Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні джерела клінічної психології (історія виникнення та розвитку предмета)

В історії розвитку клінічної психології можна умовно виділити п'ять етапів.

  • 1. Витоки клінічної психології проглядаються в роботах психіатрів в кінці XIX ст. (Е. Крепелін, Е. Кречмер, І. Брайер, З. Фрейд, Ж.-М. Шарко, П. Жане та інші вчені). Помітно їх прагнення з природничонаукових позицій зрозуміти природу психічної патології, описати її феноменологію і специфічні відмінності від норми. Клінічна психологія складалася, об'єднуючи кращі традиції класичної психіатрії з новаторськими тенденціями до експериментування, відкриттям унікальних можливостей гіпнозу як методу проникнення в несвідоме.
  • 2. На даному етапі спостерігається проникнення експериментального методу в психіатрію і психологію (В. Вундт, Г. Ебінгауз, Е. Тітченер та інші вчені). При великих психіатричних клініках в кінці XIX ст. почали організовуватися психологічні лабораторії: Е. Крепеліна в Німеччині (1879), П. Жане у Франції (1890). Експериментально психологічні лабораторії були відкриті і при психіатричних клініках в Росії - друга в Європі лабораторія В. М. Бехтерева в Казані (1885), потім у Санкт-Петербурзі, лабораторії С. С. Корсакова в Москві (1886), В. Ф. Чижа в Юр'єва, І. А. Сікорського в Києві, П. І. Ковалевського в Харкові. Ряд лабораторій був організований у США та Англії. У 1907 р В. М. Бехтерєв писав у журналі "Освіта психіатрії": "Нехтувати положеннями сучасної психології, що спирається на експеримент, а не на умогляд, для психіатра вже не представляється можливим".
  • 3. Вивчення індивідуальних відмінностей Ф. Гальтон, Дж. Кеттелла в Англії, А. Біне, Ф. Симоном у Франції - початок застосування тестів при дослідженні психічних хворих. По закінченні Другої світової війни в західній клінічної психології відбувається зміщення інтересу з тестування інтелекту на індивідуальні особливості. Зростає застосування проективних методик в клініці для глибшого, тонкого розуміння несвідомих тенденцій особистості і їх психологічного сенсу.
  • 4. З 1960-х рр. в клінічній психології формується антіпсіхіатріческое протягом, характерне проникненням в цю область знань гуманістичних ідей. Психотерапія стає основною формою професійної діяльності психолога в клініці.

Поняття "клініка" змінюється у бік "клініка життя", тобто поняття включає різноманіття міжособистісних проблем, конфліктів, екзистенційних проблем. Йде розширення меж клінічної психології. Виникає соціальна психіатрія, що сприяє прискореному поширенню позалікарняних форм ведення пацієнта, у тому числі групової, сімейної психотерапії, психологічного консультування. Домінуючий підхід - екологічний, орієнтований на активацію потенційних резервів і механізмів виживання, сприяючих гармонійній взаємодії його з соціумом.

5. Практичне прикладне значення клінічної психології базується на міцному фундаменті праць вітчизняних психологів-класиків (нейро- і патопсихології) - В. М. Бехтерева, Л. С. Виготського, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурія, В. II . Мясищева та інших вчених. Сучасні клінічні психологи, зробили великий внесок у розвиток клінічної психології, - Є. Д. Хомская, Б. С. Братусь, Ю. Ф. Поляков, В. В. Ніколаєва, Є. Т. Соколова, Л. І. Московічуте та ін .

Сучасні тенденції клінічної психології

Діяльність сучасних клінічних психологів вийшла за межі клінічної медицини. Сьогодні в медицині відбувся перехід до психології психічних проблем особистості, групи. Знання та методи клінічної психології використовують в неспецифічної (первинної) профілактиці, спрямованої на внесення "культури здоров'я" в свідомість людей, на широку пропаганду психологічно обгрунтованих способів боротьби з шкідливими для здоров'я навичками і звичками.

Проводиться профілактична робота з використанням різних форм психологічної корекції з дітьми та підлітками з аномаліями розвитку, з особами підвищеного ризику захворюваності відносно психосоматичних недуг, прикордонних психічних розладів, алкоголіками і наркоманами. Коло функцій клінічних психологів ускладнюється, сфера їх діяльності інтенсивно розширюється. Соціальне замовлення клінічної психології, її соціальна їжа у вигляді охорони здоров'я, накопичення вікового досвіду зв'язку медицини з психологічними факторами, компетентність клінічних психологів зумовили масштабність і пріоритетність цієї психологічної дисципліни. У США 60% членів національної асоціації психологів - клінічні психологи.

Клінічна психологія активно впроваджується в роботу соматичних клінік, також створюється психологія тілесності (психосоматика). Розробляються проблеми, що відносяться до ролі сім'ї в дисгармонійному розвитку дитини, дозріванні грунту для багатьох недуг, аж до психосоматичних і прикордонних розладів, з метою попередження небезпек і розробки заходів їх профілактики.

Розроблено новий погляд на психічний синдром як новоутворення, що впливає на життєдіяльність людини в цілому, що утрудняє адаптаційні можливості і стимулюючу розробку більш складного, "об'ємного" підходу до корекції і відновленню будь-яких змін психічної сфери.

Клінічна психологія продовжує займатися дослідженнями проблеми норми, її типології, критеріїв, диференціальної діагностики, виявленням конституційно детермінованих варіацій шляхом нейропсихологічного підходу, а також аналізом психопатичних і акцентуйованих особистостей і т.д.

Тенденція до синтезу та побудови загальних принципів, розробці загальних закономірностей і категорій, які об'єднують різні області про і ні чеський психології, допоможе побудувати загальну теорію відхилень, змін, порушень з метою відновлення психічної діяльності при різноманітних видах патології та аномаліях розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>