Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Клінічна психологія - Колесник Н.Т.

Коротко викладені основні проблеми клінічної психології. Розкрито предмет, об'єкт і завдання клінічної психології, проблема співвідношення норми й патології, особливості роботи клінічних психологів у різних установах. Розглянуто проблеми нейропсихології як розділу клінічної психології, представлений патопсихологічний аналіз порушень пізнавальної та емоційно-особистісної сфери та психодіагностичний інструментарій клінічного психолога.

Для студентів, які навчаються за психологічним і педагогічним напрямами та спеціальностями, а також практичних фахівців.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ВступРозділ I. ВСТУП В КЛІНІЧНУ ПСИХОЛОГІЮ Клінічна психологія як галузь психологічної науки Поняття і предмет клінічної психології Сучасна структура клінічної психології Основні джерела клінічної психології (історія виникнення та розвитку предмета) Сучасні тенденції клінічної психології Специфіка застосування знань клінічної психології в різних установах Акмеологічна модель діяльності клінічного психолога Робота клінічного психолога у виховних та освітніх установах Основи діяльності психолога бюро МСЕ Методологія та методи клінічної психології Методологічні принципи клінічної психології Методи дослідження в клінічній психологіїЕтапи психологічного дослідженняМетод аналізу продуктів діяльностіДитячий малюнокТворчість душевнохворихМетод бесіди Норма і патологія. Здоров'я, хвороба, інвалідність Поняття норми і патології в клінічній психології Поняття "здоров'я" і "хвороба" як рівень норми і патології Поняття "параметри життя" як критерій вивчення особистості в хвороби Поняття "інвалід" і "інвалідність" як крайня форма патології Вплив соматичного стану на психіку людиниПсихогенне вплив хвороби на психіку. Внутрішня картина хвороби Поняття внутрішньої картини хвороби Структурно-функціональна організація ВКБ Внутрішня картина хвороби як характеристика суб'єктивної сторони захворювання Преморбидно-особистісні особливості формування Соматонозогнозия Особистісні реакції на соматичні страждання Типи реакції на хворобу Система "схема тіла" і її роль у створенні внутрішньої картини хвороби Вікові особливості внутрішньої картини хвороби Психологічний діагноз Поняття психологічного діагнозу Складові психологічного діагнозуАналіз малюнка поведінкиОсобливості особистостіВнутрішня модель хвороби Облік рентного і настановного поведінки при встановленні психологічного діагнозуТактика психолога при виявленні симуляції Складові патопсихологічного діагнозуПсихологічні критерії обмежень різних сфер життєдіяльностіРозділ II. НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ Мозок і психіка Введення в наукове пізнання психічної діяльності людини Клітинний рівень організації нервової системи Структурна організація нервової системиАферентна і еферентна нервова система Основні функціональні блоки мозку Теорія системної локалізації вищих психічних функцій Періодизації індивідуального розвитку в психіатрії Розлади відчуттів і сприймань Розлади відчуттів Розлади сприйнятьРозлади сенсорного синтезу Основні нейропсихологічні симптоми і синдроми Сенсорні і гностичні зорові розлади Сенсорні і гностичні шкірно-кінестетичні розлади Сенсорні і гностичні слухові розлади Порушення довільних рухів і дій Порушення довільної регуляції вищих психічних функцій і поведінки в цілому Порушення психічних функцій при локальних ураженнях мозку Порушення мови при локальних ураженнях мозку Порушення пам'яті при локальних ураженнях мозку Порушення уваги при локальних ураженнях мозку Порушення мислення при локальних ураженнях мозку Порушення емоцій при локальних ураженнях мозкуРозділ III. ПАТОПСИХОЛОГІЯ Патопсихологічний аналіз порушень пізнавальної та емоційно-особистісної сфери Поняття патопсихології. Завдання патопсихологічного дослідженняЗавдання патопсихологічного дослідження Методики експериментальної патопсихології Порушення свідомості та методи їх дослідження Синдроми порушеної свідомості Симптоми порушеної свідомості Синдроми вимкненого свідомості Синдроми затьмареної свідомості Порушення сприйняття Агнозии Псевдоагнозии при деменції Обмани почуттів Порушення пам'яті Порушення безпосередньої пам'яті Порушення динаміки мнестичної діяльності Порушення опосередкованої пам'яті Порушення мислення Порушення операциональной сторони мислення Порушення особистісного компонента мислення Порушення динаміки розумової діяльностіІнертність мислення Порушення процесу саморегуляції пізнавальної діяльності Порушення емоційної і вольової сфер Порушення емоційної сфери Розлади волі Порушення особистості Патопсихологічні синдроми та їх роль в клінічній діагностиці Патопсихологічні синдроми шизофренії Патопсихологічні синдроми маніакально-депресивного психозу Патопсихологічні синдроми епілепсії Патопсихологічні синдроми сенільних і пресенільних розладів Патопсихологічні синдроми олігофреніїРозділ IV. ОСНОВНІ ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ КЛІНІЧНОГО ПСИХОЛОГА Загальна характеристика психодіагностичних аспектів роботи клінічного психолога Інструментарій для діагностики хворих клінічним психологом Структурні компоненти внутрішньої картини хвороби Психологічний анамнез Методики дослідження пам'яті Методики вивчення уваги Методики вивчення мислення Оцінка вищих кіркових функційДослідження і розлади процесу читання Розлади цілеспрямованих дій Дослідження емоційно-вольової сфери Оцінка особистості хворого Дослідження самооцінки Дослідження рівня домаганьМетод дослідження рівня суб'єктивного контролю (УСК)Визначення спрямованості особистості (орієнтовна анкета)Тест Кеттелла (16РF-опитувальник)Шкала самотностіТест "Незакінчені речення"ЛОБИ (особистісний опитувальник Бехтерівського інституту) Психодіагностичний висновокСловник термінів та визначень
 
>>