Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ II. НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ

Мозок і психіка

Введення в наукове пізнання психічної діяльності людини

Наукове пізнання психічної діяльності людини почалося з другої половини XIX ст. У 1863 р І. М. Сєченов опублікував роботу "Рефлекси головного мозку", привівши переконливі докази рефлекторної природи психічної діяльності. Робота І. М. Сеченова концентрувала увагу дослідників на матеріальній основі психічних процесів.

З тих часів з'явилося безліч розділів нейронауки, тобто науки про нервову систему. Якщо фахівці-неврологи намагаються проникнути в молекулярні, клітинні та міжклітинні процеси, з якими пов'язане взаємодія мозку з внутрішнім і зовнішнім середовищем, то психологи більш зосереджені па вивченні поведінкових реакцій організму. На стику психології та інших наук про мозок (в першу чергу неврології та нейрофізіології) виділилася спеціальна галузь психології - нейропсихологія, що вивчає мозкові механізми вищих психічних функцій, таких як мова, сприйняття або абстрактне мислення.

Вивчення роботи мозку як органу психічної діяльності, на думку вітчизняного нейропсихолога А. Р. Лурія (1973), ґрунтується на результатах використання трьох методичних процедур: порівняльних анатомічних досліджень, даних фізіологічного методу подразнення окремих ділянок мозку або їх руйнування, а при дослідженні функціональної організації мозку людини - клінічних спостережень за змінами поведінки хворих з локальними ураженнями мозку (при травмах, пухлинах та інших захворюваннях).

У сучасному природознавстві домінує теорія нейропсихизма, згідно з якою психіка є тільки у істот, що володіють нервовою системою. Еволюція хребетних тварин на Землі йшла по лінії ускладнення будови і функціонування у них головного мозку. Збільшення відносної ваги мозку на окремих щаблях еволюції наочно демонструється за допомогою індексу Я. Я. Рогінський (відношення квадрата ваги мозку до ваги тіла): у напівмавп він становить 0,13-1,37; у нижчих мавп - 0,56-2,22; у людиноподібних мавп - 2,03-7,35; у дельфіна - 6,72; у слона - 9,62; у людини - 32,0. Цифри показують, наскільки велике місце займає мозок людини в системі його тіла і, отже, в організації поведінки.

Важливо помститися, що збільшення об'єму і ваги мозку пов'язано не із зростанням найбільш древніх стовбурових відділів, а з розвитком великих півкуль. У людини найбільший розвиток отримала кора півкуль, причому найбільш інтенсивно формувалися нові області кори (неокортекс), які у нижчих ссавців лише ледь намічені. Стародавні області кори - палеокортекс (освіти кори, ще не відокремлені від підкіркових утворень), архикортекс (освіти двошаровою древньої кори, що входить в систему "нюхового мозку") і межуточная кора (освіти, що носять перехідний характер між новими і старими відділами) у людини складають лише незначну частину кори.

Мозок людини можна визначити як високоорганізоване багаторівневе полисистемное і полифункциональное освіту з безліччю взаємодіючих локальних і общецеребральних елементів. Загальний контроль, координацію і регулювання режимів роботи мозку здійснює система інтрацентральной регуляції, що включає різні необхідні механізми і системи мозку, завдяки чому досягається узгодженість роботи мозку і забезпечується, в кінцевому підсумку, цілісна церебральна і психічна діяльність.

 
<<   ЗМІСТ   >>