичні погляди А. Курбського Політико-правова полеміка Івана Грозного та Андрія Курбського Єретичні вчення. Йосип Волоцький і Вассіан Патрикеєв: боротьба иосифлян і нестяжателей Політичні погляди І. С. Пересветова Політичні погляди Максима Грека Єрмолай-Еразм і концепція соціально-економічних реформ Ідеологи епохи Великих буржуазних революцій XVI-XVIII ст. Політико-правові вчення в Голландії (Г. Гроцій, Б. Спіноза) Політико-правові вчення в Англії (Т. Гоббс, Д. Локк) Вчення Ш. Монтеск'є про поділ влади Руссо про суспільний договір Вчення про кримінальному праві Ч. Беккаріа Народження теорії федералізму (Т. Джефферсон, А. Гамільтон) Політико-правові вчення в Росії в XVII ст. Державна концепція XVII в. Розкол. Політико-правові погляди Никона і протопопа Авакума Політико-правові вчення в Росії у XVIII ст. Політико-правова доктрина Петра I Петровські реформи та формування політико-правових поглядів XVIII ст. (Феофан Прокопович, І. Т. Посошков) Політико-правові концепції російських вчених і просвітителів середини - другої половини XVIII ст. Освічений абсолютизм Представники німецької класичної філософії Вчення І. Канта про державу і право Філософія права Гегеля Політико-правові вчення Західної Європи першої половини XIX ст. Історична школа права (Гуго, Савіньї, Пухта) Консервативна політико-правова доктрина (Берк, де Местр) Європейський лібералізм (Б. Констан, І. Бентам) Розвиток політико-правових ідей лібералізму в працях А. Токвіля, Д. С. Мілля, Г. Еллінека Політико-правові теорії утопічного соціалізму (А. Сен-Симон, Ш. Фур'є, Р. Оуен) Політико-правові вчення в Росії в першій половині XIX ст. Політико-правове вчення М. М. Карамзіна Політико-правове вчення M. М. Сперанського Революційний рух першої половини XIX ст. Теорія офіційної народності Політико-правові вчення західників Політико-правові вчення слов'янофілів Політико-правові вчення Західної Європи другої половини XIX ст. Вчення Маркса і Енгельса про державу і право Юридичний і соціологічний позитивізм (Дж. Остін, Р. Ієрінга) Політико-правові погляди Ніцше Політико-правові вчення в Росії в другій половині XIX ст. Політико-правові вчення революційного народництва. Різночинці Ліберальні політико-правові вчення середини XIX - початку XX ст. Релігійно-моральні вчення другої половини XIX - початку XX ст. (В. С. Соловйов, К. Н. Леонтьєв, С. М. Булгаков, Л. А. Тихомиров) Політико-правові теорії першої половини XX ст. Соціологічна юриспруденція (Л. Дюгі, М. Оріу, Є. Ерліх, Р. Паунд) Політична соціологія Вебера Концепція влади Б. Рассела Теорія еліт Фашизм Вчення К. Шмітта про диктатуру Російська політико-правова думка першої половини XX ст. Марксизм (Плеханов, Мартов та ін.) Політико-правові погляди В. І. Леніна. Марксизм-ленінізм Політичні погляди І. В. Сталіна Політико-правова доктрина троцькізму Політико-правові теорії російського зарубіжжя XX ст. Політико-правові погляди авторів збірки "Зміна віх" Політико-правові погляди євразійців Політико-правові теорії другої половини XX ст. Політико-правовий аналіз тоталітаризму (Ф. А. фон Хайек і Ж. Желєв) Арон, Даль і Лейпхарт про демократію Вчення про політичні партії М. Дюверже Нормативізм і юснатуралізм Політико-правові теорії радикалізму (Г. Маркузе) "Народження в'язниці" М. Фуко
 
>>