Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Атлантизм, мондиализм та американські геополітичні концепції після Другої світової війни

В умовах холодної війни найважливішим напрямком геополітичної західної думки став атлантизм (визнання північної Атлантики як найважливішого центру світового панування). Він виник у 1940-1950-х рр. з метою встановлення полягала в тому, що інтереси США вимагають світової гегемонії. Таким чином, підводилася теоретична база під глобальне протистояння США і СРСР (рис. 4).

Основні ідеї атлантизму проводила англосаксонська геополітична школа. Вони проголошували єдність англійської думки і вважали, що США - похідна англійської культури. Англійська геополітик Д. Майнінг запропонував розділити Римленд на морський і континентальний, виділити в ньому регіони, які тяжіють в культурному відношенні до талассократии і теллурократії: Китай, Монголія, Північний В'єтнам, Бангладеш, Афганістан, Східна Європа - тяжіють (культурно) до хартленду. Південна Корея, Індія, Ірак, Сирія, Югославія - геополітично нейтральні. Західна Європа, Туреччина, Греція, Іран, Пакистан, Таїланд - тяжіють до талласократіі.

Карта Європи періоду

Рис. 4. Карта Європи періоду "холодної" війни

Теорія політичного вакууму

Теорія політичного вакууму набула поширення у ФРН після виступу американського адмірала Ч. У. Нимица в січні 1953 рік, основним лейтмотивом якого була теза про те, що було помилкою з боку США воювати з Німеччиною до беззастережну капітуляцію. Союзникам США та Англії треба було в 1945 р вступити у спадок Гітлера і не допустити просування СРСР в центр Європи, тому зараз потрібно зберігати сильні політичні режими в Японії та Німеччини як бастіони проти СРСР. Там де зникає політичний режим, на думку німецьких геополітиків, з'являється державний вакуум.

В рамках атлантизму розвивалися і німецькі реваншистські ідеї, зокрема в 1970-і рр. німецький геополітик Р. Хіндер стверджував, що гарантом існуючого порядку і всіх свобод західного світу є сила зброї, отже, у ФРН має бути ядерну зброю НАТО. Необхідно було також, на його думку, відновити Німеччину в кордонах 1937 У 1977 р він заявив про необхідність здійснити деколонізацію пригноблених націй у Східній Європі (колонізатором вважав СРСР).

Доктрина фінляндізації (доміно)

Доктрина фінляндізації (доміно) створена в 1960-і рр. і взята на озброєння в 1980-х рр. Її сутність полягала в тому, що якщо країна втрачає хоч одну позицію в одному регіоні, то неминуче піде здача і всіх інших позицій. Автор даної доктрини Лейвінталь закликав малі держави ні в чому не здавати позиції СРСР, не вступати з ним у співпрацю ні в зовнішній, ні у внутрішній політиці, інакше вони перетворяться на потенційних союзників (васалів) СРСР. Разом з тим може існувати й зворотна картина: втрати наддержави в одній країні Римленда неминуче призводять до збитку в сусідніх країнах, що особливо було характерно для країн Південно-Східної Азії.

У Західній Європі ця залежність країн між собою на зразок доміно стала позначатися терміном "фінляндізація". Допускалося, що СРСР не буде здійснювати захоплення влади військовим шляхом, але радянський вплив буде поширено за допомогою нав'язаного контролю політики залучених до сфери впливу СРСР країн. Вважалося, що Фінляндія є "зразком" такого процесу.

Теорія "доміно" поширювалася, на думку західних геополітиків, на фактичну геополітику СРСР, який не допускав "слабкої ланки" у сфері своїх просторових інтересів (угорські події 1950-х, чехословацькі події 1960-х).

Широке визнання в американських наукових і політичних колах отримала школа політичного реалізму. Головним теоретиком школи вважається професор Чиказького університету Ганс Моргентау (1904-1980). Протягом 20 років він очолював Центр але вивченню зовнішньої і військової політики. Його основний теоретичний працю Politics Among Nations витримав п'ять видань за період з 1948 по 1978 рік. Він вважається свого роду класикою політичного реалізму, відповідно до якої "відносини між націями нічим особливо не відрізняються від відносин між окремими людьми, відмінність полягає лише в масштабах". "Школа Моргентау" стала загальновизнаним носієм, втіленням синтезу теорії і практики в галузі зовнішньої політики США. Прихильниками школи були або є відомі політичні діячі та вчені Дж. Кеннан, З. Бжезинський, У. Ростоу, С. Хантінгтон та ін.

Як і класики геополітики, Моргентау вважав що, географія являє собою "найстабільніший фактор могутності держави", в цьому його думка збігається з думкою Спікмена, хоча він і називав, за прикладом радянських ідеологів, геополітику "псевдонаукою". Це не заважало йому спиратися у своїх вишукуваннях на геополітичні рецепти, один з яких говорить: "хто керує хартлендом, той керує Світовим островом".

Теоретичними попередниками політичного реалізму були політичні вчення Н. Макіавеллі і Т. Гоббса. Своїми вчителями "реалісти" вважають теоретика протестантизму Р. Нибура, який запропонував роз'єднати мораль і політику; історика Ч. Бірда, що розглядав історію міжнародних відносин крізь призму боротьби "національних інтересів"; геополітика Н. Спікмена, вважало міжнародні відносини "полем битви за владу".

Головною тезою політичного реалізму є положення про те, що "міжнародна політика як політика взагалі є боротьба за владу". Г. Моргентау вважав, що незалежно від кінцевих цілей найближчою метою міжнародної політики є влада. Коли політики приступають до реалізації своєї мети засобами міжнародної політики, вони роблять це шляхом боротьби за владу.

У теоретичному побудові політичні реалісти виходили з таких постулатів: основним суб'єктом системи міжнародних відносин є національне держава, яка виражає свої інтереси в категоріях сили; боротьба держав за розширення свого впливу в зовнішньому середовищі; реалізація політики балансу сил.

Головним елементом системи "політичного реалізму" є концепція "національних інтересів". Існує розроблена класифікація національних інтересів, виділяються постійні, основоположні інтереси. До них відносять "інтереси національної безпеки" (захист території, населення і державних інститутів від зовнішньої небезпеки); "національні економічні інтереси" (розвиток зовнішньої торгівлі і зростання інвестицій, захист інтересів приватного капіталу за кордоном); "інтереси підтримки світового порядку" (взаємини з союзниками, вибір зовнішньополітичного курсу). Що стосується проміжних інтересів, то до них відносяться "інтереси виживання" (загроза самому існуванню держави); "життєві інтереси" (можливість серйозного збитку і безпеці та добробуту; "периферійні або дрібні інтереси (локальні проблеми).

Основне завдання дипломатичної діяльності до Моргентау - правильна оцінка можливостей врегулювання через розуміння життєвих інтересів протистоять держав і визначення їх взаємин. В рамках цього завдання ретельно розроблялася теорія "альянсів". Альянс розглядався як форма виявлення і закріплення спільності інтересів між двома і більше державами. Були визначені кілька типів альянсів: ідентичні, що доповнюють, ідеологічні, взаємні, односторонні, загальні, обмежені, тимчасові, постійні, діючі та недіючі.

Наступною основоположною категорією політичного реалізму є "державне (національне) могутність". У цьому Моргентау послідовно розвиває ідеї А.Мехена і Сіікмена. Воно включає в себе ряд різнорідних елементів: географію, національні ресурси (продовольство та сировину), стан промисловості, чисельність населення, військовий потенціал, національний характер, моральний дух суспільства, якість дипломатії й уряду. Останні два належать до мінливим факторам могутності.

 
<<   ЗМІСТ   >>