Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Водопостачання і водовідведення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реконструкція споруд на прикладі станцій з очищення стічних вод

Реконструкція споруд на станціях очищення стічних вод здійснюється за рахунок перебудови існуючих об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, пов'язаного з удосконаленням технологічного процесу, при одночасному поліпшенні якості очищення і досягненні встановлених норм і вимог гранично допустимого скиду (ГДС) стічних вод у водойми. На території діючих станцій очищення стічних вод можуть бути введені в дію додаткові технологічні процеси зі спорудженням нових і (або) укрупненням існуючих окремих об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення.

При реконструкції споруд на станціях очищення стічних вод вирішуються такі завдання:

  • - Збільшення пропускної спроможності;
  • - Виконання вимог з охорони навколишнього середовища і досягненню якісно нових показників очищення стічних вод;
  • - Перехід на сучасні способи очищення стічних вод і обробки осадів;
  • - Поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу.

Послідовність дій при реконструкції очисних споруд водовідведення наведена нижче.

Аналіз існуючої ситуації

Це досить трудомістка, але необхідна робота для визначення цілей і можливих технологічних рішень при реконструкції. Помилка у виборі обгрунтованих і правильних технічних рішень призводить до невиправданих економічних втрат, низької ефективності очищення і передчасного виходу з ладу обладнання. Аналізуються характеристики і технологія діючих очисних споруд, причини їх неефективної роботи. Збираються існуюча і збереглася проектна документація та звіти атестованої лабораторії очисних споруд, протоколи аналізів проб стічних і очищених вод.

  • 1.1. Аналіз гідравлічних навантажень - визначення існуючого витрати, коефіцієнтів нерівномірності (мінімальних і максимальних годинних витрат, добової і сезонної нерівномірності), швидкостей потоку, гідравлічних навантажень на окремі споруди. Порівняння отриманих величин з проектними.
  • 1.2. Якість вступників стоків - проведення статистичної обробки значень концентрацій основних забруднень по етапах очистки (для подальшої технологічної оцінки роботи споруд) і визначення значень параметрів, використовуваних в сучасних математичних моделях, тобто визначення нерівномірності надходження концентрацій по годинах доби, біоокісляемості стоків (оптимального значення фракцій по ХПК, використовуваних в сучасних моделях), наявності або відсутності токсичності стосовно мікроорганізмам активного мулу. Дані про концентраціях забруднень по етапах порівнюють з проектними, а дані про якість очищеної води - з вимогами, пропонованими до скидання.
  • 1.3. Технологічний аналіз - визначаються величини основних технологічних показників: час перебування в очисному спорудженні; поверхневі навантаження; навантаження на активний мул; ефективність роботи окремих споруд і процесів (наприклад, нітрифікації в аеротенках); визначаються маси забруднень, що видаляються і утворюються по окремих етапах очистки. Опис технологічної схеми і оцінка діючих технічних рішень - відповідність технології очищення та обробки осаду на кожному етан сучасним вимогам і сучасному технологічному рівні.
  • 1.4. Аналіз встановленого обладнання передбачає збір відомостей про встановлений обладнанні та ефективності його роботи, збір даних з електропостачання та КВП. За цими даними оцінюються енергетична ефективність, у тому числі ККД, надійність роботи існуючого обладнання для звірки з показниками роботи більше сучасного обладнання. Важливе значення мають спорожнення та очищення очисних споруд і колодязів; візуальне та інструментальне (зняття розмірів, відміток, проб матеріалів для оцінки фізичного стану) обстеження конструкцій існуючих очисних споруд і мереж на міцність і знос.
 
<<   ЗМІСТ   >>