Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Водопостачання і водовідведення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ III. Санітарно-технічне обладнання житлових районів і окремих будівель

Водопостачання житлових районів міста

Водопровідні мережі житлових районів міст

У житлових районах і мікрорайонах прокладається об'єднана мережа господарсько-питного та протипожежного водопроводу.

При наявності води не питної якості і при обмежених можливостях одержання води питної якості влаштовують дві мережі: питної води і хозяйственнопротівопожарного призначення.

Трасування водопровідної мережі мікрорайону визначається залежно від характеру об'єктів; планування; поверховості та розміщення окремих будівель; розташування внутрішньоквартальних проїздів; наявності та розміщення зелених насаджень і т.д., а також від наявності та діаметру магістральних ліній мережі міського водопроводу.

Сучасне місто складається з житлових кварталів, що різко відрізняються за своїм плануванням. Старі райони характерні забудовою по "червоній лінії", коли житлові будівлі орієнтовані своїми фасадами щодо вулиць та проїздів.

Нові райони міста забудовують за прийнятою в сучасній містобудівній практиці "вільної" плануванні житлових кварталів, які складаються з окремих мікрорайонів. Кожен мікрорайон включає групу житлових будинків, школи, дитячі установи та торгово-господарський блок.

При забудові по червоній лінії будівлі приєднують до магістральних лініях водопровідної мережі, покладеним по вуличним проездам (на рис. 14.1 показано мікрорайону водопостачання). Приєднувати вводи до магістральних трубопроводів великих діаметрів (D> 400 мм) не допускається. У цьому випадку харчування вводів споживачів здійснюється з супутніх розподільних трубопроводів D = 150 ... 300 мм.

Мікрорайон водопостачання

Рис. 14.1. Мікрорайону водопостачання:

1 - внутрішньоквартальна мережу; 2 - центральний тепловий пункт; 3 - введення міський магістральної мережі; 4 - колодязь з гідрантів; 5 - індивідуальний введення; 6 - вулична розподільна мережа

При вільному плануванні житлових районів харчування водою будівель здійснюється з внутрішньоквартальної водопровідної мережі. Водомірний вузол і насоси - підвищувачів напору розташовуються в будівлі центрального теплового пункту (ЦТП). Як правило, кожен житловий мікрорайон обслуговується декількома ЦТП. Щоб уникнути надлишкових напорів у водопровідній мережі бажано, щоб подача води будівлям однаковою поверховості здійснювалася від одного ЦТП або від однієї групи насосів.

При значних розмірах кварталів мікрорайону мережа забезпечує і пожежні потреби, тому на ній розміщуються пожежні гідранти на відстані не більше 150 м один від одного.

Втрати напору h (в м) на 1 м довжини рукавних ліній слід визначати за формулою h = 0,00385, де q n - продуктивність пожежного струменя.

У сучасних містах на території житлових кварталів прокладається велика кількість трубопроводів, основними з яких є господарсько-питної і протипожежний водопровід; водовідвідних колектор; зливова система водовідведення; трубопроводи гарячого водопостачання; мережу теплоносія від ТЕЦ; газопровід низького тиску. При наявності такої кількості трубопроводів економічно доцільніше влаштовувати прохідні (рис. 14.2, в) або напівпрохідні (рис. 14.2, 6) канали, в окремих випадках можна влаштовувати непрохідні канати (рис. 14.2, а). Тунелі (рис. 14.2, д) рекомендується застосовувати при суміщеної прокладання інженерних комунікацій по вулицях і проїздів. Можна прокладати трубопроводи в одній траншеї (рис. 14.2, г).

У каналах, технічних підпіллях і коридорах дозволяється прокладати газопроводи низького тиску. Внутрішньоквартальні газопроводи та водопроводи, укладені в напівпрохідних каналах і технічних підпіллях, повинні бути закільцьовані.

Типи каналів

Рис. 14.2. Типи каналів:

а - непрохідні; б - напівпрохідні; в - прохідні; г - прокладка трубопроводів в одній траншеї; д - поєднана прокладання трубопроводів і кабелів у прохідних тунелях; 1 - кабелі зв'язку; 2 - силові електричні кабелі; 3,4 - подаючий і циркуляційний трубопроводи гарячого водопостачання; 5 - трубопровід холодного водопостачання

При визначенні ширини напівпрохідного каналу необхідно виходити з наступного розташування в ньому комунікацій: з одного боку каналу вгорі на кронштейнах розташовують силові кабелі (див. Рис. 14.2, б), а нижче, у другому ряду кабелі зв'язку, йод ними циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання та водопровід. На протилежній стороні каналу розміщують вгорі газопровід, під ним трубопроводи гарячого водопостачання і нижче трубопроводи тепломережі, для проходу обслуговуючого персоналу в каналі, відстань між виступаючими частинами опорних конструкцій протилежних сторін приймається не менше 80 см.

Відстані між трубопроводами та будівельними конструкціями непрохідних каналів і тунелів повинні забезпечувати можливість проводити зварку трубопроводів, монтаж арматури і обладнання (табл. 14.1).

На плані і профілі проектованих каналів вказують існуючі та проектовані підземні споруди з забезпеченням відстані між ними і стінками каналу у світлі:

до стовбурів дерев - не менше 2,0 м;

до будинків - не менше 5,0 м;

до водостоку - з таким розрахунком, щоб ремонт і будівництво зазначених споруд і каналів не викликали їх порушень. Перетин напівпрохідних каналів з трубопроводами систем водовідведення та водостоків виробляється, як правило, над цими трубопроводами. При відстані від підошви каналу до верху трубопроводу менше 0,5 м над ними влаштовують розвантажувальний пристрій.

