Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інструментарій для діагностики хворих клінічним психологом

Структурні компоненти внутрішньої картини хвороби

Наскільки різні підходи до проблеми внутрішньої картини хвороби (ВКБ), настільки ж різноманітні критерії, її характеризують, і методики, за допомогою яких вони вимірюються. Т. Н. Резнікова вичленувала наступні структурні компоненти ВКБ.

  • 1. Модель провідних симптомів.
  • 2. Модель хвороби.
  • 3. Модель прогнозу.
  • 4. Модель очікуваних і отриманих результатів лікування.
  • 5. Програми і цілі особистості щодо захворювання.
  • 6. Сімейні взаємини.
  • 7. Ціннісні орієнтації.
  • 8. Установки.

Для їх оцінки вона використовує наступні методи і методики: спостереження, бесіда, опитування, тести "подвійний" (Л. С. Мучник, В. М. Смирнов, 1969); "Корректурная проба (кільця)" (Л. Л. Генкін та ін., 1963); тест Крепеліна, "Шкалу тривожності" (Тайлор, 1957); адаптований варіант ММР1 (Ф. Б. Березін та ін., 1976).

Розглядаючи ставлення до свого дефекту хворого і його оточення (на моделі заїкання), А. Б. Хавін пропонує у своєму дослідженні використовувати наступні методи і методики: тест Розенцвейга, ММР1, методику "Незакінчені речення", опитувальник Айзенка (ступінь нейротизму), методику визначення самооцінки (А. В. Петровський, 1972), "Рівень домагань" (методику Ф. Хопіе), методику дослідження самооцінки Дембо - Рубінштейн (Рубінштейн, 1970), социометрию.

Аналіз емпіричних досліджень показав, що особливу роль у дослідженні відіграють методи спостереження, анкетування та опитування. Анкетування та опитування можуть мати як анамнестический план (Т. А. Добровольська), так і план соціально-психологічного опитувальника (Т. Н. Резнікова). Анамнестические запитальники містять питання, пов'язані з автобіографічними даними хворого і його усвідомленням своєї хвороби в часі. Власне, збирання анамнестичних відомостей є одним з найважливіших методів.

Існує стандартний набір базових методик психодіагностичного обстеження. Кожен практичний психолог вибирає для себе найбільш відпрацьовані і, з його точки зору, ефективні методики. Доцільно для дослідження одного і того ж процесу застосовувати кілька методик. Наприклад, для дослідження пам'яті підлітка можна використовувати методики "Оперативна пам'ять", "Пам'ять на числа", "Пам'ять на образи", "Заучування 10 слів", а для людей похилого віку ефективніше використовувати "Шкали пам'яті Векслера", "Заучування 10 слів" ; для дослідження уваги літніх людей - "Таблиці Шульте", а для більш молодих - літерний варіант "коректурної проби".

Підбір методик, які використовуватиме клінічний психолог, необхідно здійснювати після ретельного вивчення медичної карти хворого і бесіди з самим пацієнтом, коли збирається психологічний анамнез сто хвороби і життєдіяльності. Особливу увагу слід звернути на записи невропатолога. Саме його укладення допоможуть клінічним психологу вибрати необхідні методики, а не обрушувати на хворого батарею тестів.

При відборі психодіагностичного інструментарію слід враховувати той факт, що результати інтерпретації повинні містити достатній обсяг інформації для клінічного психолога і в той же час не повинні бути громіздкі і тривалі за часом проведення.

Перш ніж приступати до обстеження, слід провести орієнтовну бесіду, спрямовану на виявлення здатності хворого адекватно орієнтуватися в навколишній дійсності, своє минуле і сьогодення, минуле й сьогодення суспільства. У цьому допоможуть питання з методики "Шкала пам'яті Векслера".

У цій главі описані найбільш апробовані, валидизировать і зручні для проведення клініко-психологічного дослідження методики.

 
<<   ЗМІСТ   >>