Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Етика державної і муніципальної служби

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принцип відповідальності

Даний принцип зобов'язує державних і муніципальних службовців нести не лише юридичну, а й моральну відповідальність за прийняті рішення. На жаль, слід констатувати, що подібний підхід не завжди знаходить відображення в ментальності вітчизняного чиновництва.

Відповідальність є фундаментальним моральним якістю особистості, яке проявляється в умінні відповідати перед самим собою (своєю совістю), іншими людьми і Богом (для віруючих) за свої вчинки, наявність і прояв в діяльності тих чи інших умінь, знань, особистісних якостей. Ступінь відповідності дій людини існуючим в суспільстві моральним нормам визначає ступінь відповідальності особистості.

Моральна відповідальність - це форма діяльності совісті людини, яка включає аналіз власної поведінки (вчинків, почуттів, відносин і т.д.) і співвіднесення його з етично належним. Стосовно до державній службі моральна відповідальність являє собою співвіднесення реальної поведінки чиновника з еталоном, що задається вимогами професійної етики та службового етикету.

В історії світової культури заслуговує уваги обряд харакірі (сеппуку), що представляє собою ритуальне самогубство методом вспариванія живота, що з'явився серед самурайського стану середньовічної Японії.

Прийнята в середовищі самураїв, ця форма позбавлення себе життя відбувалася або за вироком як покарання, або добровільно в тих випадках, коли була порушена честь воїна, в знак вірності своєму панові, у разі невиконання покладеного завдання і т.д. Здійснюючи харакірі, самураї демонстрували свою мужність перед обличчям болю і смерті, чистоту своїх помислів перед богами, міру моральної відповідальності перед людьми.

У грудні 1941 р в ході атак японських підводних човнів-маляток на американську військово-морську базу

Перл-Харбор, розташовану на Гавайських островах, лейтенант Сакамакі був важко поранений і потрапив у полон. Кодекс честі пропонував йому зробити харакірі, проте зважаючи тяжкості поранення Сакамакі зробити цього не зумів. Дане обставина не стало для нього виправданням, і на військово-морський флот Японії лягло пляма ганьби. Японська пропагандистська машина зробила все для того, щоб звинуватити Сакамаку в боягузтві і нездатності нести відповідальність за свої невдалі дії.

Зрозуміло, що в цивілізованому суспільстві XXI ст. думка про те, що державний службовець в якості плати за скоєні непристойні діяння повинен самостійно позбавити себе життя, є абсурдною. Однак тяжкість моральної відповідальності перед членами суспільства, колегами, самим собою за свої професійні дії та їх наслідки, за інформацію, яку він надає іншим людям, повинна проходити червоною лінією через всю професійну діяльність чиновника.

Суб'єктом моральної відповідальності може виступати не тільки окрема особистість, соціальна група, за і суспільство, держава. Основним суб'єктом моральної відповідальності є держава в особі його посадових осіб. Зміст його відповідальності обумовлено цілями, призначенням, яка витікає з нього обов'язком визнання, дотримання та захисту нрав і свобод людини і громадянина, правом володіння владними повноваженнями і необхідними ресурсами для реалізації даної обов'язки.

Морально відповідальним є та держава, яка задовольняє соціальні очікування своїх громадян у соціально виправданого вживанні влади. "Управляйте народом з гідністю, і люди будуть шанобливі, - писав дві з половиною тисячі років тому китайський мислитель Конфуцій. - Ставтеся до пароду по-доброму, і люди будуть трудитися з ретельністю. Височів доброчесних і заохочуйте невчених, і люди будуть довіряти вам" .

Моральна відповідальність держави включає:

  • • відповідальність органів державної влади перед кожним громадянином за повноту реалізації його конституційних прав і свобод, забезпечення гідного життя і безпеки, соціального порядку. Головний критерій незадоволеності населення - це погіршення ставлення владних структур до людей. Наслідком ухилення держави від моральної відповідальності може стати його повне політичне банкрутство, що, у свою чергу, може призвести до його обвалення і заміні новою державою;
  • • відповідальність органів державної влади всіх рівнів перед суспільством за якість, виконання і соціальні наслідки прийнятих рішень, спрямованих на підвищення якості життя населення і задоволення його соціальних очікувань. Відповідно до цього держава відповідає за збереження середовища існування, здоров'я і безпека громадян, гарантію їх прав і свобод. Було встановлено, що 90% всіх техногенних катастроф відбуваються з причини безвідповідальності, халатності, аморального ставлення посадовців до виконання своїх обов'язків, приймати управлінські рішення;
  • • відповідальність органів державної влади перед державними службовцями, яка реалізується в обов'язки розробки та захисту правових та організаційних засад їх діяльності, механізму правового і соціального захисту, створенні умов, що сприяють формуванню і підтримці позитивної мотивації до сумлінної, чесному і безкорисливому служінню громадському і державному боргу; у вдосконаленні системи професійного розвитку, яка має передбачати повноцінне етичну освіту і виховання державних службовців на основі високих стандартів етичної поведінки, законодавчо закріплених у правових актах.

Поряд з державою моральну відповідальність повинен нести і державний службовець.

Моральна відповідальність державного службовця включає:

  • • представлення державного службовця про свої ролі та місця у структурі держави і суспільства, про те, що він є виразником народної волі;
  • • усвідомлення необхідності діяти відповідно до прийнятих етичними вимогами і нормами, свідоме і добровільне прийняття на себе морального зобов'язання повністю підпорядкувати свою діяльність реалізації місії державної служби - служінню суспільству і державі;
  • • здатність передбачати соціальні наслідки своїх дій і вчинків;
  • • готовність нести відповідальність не тільки за протиправні, а й аморальні дії;
  • • прагнення до максимальної саморегуляції і самоконтролю.

В даний час на рівень моральної відповідальності державних і муніципальних службовців впливають такі фактори, як специфіка їх правового статусу, загальне падіння моральності в суспільстві, недостатня розробленість правових механізмів відповідальності.

 
<<   ЗМІСТ   >>