Таблиця 14.1

Відстані між трубопроводами та будівельними конструкціями непрохідних каналів і тунелів

Умовний діаметр трубопроводу, мм

Мінімальні відстані у просвіті, мм

від поверхні труби або ізоляції до стінки каналу

між поверхнями труб або ізоляції

від поверхні або ізоляції до перекриття

від поверхні або ізоляції до дна каналу

25 ... 80

70/150

100/100

70/100

100/150

100 ... 250

80/170

140/140

70/100

100/200

Газопроводи низького та середнього тиску пропускають над каналами і захищають від динамічних навантажень.

Перетин каналів з кабельними прокладками, як правило, проводиться під кабелями. При цьому кабелі полягають у азбестоцементні труби, які укладають на перекриття каналу. При глибині закладення верху каналу менше 0,7 м силові кабелі укладають в сталеві футляри.

Пристрій поливального водопроводу залежить від його розміщення. Схема поливального річного водопроводу, що влаштовується в межах міської забудови, показана на рис. 14.3, а.

На рис. 14.3, б дана схема пристрою поливального крана біля будівлі; установка поливального крана в приміщенні - на рис. 14.3, в, пристрій поливального крана в килим - на рис. 14.3, р

Схема поливального водопроводу

Рис. 14.3. Схема поливального водопроводу:

а - схема поливального річного водопроводу; б - поливальний кран біля будівлі; в - установка поливального крана в приміщенні; г - поливальний кран в килим; 1 - спускний кран; 2 - опори; 3 - перетин пішохідної доріжки; 4 - магістраль; 5 - розподільна мережа; 6 - зрошувачі (поливальні крани); 7 - внутрішній водопровід; 8 - поливальний кран; 9 - вентиль

Укладання інженерних мереж в об'ємних залізобетонних секціях

Рис. 14.4. Укладання інженерних мереж в об'ємних залізобетонних секціях:

1 - кабелі зв'язку; 2 - силові електричні кабелі; 3,4 - подаючий і циркуляційний трубопроводи гарячого водопостачання; 5 - трубопровід холодного водопостачання; 6, 7 - трубопроводи опалення; 3 - газопровід

При наявності великої кількість трубопроводів різного призначення (кабелі зв'язку, силові електричні кабелі, що подає і циркуляційний трубопроводи гарячого водопостачання, трубопровід холодного водопостачання, трубопроводи опалення, газопровід і т.д.) інженерні сеті прокладають (рис. 14.4) в об'ємних залізобетонних секціях.

При укладанні водопроводу в каналах або підпіллях водомірні вузли для обліку витрати води на кожну будівлю не влаштовують. Відбір води в будівлі проводиться безпосередньо по стояках, приєднаним до водопровідних квартальним мережам, прокладеним в технічних підпіллях. На кожному стояку в підпіллях встановлюють засувку або вентиль. Облік витрати води ведуть з розрахунку на 1 людину.

Укладання інженерних мереж в одній виїмці (траншеї)

Рис. 14.5. Укладання інженерних мереж в одній виїмці (траншеї):

1 - тепломережа; 2 - водопровід; 3 - газопровід; 4 - газопровід низького тиску; 5 - водостік; 6 - мережі водовідведення

Для відключення ділянки мережі внутрішньоквартального водопроводу встановлюють засувки в технічних підпіллях або колодязях-нішах, прибудованих до напівпрохідним каналам. Засувки встановлюють з розрахунку відключення не більше трьох будівель. Пожежні гідранти встановлюють відповідно до пожежними нормами на розвідних внутрішньоквартальних водопроводі в колодязях-нішах, прокладати в напівпрохідних каналах. Місце їх установки бажано об'єднувати з місцем установки розділової засувки.

Газопроводи, водопроводи і теплопроводи, прокладаються в каналах та підпіллях, виконують із сталевих безшовних труб на зварних з'єднаннях. Фланцеві з'єднання на трубопроводах дозволяються тільки в місцях встановлення засувок та інших фасонних частин, розташовуваних в колодязях.

Трубопроводи водовідведення прокладають над підлогою каналу на бетонних опорах. Гранична відстань між опорами визначають розрахунком.

Водопровід, що прокладається по підпіллю, можна укладати на опори, кронштейни, а також підвішувати на гаках і підвісках.

Укладання інженерних мереж з двох боків вулиці

Рис. 14.6. Укладання інженерних мереж з двох сторін вулиці:

1 - газопровід; 2 - водопровід +0800 мм; 3 - супроводжуючий трубопровід водопроводу; 4 - мережі водовідведення; 5 - водостік; 6 - тепломережа

Для оберігання від газу у випадку його витоку з колектора в технічні підпілля, а також в будівлі теплових пунктів, при виведенні комунікацій з колектора влаштовують щільну розділову стіну з вогнестійкого матеріалу.

Колектори великої протяжності ділять на відсіки глухими повітронепроникними стінками. Довжина відсіків приймається не більше 500 м. У колекторі влаштовують постійно діючу природну вентиляцію, що забезпечує не менше трикратного обміну повітря в 1 ч.

Па рис. 14.5 показана укладання інженерних мереж в одній траншеї, а на рис. 14.6 - з двох боків вулиці.

 
<<   ЗМІСТ   >>