Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Дитяча психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Емоційний розвиток дитини

Асоціативні психологи підкреслювали, що всі форми психічної життя вимагають відомого терміну для свого розвитку. Це стосується як сприйняття, почуттів, так і вольових процесів, які пов'язані передусім з рухами.

Емоційні процеси підкоряються тим же закономірностям, що й інтелектуальні. Хоча вони відрізняються один від одного, але в обох випадках діє закон асоціацій. Більше того, первинним відчуттям завжди супроводжує емоційний елемент. У цьому плані асоціативні психологи говорили про єдність інтелектуальних і емоційних компонентів. Наявність емоційного компонента відноситься не тільки до відчуттів, але і до процесу уваги. Так, надмірна увага викликає негативні емоції, а помірне - позитивні. Точно так само емоції супроводжують і процес сприйняття.

На перших стадіях розвитку психіки можна чітко бачити наявність виразних емоційних реакцій, які свідчать про те, що всі враження, одержувані дитиною, є емоційно забарвленими. У віці трьох-чотирьох місяців починають виділятися емоційні відчуття, пов'язані з розвитком органів чуття (так, немовлята отримують задоволення від відчутних відчуттів, пов'язаних з м'якою іграшкою). У міру розвитку сприйняття виникають найпростіші емоційні стани, супутні того чи іншого образу: переживання страху, ніжності і т.п. Іншими словами, найпростіші емоційні стани асоційовані з образами. При цьому, оскільки переживання прив'язані до образу, зміна способу веде до зміни емоційного стану. Тому, з одного боку, у дитини легко викликати емоційне переживання, а з іншого боку, воно дуже нестійка. Здатність дитячих емоцій раптово припинятися також є наслідком їхньої залежності від чуттєвих вражень (наприклад, нова іграшка може викликати у малюка радісну реакцію, навіть якщо хвилину тому він плакав на весь голос).

На тлі різних емоційних переживань поступово починає виділятися переживання власного Я. Воно засноване на асоціації різних форм переживань дитини, віднесених до власного Я. Це призводить до формування емоційного уявлення про самого себе і розвитку особистісного начала.

Розвиток образів і понять

Будь-який об'єкт викликає у дитини сукупність різних вражень. Наприклад, яблуко може пробуджувати у нього смакові враження, коли він їсть, і одночасно дотикові враження, коли його тримає, а також зорові враження, коли на нього дивиться. Всякий раз, коли дитина їсть яблуко, він стикається з приблизно однаковим набором вражень або з одним і тим же однаковим набором відчуттів. Це призводить до того, що в міру накопичення таких випадків у дитини встановлюється стійкий зв'язок між цими враженнями. Такий зв'язок була названа комплексом відчуттів.

Комплекс відчуттів став розумітися як образ, який виникає у свідомості дитини (наприклад, коли дитина взаємодіє з яблуком). З погляду асоціативних психологів, кількість образів, що виникають у дитини, пояснюється досвідом. Дитина, яка мав обмежене число випадків взаємодії з тим чи іншим об'єктом, володіє меншим досвідом. Дитина, яка взаємодіяв з об'єктом частіше, володіє великим досвідом. Дитина, що не взаємодіяв з об'єктом взагалі, не має досвіду. Чим з великим числом об'єктів взаємодіяв дитина, тим багатше його досвід. Згідно асоціативної позиції першого образи складалися у дитини протягом першого року життя. Наявність таких образів дозволяло дитині не тільки взаємодіяти з об'єктом, але і дізнаватися його. Оскільки комплекс являв собою сукупність відчуттів, для його виникнення було достатньо, щоб з'явилася якась їх частина. Чим більше дитина взаємодіяв з об'єктом, тим легше йому було дізнаватися об'єкт. Наявність таких образів дозволяло говорити не тільки про те, що у дитини накопичувався досвід, а й про те, що у дитини з'являлася така здатність, яку асоціативні психологи називали сприйняттям.

Дитина не просто сприймає різні об'єкти, але при цьому він також і чує назви цих об'єктів. Завдяки цьому встановлюється зв'язок між словом і образом. Такий зв'язок дозволяє дитині не тільки сприймати об'єкт, а й знати, як він називається. Як приклад можна привести випадки, коли дитина відповідає на запитання батьків. Наприклад, коли дитині кажуть "Покажи, де собачка", дитина дивиться по сторонах і показує на собаку. Механізм такої поведінки дитини полягає в тому, що слово "собака" входить у складний комплекс, що включає в себе сукупність відчуттів, що виникли завдяки багаторазовому впливу подразників на органи чуття при зустрічах з реальною собакою (тобто чином собаки) і словом. Називання дорослим слова призводить до того, що у відповідь на звукове роздратування (звучить слово) у свідомості дитини спливає образ собаки і дитина порівнює його з тим, що знаходиться навколо нього, поки не знайде той об'єкт, який поставляє аналогічний комплекс вражень, т.е . реальну собаку.

