Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Експериментальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Емпіричні дані і встановлення експериментальних ефектів

Метод як шлях і спосіб організації збору емпіричних даних

У психології співіснують і розвиваються теоретичні методи (при вирішенні завдань історії психології, концептуалізації психологічних уявлень в тій чи іншій предметної області, методології психології). Їм іноді протиставляються емпіричні методи і моделюючий підхід. Але таким класифікаціям можна заперечувати, якщо мова йде про емпіричну перевірці гіпотез. На основі емпіричного збору даних психолог перевіряє теорії та моделі, переходить від теоретизування до проведення дослідів, отриманню дослідних даних і встановленню емпіричних залежностей.

Метод - шлях або спосіб організації дослідження, що відображає певне пізнавальне ставлення до досліджуваної реальності і нормативи перевірки наукових гіпотез.

Емпіричні методи - методи психологічного дослідження, що характеризуються різними шляхами або способами, збору досвідчених даних. Це дослідні прийоми, що реалізують певне пізнавальне ставлення до досліджуваної суб'єктивної реальності, відбите в нормативах методу.

Експериментальний метод - один з них, оскільки він передбачає отримання емпіричних фактів. Але експеримент в наукових цілях включений в цілісне теоретико-експериментальне обгрунтування каузальної залежності, експериментування направлене па перевірку наукових гіпотез як включають певні пояснення, а не тільки встановлення емпіричних залежностей. Відзначимо також, що теоретико-емпіричний характер може мати будь-яке дослідження, спрямоване на перевірку теоретичної гіпотези і організуючий для цього збір даних на основі різних методів. Це важливо враховувати, щоб не використовувати назви емпіричної психології як нібито реалізує атеоретичного підхід, оскільки цей термін вводить в оману щодо того, заради чого встановлюються емпіричні факти в психології.

Необхідно розрізняти поняття "експериментальний ефект", або "експериментальний факт", і "емпірично встановлена залежність". В обох випадках мова йде про емпірично отриманих даних. За поняття емпіричної залежності є більш широким. По-перше, воно не обмежує у виборі методу психологічного дослідження. Емпіричні дані психолог отримує, використовуючи безліч методів: спостереження, кореляційного підходу, психодіагностики, аналізу індивідуального випадку і т.д. Експериментальні ефекти можуть обговорюватися тільки в рамках застосування методу, для якого характерні управління змінними (в першу чергу впливає експериментальним фактором), ряд інших форм експериментального контролю і способи обговорення отриманих результатів, що відрізняють гіпотетико-дедуктивну логіку експериментування.

Поняття контролю - найбільш загальне в рамках системи понять, специфічних для експериментального методу. У наступних розділах ми ознайомимося з експериментальним контролем і контролем за висновками, контролем змішень і "первинним" контролем. Зараз же дамо саме загальне визначення цих понять, оскільки повністю їх розкрити можливо лише в системі інших наукових термінів, за допомогою яких їх значення уточнюються (понять "змінна", "узагальнення" та ін.).

Експериментальний контроль - всі прийоми контролю змінних і умов в психологічному експерименті.

Контроль за висновком - логіка обговорення можливостей інтерпретації встановленої емпіричної залежності і узагальнень як в межах дослідження, так і за межами ситуації дослідження.

Якщо мова йде про експериментальному ефекті, то це означає, що було реалізовано дослідження, в якому з виконанням всіх правил експериментального методу встановлений той чи інший факт або спостерігається та чи інша психологічна закономірність (як залежність між змінними).

Слово "встановлений" означає, що дослідник приймав рішення про те, чи був отриманий експериментальний ефект і в чому він полягає.

По-друге, досвідченим шляхом, тобто емпірично, можуть встановлюватися залежно різних типів: не тільки каузальні, а й структурно-функціональні, генетичні і т.д. Часткове використання нормативів гіпотетико-дедуктивного методу ще не робить дослідження експериментальним, але дозволяє здійснювати більш достовірні висновки про суть психологічної закономірності. Розглянемо нижче логіку встановлення емпіричного факту, відволікаючись від більш приватного уявлення про експериментальне дослідженні.

 
<<   ЗМІСТ   >>