Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Дитяча психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фактори, що пояснюють поведінку дитини

Позиція здорового глузду характеризується тим, що все різноманіття поведінки дитини і дорослого пояснюється за допомогою обмеженого числа причин (або факторів). При цьому пояснюване поведінку дитини або дорослого розглядається або як прояв властивостей особистості, або як результат дії середовища.

До властивостям особистості відносяться: здібності, бажання, мотивація, особистісні стану, свідомість, емоції і емпатія. Під здатністю зазвичай розуміється або розумова здатність, або здатність фізична. Бажання з позиції здорового глузду визначається тим, чого хоче людина. Мотивація може бути зрозуміла як те, що змушує дитину виконувати ту чи іншу дію. Під особистісним станом розуміється ступінь включеності дитини у виконання того чи іншого завдання, що пред'являється дорослим, яка може викликати різні реакції, наприклад такі, як небажання робити що-небудь, плач і т.п. Свідомість розглядається як розуміння того, де знаходиться дитина і що він збирається робити. В якості емоцій розглядаються часто повторювані емоційні прояви, які виражаються наступними словами: "плаче", "сміється", "сумує". Емпатія являє собою особливу схильність дитини переживати ситуацію за іншу людину. Це своєрідний навик переживання життя з точки зору іншого.

В якості причин, що визначають поведінку дитини з боку середовища, виділяються наступні: наявність можливості, складність завдання, вимога ситуації, відповідність ролі. Вплив можливості як особливої причини поведінки дитини можна простежити в таких широко поширених зверненнях до батьків, як "бережіть сірники від дітей" або "зберігайте ліки в недоступних для дітей місцях". За цими висловлюваннями лежить певне розуміння можливості як причини настання небажаних наслідків. Наприклад, того, що дитина може з'їсти таблетки, які можуть призвести до отруєння.

Складність завдання виступає в якості причини, яка вельми часто зустрічається в поясненнях поведінки дітей з позиції здорового глузду. Наприклад, бабуся каже матері: "Не потрібно вимагати від дитини, щоб він акуратно прибирав за собою речі, тому що йому це важко".

Дуже часто поведінку дітей пояснюється виходячи із ситуації, в якій опинився дитина. Наприклад, коли у дитини відбирають іграшку, багато батьків допускають, що дитина може різко вирвати її з рук іншої дитини або побитися через неї. У даному випадку батьки будуть вважати поведінку дитини цілком виправданим тими умовами, в яких опинився дитина.

Іншою причиною поведінки з позиції здорового глузду виступає відповідність ролі. Так, в ситуації, коли дитина підбіг до дорослому і вихопив у нього якийсь предмет, поведінка дитини не засуджується, оскільки вважається, що дитина "ще маленький".

Крім того, позиція здорового глузду допускає присутність таких сил, як удача і надприродне втручання.

Особистісні та середовищні фактори в детермінації поведінки дітей

Центральним моментом у поясненні поведінки дітей з позиції здорового глузду є особистісний аспект, який характеризується відповіддю на наступне питання: чи може дитина що-небудь зробити або не може? Це означає, що існує деяка спрощена характеристика особистості дитини, яка може бути порівнянна з фізичною характеристикою дитини: чи може він підняти один, два або три кілограми? І батьки, і педагоги, пояснюючи поведінку, досить часто говорять "дитина не може цього зробити, адже він ще маленький, йому це важко". За всім цим стоїть спрощена картина розвитку дитини як відносно слабкої істоти.

Така позиція здорового глузду передбачає пояснення поведінки дітей через здібності. Хоча реально дитина може володіти самими різними здібностями, які він демонструє при виконанні різних завдань в більшості випадків вони зводяться до двох - розумовим та фізичним. Дорослі досить часто оцінюють дитини як розумного або дурного, фізично розвиненого або слабкого. У розумової здібності в окремих випадках можуть виділятися такі компоненти, як інтелект, кмітливість і досвід. При цьому вважають, що інтелект носить скоріше вроджений характер і дозріває у міру дорослішання дитини, а досвід набувається в процесі виконання різних завдань і дозволяє дитині передбачати наслідки своїх вчинків і вибирати оптимальні способи дії. Фізична здатність розглядається як вроджена, але на її розвиток можуть впливати тренування і харчування.