Цей процес являє собою не тільки процес сприйняття, але й процес пізнавання. Відмінність сприйняття від пізнавання полягає в тому, що сприйняття - це поступове складання образів у стійкі комплекси відчуттів, а впізнавання засноване на застосуванні вже готових, що склалися, що зберігаються в пам'яті дитини образів для впізнання надходять відчуттів.

Після того як комплекс відчуттів (образ) став досить оформленим, стійким, цей образ стає образом пам'яті і може з'являтися у свідомості дитини. Такі образи пам'яті виникають на першому році життя і називаються уявленнями. Психологи підкреслювали, що одним і тим же словом дорослий називає різні об'єкти. Наприклад, словом "пташка" дорослий називає і горобця, й ворону, і голуба. Після того як у дитини закріпилися різні образи птахів (один для горобця, інший для ворони або голуба), завдяки взаємодії з дорослим вони (образи) починають ставитися до одного і того ж слову ("птах"). В результаті у дітей з'являється узагальнене уявлення про птаха. У такому узагальненому поданні відбиваються основні властивості птахів (птахи літають, у них є крила, пір'я тощо).

Поява узагальнених уявлень свідчить про розвиток інший здібності дитини - здатності до судження або узагальнення. Важливо, щоб узагальнене уявлення було пов'язано зі словом. У цьому випадку з'являється поняття. Бачачи який-небудь об'єкт, наприклад ромашку, дитина відносить його до відповідного узагальненому уявленню і каже: "Це квітка". Аналогічно дитина може судити про самих різних об'єктах. Механізм судження виявляється подібним: наявність поняття (тобто слова і пов'язаного з ним узагальненого уявлення) дозволяє порівняти відчуття від наявного об'єкта (або його образ) з узагальненим поданням. Розвиток здатності до судження характерно для дошкільного віку. У цьому віці різко збільшується словниковий запас дітей, і дошкільнята починають судити про оточуючих об'єктах, називаючи їх.

Головна умова для розвитку здатності до судження полягає в тому, що дитина повинна вміти зіставляти образ конкретного об'єкта з узагальненим поданням. Зіставлення можливо зробити за допомогою розумових операцій: аналізу і порівняння. Згідно асоціативної концепції аналіз полягає в умінні вичленувати окремий ознака об'єкта з комплексу багатьох його ознак. Порівняння являє собою вміння дитини зіставити виділений ознака з іншим ознакою. Таким чином, наявність узагальнених уявлень говорить не тільки про здатності судження, але й про розвиток мислення дитини. Зміст поняття включає в себе відображення багатьох чуттєвих якостей, які групуються в узагальнений образ. Серед цих якостей виділяються якості суттєві і несуттєві. З цього випливає, що в понятті потрібно виділяти істотне, тобто ті найбільш важливі якості, які характеризують дане поняття. Звідси випливає проблема недосконалості понять. Вона пов'язана або з неотчетливом уявлень дітей, або з включенням до них якостей, які не відповідають змісту поняття. З недосконалості понять слід і недосконалість дитячих суджень.

У молодшому шкільному віці у дітей починає розвиватися здатність до міркувань. Здатність до міркувань полягає в тому, що діти можуть на основі двох суджень будувати третє судження. Наведемо приклад найпростішого міркування: "Все метелики літають. Махаон - це метелик. Значить, махаон літає". У відповідності з підходом асоціативних психологів розвиток здатності до судження визначається кількісним накопиченням узагальнених уявлень про різні об'єкти. Тобто воно розвивається з досвідом протягом навчання дитини в школі і в ході його взаємодії з навколишньою дійсністю.

Таким чином, якщо ми подивимося на хід розвитку дитячої свідомості з погляду асоціативної психології, то побачимо наступне: спочатку у дитини з'являється відчуття, потім сприйняття, потім виникають пам'ять, уявлення, узагальнення, поняття і, врешті-решт, здатність до міркування.

 
<<   ЗМІСТ   >>