Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Нагляд та контроль у сфері безпеки - Севрюкова Є.А.

У підручнику розглянуто загальнотеоретичні та практичні питання нагляду та контролю за техносферною безпекою. Проаналізовано структури сучасних систем моніторингу безпеки та організації державної служби спостереження за змінами компонентів середовища проживання людини. Докладно описані розрахункові та інструментальні методи, а також засоби та прилади контролю забруднення повітря, води і грунту. Наведено способи знаходження оптимального рішення побудови екологічно і економічно ефективних систем моніторингу безпеки. Висвітлено принципи організації державного, виробничого і громадського екологічного контролю та роботи автоматизованих систем моніторингу безпеки. Особливу увагу приділено аналізу сучасних досягнень в області екологічного моніторингу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за інженерно-технічними напрямами і спеціальностями.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ТЕХНІЧНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ Екологічний контроль Види екологічного контролю Пости екологічного контролю Єдина державна система екологічного моніторингу Органи, що здійснюють екологічний моніторинг Державна екологічна статистична звітність Контроль функціонування автоматизованих і роботизованих виробництв ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ Екологічний моніторинг, його цілі і завдання Метрологічне забезпечення екологічного моніторингу Класифікація екологічного моніторингу Моніторинг джерел впливу. Класифікація джерел впливу Рівні екологічного моніторингу Системи екологічного моніторингу та їх структурні схеми Екологічна експертиза ОСНОВИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Класифікація вимірювань Основні характеристики вимірювань Похибки вимірювань Класифікація засобів вимірювань Метрологічні характеристики вимірювальних засобів ВІДБІР І ПІДГОТОВКА ПРОБ ПОВІТРЯ, води і грунту Вимоги до відбору проб повітря Пристрої для відбору проб повітря Види проб Технологічний цикл пробоотбора Відбір проб в рідкі середовища і на тверді сорбенти. Відбір проб в контейнери Кріогенне концентрування і концентрування на фільтрах МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВПЛИВУ ОБ'ЄКТІВ техносфери НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Розрахункові методи екологічного контролю атмосферного повітря Методика розрахунку викидів за характеристиками обладнання Розрахунок викидів за питомими виділенням забруднюючих речовин на одиницю маси витрачається матеріалу Методика розрахунку викидів при виробництві радіоелектронної апаратури Методика розрахунку викидів автотранспорту в районі регульованого перехрестя Інструментальні методи екологічного контролю. Контактні лабораторні методи Експрес-методи екологічного контролю Грунтовий екологічний контроль Моніторинг забруднення сніжного покриву Методологія розрахунку гранично допустимого скидання стічних вод Розрахунок гранично допустимого скидання забруднюючих речовин на басейновому рівні Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску стічних вод у водойму МЕТОДИ І ПРИЛАДИ МОНІТОРИНГУ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Датчики (структурна схема, принцип роботи, технічні характеристики) Класифікація датчиків Вимірювання теплопровідності. Термокондуктометричні датчики Вимірювання теплового ефекту. Паливна комірка Термокаталітичний осередок Напівпровідникові датчикиДатчики тискуДатчики прискоренняДатчики диму і тривожної сигналізаціїДатчики зображенняТривимірні датчики Електрохімічні методи аналізу Полум'яно-іонізаційні аналізатори Методи спектрального аналізу. Емісійний і абсорбційний методи Хроматографія. Види аналізаторів Структурна схема і принцип роботи газового хроматографа Мас-спектрометрія Принцип роботи мас-спектрометра МЕТОДИ І ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Апаратура для виміру акустичного забруднення навколишнього середовища Класифікація шуму за спектром Нормування акустичного забруднення Шумомір. Види мікрофонів Методи для реєстрації іонізуючих випромінювань. Класифікація приладів радіаційного контролю Нормування радіаційного опроміненняНормування джерела випромінювання Принцип роботи лічильника Гейгера ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НА ВИРОБНИЦТВІ Інвентаризація забруднюючих речовин і фізичних впливів підприємства Моніторинг джерел викидів забруднюючих речовин підприємства в атмосферне повітря Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у поверхневі води Моніторинг шумового впливу підприємства Моніторинг небезпечних відходів на підприємстві Заповнення форми паспорта небезпечного відходу
 
>>