Здібності виступають як показники, за якими порівнюються діти. Оцінка розвитку здатності в чому залежить від того, яка кількість дітей виконує те чи інше завдання. Якщо завдання виконує невелика кількість дітей, то дитина, яка успішно виконав це завдання, буде розглядатися як здібний. Якщо завдання виконують майже всі діти, то на підставі позиції здорового глузду робиться висновок про те, що таке завдання було легким і його виконання не говорить про наявність великих здібностей. Тут стає зрозуміло, що поведінка дитини в одному випадку оцінюється як його заслуга, а в іншому - як результат впливу середовища. Якщо в першому випадку дитина розглядається як успішний, то в другому випадку виконання завдання не виступає показником його успіху.

Судження про здібності з позиції здорового глузду може бути виконано на основі знань про людей, які опинилися в даній ситуації і успішно вирішили пропонувалися завдання. Особливо часто ця позиція використовується при оцінці педагогом рівня розвитку дитини за запитами батьків. Наприклад, педагог говорить батькові: "Вашій дитині всього три роки, а він вже добре читає". Тим самим дитина порівнюється з дітьми старшого віку, і таке порівняння дозволяє педагогу розглядати дитину як більш розвиненого. Або, навпаки, педагог каже: "Вашій дитині вже п'ять років, а він ще не навчився зав'язувати шнурки". У цьому випадку педагог порівнює дитини з дітьми молодшого віку, які вміють правильно виконувати запропоновані дії, і це порівняння виявляється не на користь дитини і каже про недостатній розвиток розумової здатності (зрозуміло, з позиції здорового глузду).

Важливим показником в оцінці розвитку здатності виступає зусилля, яке дитина використовував при виконанні завдання. Наприклад, дитина, яка виконав завдання без особливих зусиль, звичайно оцінюється як здібний або більше здатний, у порівнянні з дитиною, який доклав набагато більше зусиль для досягнення того ж результату. Здоровий глузд припускає, що умови, що характеризують стану дитини (такі як втома і хвороба), хоча і впливають на виконання завдань, але не зменшують здібності, яка характеризує індивіда.

В якості особистісних причин, що впливають на поведінку дитини, крім здібностей, виступають мотивація і бажання (спрямованість). Важливим є розуміння того, чи зробив дитина саме те, що він збирався робити. З точки зору здорового глузду спрямоване поведінку дитини є підставою для оцінки його як хорошого або поганого. Тобто діти, чия поведінка інтерпретується як навмисне і позитивне, з точки зору здорового глузду володіють хорошим характером. Діти, які роблять щось неправильно, рідше засуджуються, якщо виявляється, що це було зроблено нецеленаправленно. Наприклад, якщо дитина випадково розбив чашку, то дорослий каже йому: "Нічого страшного, не переживай". Якщо ж це було зроблено навмисно, то така поведінка отримує негативну оцінку дорослого. Точно так само відбувається і в тому випадку, якщо дитина зробила щось хороше. Хороший результат, який вийшов випадково, не має в очах дорослого великої цінності у порівнянні з таким же результатом, який був досягнутий довгими і наполегливими стараннями дитини. Можна сказати, що ясність наміру є з точки зору здорового глузду важливим показником в оцінці поведінки дитини.

Як вже зазначалося, істотним для характеристики поведінки дитини є його свідомість. Свідомість фактично являє собою набір соціальних правил і норм ("що можна робити і що не можна"). Якщо дитина чинить неправильно, дитина "почуває себе погано", переживає. Якщо дитина робить все правильно, він пишається собою. Більшість людей вважає, що свідомість поступово набувається з оточення (від дорослих, однолітків і із засобів масової інформації).

