Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Дитяча психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ ЖАНА ПІАЖЕ

У результаті освоєння цієї теми студент повинен:

знати

  • • головні стадії розвитку інтелекту за Ж. Піаже;
  • • стадії розвитку малюнка по Ж. Піаже;
  • • основні феномени, описані в роботах Ж. Піаже;

вміти

  • • визначати стадію інтелектуального розвитку, на якій знаходиться дитина, за Ж. Піаже;
  • • аналізувати експериментальні дані з позиції прихильників і критиків теорії Ж. Піаже;

володіти

• навичками аналізу практичного застосування теорії Ж. Піаже в освіті.

Введення в теорію розвитку інтелекту Жана Піаже

Швейцарський вчений Ж. Піаже розробив теорію, яка залишається дуже популярною і сьогодні. Він розглядав дитяче розвиток як становлення особливого механізму, за допомогою якого дитина може адаптуватися до навколишньої дійсності. Піаже назвав цей механізм інтелектом. Зазвичай в тестах на інтелект виділяють такий розділ, як знання або обізнаність. При цьому знання розуміється як інформація, що володіє відомим постійністю. Специфіка підходу Ж. Піаже полягає в тому, що він розглядав інтелект (в тому числі і знання) як дію, тобто як те, що рухається, знаходиться в постійному процесі зміни. Досить навести приклад того, як учений розуміє сприйняття. З позиції здорового глузду сприйняття являє собою відбиток образу об'єкта в свідомості людини. Цей відбиток виникає щоразу, коли людина відкриває очі. З погляду Ж. Піаже, зоровий образ об'єкта являє собою не відбиток, а спосіб розгляду об'єкта людиною. Цей спосіб виникає не відразу, а поступово виробляється в міру розвитку дитини. Тому дошкільник бачить об'єкти інакше, ніж дорослий. (Дуже часто дорослі не розуміють цього і думають, що достатньо дитині показати що-небудь, і він буде бачити це так само.) Подібним чином будь-які інші знання не є застиглими картинками, а являють собою процеси.

Інтелект дитини розвивається протягом тривалого періоду часу. Причина розвитку інтелекту полягає у вдосконаленні механізмів адаптації. Згідно Ж. Піаже адаптація є стан рівноваги між організмом і навколишнім середовищем. Наприклад, якщо дитина хоче отримати нову іграшку, але не отримує її, він ще не знаходиться в стані рівноваги. Коли ж іграшка потрапляє в руки дитини, він досягає рівноваги. У більш зрілому віці рівновага досягається тоді, коли, наприклад, учень вирішує поставлене перед ним арифметичну задачу.

Оскільки в теорії Ж. Піаже розглядаються механізми адаптації, слід враховувати, що всякий механізм з чогось зроблений. В якості одиниць, з яких будується інтелект, Ж. Піаже виділив дію, а точніше схеми дій. У новонародженого вже присутні готові схеми, що забезпечують первинну адаптацію до середовища. В якості таких схем виступають схеми дихання, смоктання, зору і т.д. Особливість схеми полягає в тому, що вона має тенденцію до повторення, тобто всяка схема, за Піаже, несе в собі власний мотив. Крім того, схема володіє двома властивостями: асиміляцією і акомодацією.

Асиміляція виявляється в тому, що дитина може смоктати не тільки пляшечку з молоком, але й край подушки, тим самим схема смоктання виявляється здатною до перенесення на різні об'єкти. Одночасно схема змінюється, тому що смоктання пляшечки з молоком відрізняється від смоктання краю подушки хоча б тим, що в першому випадку він отримує молоко, а в другому - ні. Таким чином, з'являється можливість розщеплення схем, тобто акомодації. Схема смоктання починає розщеплюватися на схему смоктання пляшечки з молоком і схему смоктання краю подушки. З цих прикладів видно, як завдяки властивостям асиміляції і акомодації один вроджена схема починає перетворюватися на цілий ряд інших схем. Такі перетворення організовують систему знань дитини, оскільки для нього починає існувати не тільки пляшечка з молоком, але й край подушки, власні пальці тощо Подібні схеми якраз і представляють той матеріал, на основі якого будується інтелект дитини.

Аналізуючи роботу схеми, можна побачити, що головними чинниками, що визначають дитяче розвиток, є, з одного боку, спадковість, а з іншого - середа, з якою взаємодіє вроджена схема.

 
<<   ЗМІСТ   >>