Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасна структура клінічної психології

Сучасна клінічна психологія як дисципліна, що вивчає психологічними методами різні порушення психіки та поведінки, може застосовуватися не тільки в медицині, але і в різних виховних, соціальних та консультативних установах, обслуговуючих людей з аномаліями розвитку та психологічними проблемами. У педагогічній практиці клініко-психологічні знання дозволяють вчасно розпізнавати у дитини порушення психічного розвитку або відхилення в поведінці, що, у свою чергу, дає можливість виборчого та ефективного застосування до нього адекватних технологій виховання, психолого-педагогічної корекції та створення оптимальних умов для розвитку її особистості з урахуванням індивідуальних особливостей.

Перерахуємо основні завдання психологічної науки стосовно педагогічної практиці:

  • - Вивчення впливу психологічних і психосоціальних чинників на розвиток поведінкових і особистісних порушень у дитини, їх профілактику та корекцію;
  • - Вивчення впливу відхилень і порушень у психічному та соматичному розвитку на особистість і поведінку дитини;
  • - Вивчення специфіки і характеру порушень розвитку психіки дитини;
  • - Вивчення характеру відносин аномального дитини з найближчим оточенням;

розробка принципів і методів клініко-психологічного дослідження в педагогічних цілях;

- Створення і вивчення психологічних методів впливу на психіку дитини в корекційних і профілактичних цілях. Основні розділи клінічної психології: патопсихологія, нейропсихологія і психосоматична медицина. Крім цього в ніс часто включають такі спеціальні розділи, як психотерапія, реабілітологія, психогігієна і психопрофілактика, психологія девіантної поведінки, психологія прикордонних психічних розладів (неврозології). Кількість спеціальних розділів постійно збільшується, і сьогодні можна зустріти такі приватні області клінічної психології, як психологія посттравматичного стресу, психологія інвалідності, псіховенерологія, псіхоонкологія, соціальна психологія здоров'я і т.д.

Клінічна психологія тісно пов'язана з такими дисциплінами, як психіатрія, психопатологія, неврологія, психофармакология, фізіологія вищої нервової діяльності, психофізіології, валеологія, загальна психологія, психодіагностика, спеціальна психологія і педагогіка.

Сферою перетину наукового і практичного інтересу клінічної психології і психіатрії служить діагностика. Історично клінічна психологія зародилася в надрах психіатрії як допоміжний діагностичного інструменту. Психіатр основний акцент робить на розпізнаванні патологічних органічних процесів, що обумовлюють розлади психічної діяльності, а також на фармакологічному впливі на ці процеси і на профілактиці їх виникнення. Процес же діагностики психічних розладів, з одного боку, передбачає поділ власне розладів, викликаних органічними порушеннями, і індивідуальних особливостей особистості, а з іншого - діагностика психічних розладів вимагає підтвердження наявності у людини власне психологічних порушень, що робиться за допомогою патопсихологических і нейропсихологічних експериментів, а також за допомогою різних психологічних тестів (проб). Співпадаючим предметом психіатрії та клінічної психології є психічні розлади. Однак клінічна психологія також займається розладами, що не відносяться до хвороб, - так званими прикордонними психічними розладами.

Зв'язок клінічної психології з психопатологією простежується в особливій галузі медичної науки - психопатології. І патопсихологія, і психопатологія мають справу з одним і тим же об'єктом: порушеннями психічної діяльності. Б. В. Зейгарник стверджувала, що патопсихологія, на відміну від психопатології, займається вивченням закономірностей розпаду психічної діяльності в зіставленні з закономірностями формування і протікання психічних процесів в нормі, тоді як психопатологія вивчає тільки порушені психічні функції. Б. Д. Карвасарский зауважує, що неможливо уявити собі вивчення психічних розладів без будь-якого звернення до норми та обліку се. Цей учений вбачає відмінність між патопсихологія як розділом клінічної психології та психопатологією як суто медичної дисципліною тільки в тому, якими категоріями користується та чи інша дисципліна для опису психічних порушень. Патопсихологія описує переважно психологічну сторону психічних порушень, тобто зміни свідомості, особистості і основних психічних процесів - сприйняття, пам'яті і мислення, тоді як психопатологія описує психічні порушення медичними категоріями (етіологія, патогенез, симптом, синдром, сімптомокінез (динаміка виникнення, розвитку, існування, співвідношення і зникнення елементів синдрому), сіндромотаксіс ( взаємозв'язок різних синдромів)) і критеріями (виникнення, прогноз і результат патологічного процесу).

Зв'язок клінічної психології та неврології проявляється в концепції псіхоневрального паралелізму: кожної події в психічній сфері обов'язково відповідає окрема подія на рівні нервової системи (не тільки центральної, але і периферичної). Існує навіть окрема міждисциплінарна галузь медицини - психоневрологія.

Психосоматична медицина - це приватний розділ клінічної психології, в основі якого лежить концептуальний підхід до здоров'я і хвороби, що розглядає ці стани як взаємодія психологічних, соціальних і біологічних факторів. Даний підхід, що знайшов застосування в різних областях медицини, принципово відрізняється від традиційної біомедичної моделі хвороби як суворо фізичної аномалії, викликаної фізико-хімічними факторами. Всупереч поширеній помилці, психосоматична медицина - не окрема медична спеціальність. Невелика група лікарів та інших вчених, що мають відношення до охорони здоров'я, проявила особливий інтерес до дослідження биопсихосоциальную взаємодій і їх клінічних проявів. Зважаючи в цьому загальному для них справі "фахівцями", всі вони прийшли, однак, з різних медичних спеціальностей. Безліч інших лікарів найрізноманітніших спеціальностей в тій чи іншій мірі використовують у своїй роботі психосоматичний підхід. Одним з основоположників психосоматичної медицини вважають Ф. Александера (F. Alexander), американського лікаря і психоаналітика (1891 - 1964).

Зв'язок клінічної психології та психофармакології полягає у вивченні останньої психологічних ефектів лікарських засобів. Сюди ж можна віднести і проблему плацебо-ефекту при розробці нових лікарських сполук.

Зв'язок клінічної психології з фізіологією вищої нервової діяльності і психофізіологією проявляється в пошуку кореляцій між патопсихологічними процесами та їх фізіологічними корелятами.

Зв'язок клінічної психології з валеопсіхологіей та психогигиене полягає у спільному визначенні факторів, що протистоять виникненню психічних і соматичних розладів, і уточненні критеріїв психічного здоров'я.

Зв'язок клінічної психології зі спеціальною психологією і педагогікою проявляється в пошуку шляхів корекції проблемної поведінки дітей та підлітків, викликаного порушеннями психічного функціонування або аномаліями особистісного розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>