Відповідно до позиції здорового глузду навколишній світ має три основних складових: люди, тварини і речі. Люди володіють тими ж особистісними властивостями, які виділяються і у дитини: здібностей, бажань, мотивацією, особистісними станами, свідомістю, емоціями і емпатією. Людина, що стоїть на позиції здорового глузду, наділяє цими ж властивостями тварин, і ці властивості тим різноманітніше, ніж більш високорозвинена тварина. Наприклад, собаці будуть приписані ті ж бажання, що і людині. При характеристиці її поведінки можна почути такі фрази: "Вона все розуміє; вона як людина, тільки не може говорити; вона така хитра". Разом з тим такі висловлювання незастосовні до равлику. Неживим речам і об'єктів не приписуються ніякі особисті властивості. Наприклад, при характеристиці ситуації, в якій дитина, спіткнувшись, упав, ніхто не буде звинувачувати дорогу в тому, що вона хотіла заподіяти їй шкоду. При цьому якщо дитина злякалася собаки, то дорослий буде звинувачувати собаку і приписувати їй бажання налякати дитину.

Середа характеризується або як занадто складна, або як занадто проста, тому оцінка поведінки дитини буде залежати від того, як дорослий оцінює вплив середовища. Якщо дорослий оцінює вплив середовища як занадто складне, то неуспіх дитини буде розцінений не як його особистісне якості, а як результат впливу середовища. Точно так само, якщо вплив оточення буде розглянуто як занадто просте, то успіх дитини буде також віднесений не за рахунок його можливостей, а за рахунок особливостей середовища. Найчастіше фактор складності виступає на перший план при переході дитину з дитячого садка до школи, де йому пред'являють більш жорсткі вимоги, а батьки починають пояснювати особливості поведінки складністю пропонованих вимог. Дія цього чинника настільки велике, що існує широко поширена в освіті думка про необхідність спрощення шкільної програми, особливо для початкових класів. Зрозуміло, що такі вимоги грунтуються на позиції здорового глузду.

Середа в концепції здорового глузду розглядається не тільки з точки зору її складності, а й, як уже зазначалося, з позиції впливу середовища на розвиток дитини. Багато хто вважає, що правила, що освоюються дітьми, виникають в результаті впливу середовища. Освоєння правил складає процес соціалізації дитини. При цьому він здійснюється або завдяки наслідуванню і різним впливам на дитину, або за допомогою заохочення і покарання. Можна часто чути такі висловлювання в сім'ї, де є старші і молодші діти. Наприклад, мати звертається до старшій дитині: "Який приклад ти подаєш молодшому братові!"

В якості важливої характеристики середовища виступає роль, яку повинен виконувати дорослий і дитина. Так, батьки дуже чітко виділяють роль учителя, яка стає підставою для пояснення поведінки дитини в різних ситуаціях. Наприклад, коли дитина виконує якесь домашнє завдання і зазнає труднощів, один з батьків може говорити дитині: "Чому тебе цьому не навчили в школі? Це повинен був зробити вчитель". У такому висловлюванні дуже чітко розлучається роль вчителя і роль батька.

З точки зору здорового глузду існують такі причини успішності (чи неуспішності) поведінки, як удача, шанс, надприродні сили. Якщо дитина захворіла, то це може розглядатися батьками як результат невдачі або долі. Зазвичай подібного роду пояснення залучаються в тому випадку, коли дорослий не може переконливо пояснити подію за допомогою факторів середовища або через особистісні властивості. Здавалося б, така інтерпретація несуттєва, проте в повсякденній взаємодії дорослих і дітей вона зустрічається часто і впливає на дитяче розвиток. Наприклад, якщо дорослий пояснює неуспішності поведінки дитини впливом такого чинника, як невезіння, то така оцінка не вимагає від дитини змінювати щось у його відносинах зі світом. Дитина може залишатися таким, яким він є. Якщо ж невдачі приписуються особистісним факторам, то це автоматично передбачає роботу дитини над собою.

 
<<   ЗМІСТ   >>