Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Виробничий травматизм та професійні захворювання

Аналіз статистичних даних Росстату по виробничому травматизму в Російській Федерації

За період 2000-2009 рр. чисельність потерпілих при нещасних випадках (НС) на виробництві зменшувалася (табл. 7.1) з 151,8 до 46,1 тис. чол. на рік, але в 2010 р зросла на 1,6 тис. чол. Травматизм серед чоловіків зменшувався з 116,7 тис. До 32,2 тис. Чол. на рік, але в 2010 р збільшився на 1,2 тис. чол. Травматизм серед жінок теж зменшувався з 35,1 тис. До 13,9 тис. Чол. на рік, а в 2010 р також збільшився на 0,4 тис. чол. В середньому, травматизм серед жінок в три рази менше, ніж серед чоловіків; частка чоловіків, потерпілих при нещасних випадках на виробництві, становить 80%, а жінок відповідно 20%.

Таблиця 7.1

Динаміка виробничого травматизму в Росії з 2000 по 2010 р

Постраждалі

Чисельність потерпілих при нещасних випадках на виробництві, тис. Чол.

2000

+2001

+2002

+2003

2004

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Всього

151,8

144,7

127,7

106,7

87,8

77,7

70,7

66,1

58,3

46,1

47,7

чоловіки

116,7

110,5

96,0

79,3

64,9

57,3

51,7

47,8

41,6

32,2

33,4

жінки

35,1

34,2

31,7

27,4

22,9

20,4

19,0

18,3

16,7

13,9

14,3

З них зі смертельним результатом: всього

4,40

4,37

3,92

3,54

3,29

3,09

2,90

2,99

2,55

1,97

2,00

чоловіки

4,15

4,09

3,66

3,33

3,06

2,88

2,68

2,82

2,36

1,81

1,90

жінки

0,25

0,28

0,26

0,21

0,23

0,21

0,22

0,17

0,19

0,16

0,10

Чисельність постраждалих при НС на виробництві зі смертельним результатом за період 2000-2009 рр. також зменшувалася з 4,4 тис. до 1,97 тис. чол. на рік, але за 2010 р збільшилася на 0,03 тис. чол. Кількість потерпілих зі смертельним результатом серед чоловіків зменшувалася з 4,15 тис. До 1,81 тис. Чол. на рік, але в 2010 р рік збільшилася на 0,09 тис. чол. Серед жінок кількість потерпілих зі смертельним результатом зменшилася з 0,25 до 0,10 тис. Чол. на рік. У середньому частка чоловіків, постраждалих при НС на виробництві зі смертельним результатом, становить 95%, а жінок - 5%.

Серед НС з тяжкими наслідками Федеральна служба з праці та зайнятості називає такі: конструктивні недоліки і недостатня надійність машин, механізмів, устаткування; недосконалість технологічного процесу; експлуатація несправних машин, механізмів, устаткування; незадовільний технічний стан будівель, споруд, території; порушення технологічного процесу; порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів; порушення правил дорожнього руху; незадовільна організація виконання робіт; незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць; недоліки в організації та проведенні підготовки працівників з охорони праці (у тому числі непроведення інструктажу, навчання і перевірки знань з охорони праці); незастосування працівниками ЗІЗ та ЗКЗ; порушення працівниками трудового розпорядку та дисципліни праці (у тому числі знаходження потерпілого в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння) і т.д.

Як бачимо, практично всі НС обумовлені негативним дією ЧФ, за винятком пов'язаних з конструктивними недоліками і недостатньою надійністю машин, механізмів, устаткування та недосконалістю технологічних процесів, що також має відношення до ЧФ на етапах проектування.

За видами економічної діяльності організацій кількість НС з тяжкими наслідками в найбільш небезпечних галузях розподіляється наступним чином (табл. 7.2).

За даними статистики, за травматизмом на виробництві за 2004-2009 рр. була тенденція до зниження чисельності постраждалих при НС на виробництві з втратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним результатом, виняток становлять дані за 2010 р, де спостерігається збільшення цього показника на 2 тис. чол. (табл. 7.3).

Таблиця 7.2

Кількість нещасних випадків з тяжкими наслідками в 2010-2011 рр.

Постраждалі в ІС

Кількість постраждалих в НС з тяжкими наслідками, чол.

2010

2011

Всього

+9485

9357

Обробні виробництва

+2333

2368

Будівництво

1 763

1690

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1066

1053

Транспорт, зв'язок

Тисяча двадцять вісім

971

Операції з нерухомістю, оренда (ризик опинитися жертвою злочинів і кримінальних розборок у сфері нерухомості)

606

629

Таблиця 7.3

Чисельність постраждалих при НС на виробництві в 2004-2010 рр.

Чисельність постраждалих при НС

2004

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Чисельність потерпілих на виробництві з втратою працездатності на один робочий день і більше та зі смертельним результатом: всього, тис. Чол.

на 1000 працюючих, чол.

88

78

71

66

58

46

48

3,4

3,1

2,9

2,7

2,5

2,1

2,2

Чисельність потерпілих на виробництві зі смертельним результатом:

всього, чол.

на 1000 працюючих, чол.

+3292

3091

+2900

2986

2550

Тисяча дев'ятсот шістьдесят сім

2004

0,129

0,124

0,119

0,124

0,109

0,090

0,094

Втрати робочого часу від нещасних випадків на виробництві становили в 2010 р 2200000 людино-днів.

За даними Мінздоровсоцрозвитку з професійним захворюванням (ПЗ) в 2005-2010 рр. склалася наступна ситуація (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Професійні захворювання в РФ в 2005-2010 рр.

Чисельність хворих

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Чисельність хворих з вперше встановленим ПЗ (отруєнням), чол .: всього

+8156

7715

+7501

+7265

8081

+7671

на 10000 працюючих, чол.

1,69

1,60

1,53

1.47

1,70

1,64

З метою поліпшення ситуації в Російській Федерації прийнята програма дій щодо реалізації концепції демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 р

Програма спрямована на зниження ризиків нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, поліпшення умов праці, зниження смертності від предотвратімих причин, збільшення тривалості життя і поліпшення здоров'я працюючого населення. Програма являє собою комплекс нормативно-правових, організаційних, науково-дослідних і методичних заходів, покликаних забезпечити вирішення основних завдань у галузі охорони праці.

Головною метою програми є захист здоров'я працівника і забезпечення охорони праці шляхом впровадження системи управління професійними ризиками на кожному робочому місці і залучення в управління цими ризиками основних сторін соціального партнерства - держави, роботодавців і працівників.

Програма дій але поліпшення умов і охорони праці спрямована на досягнення наступних стратегічних завдань:

  • - Зниження ризиків нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (індикатори динаміка виробничого травматизму);
  • - Підвищення якості умов праці на робочих місцях (індикатори - зниження кількості працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам);
  • - Зниження смертності від предотвратімих причин (індикатори - динаміка виробничого травматизму зі смертельними наслідками, частка виявлених профзахворювань в ході періодичних медичних оглядів);
  • - Поліпшення здоров'я працюючого населення (індикатори - частка виявлених профзахворювань в ході періодичних медичних оглядів).
 
<<   ЗМІСТ   >>