Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія історичного знання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

"Філософська історія" епохи Просвітництва

Новий імпульс історіографія отримала в останній третині XVII-XVIII ст. Дослідники називають цей час століттям Просвітництва, розуміючи під терміном широке інтелектуальне рух у країнах Європи, Північної Америки, Росії, зі своєрідним духовним центром у Франції. Цей рух був тісно пов'язане з низкою суттєвих змін у соціальній, політичній, економічній, культурній життя, із процесами становлення й модернізації громадянського суспільства, трансформаціями в системах світогляду. Ідеї Просвітництва знайшли вираження насамперед у філософії, а також у науці, історіографії, громадської та політичної думки, літературі, мистецтві. Серед діячів цієї епохи такі прославлені автори, як

Вольтер, А. Руссо, Ш. Монтеск'є у Франції, Д. Локк, Д. Юм, Е. Гібон в Британії, І. Кант, І. Гердер у Німеччині, М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, Н. М. Карамзін в Росії.

Погляди філософів, істориків, письменників і вчених Просвітництва були вельми різноманітні. Проте в їх творах піднімалися такі проблеми існують і висловлювалися близькі судження. В інтелектуальній культурі цього періоду була зроблена спроба переглянути такі ключові поняття, як "людина" і "суспільство". Що таке людська природа? Завдяки чому виникає суспільний устрій? Що об'єднує і відрізняє безліч народів світу? Чому, незважаючи на успіхи наук та удосконалення вдач, люди нещасні? Чи можна змінити нинішній порядок таким чином, щоб і держави, і народи жили в гармонії? На ці питання передбачалося знайти відповіді на підставі раціональної філософії та експериментальних наук.

Погляди діячів Просвітництва характеризувало критичне ставлення до влади і традиції. У запропонованій новій системі цінностей вищим критерієм були розум і здоровий глузд, які протистояли забобонам, становому нерівності, верховенству церкви. Глибокі зміни в економіці, соціальній сфері, повсякденному житті, пов'язані з промисловим переворотом, дозволили ідеї прогресу придбати вагу в філософських системах того часу. Віра в силу розуму давала надії на швидкий культурний прогрес людства - позбавлення від власних помилок, невігластва, забобонів, гноблення.

Згідно з ідеями просвітителів, все в природі підпорядковувалося єдиному пізнаваного порядку. Людська природа мислилася як універсальна і незмінна у всіх людей світу, всі були створені спочатку рівними і вільними. Суспільство випливало побудувати за законами розуму, відповідно до природними правами людини. Завданням і найближчого майбутнього було раціональне перетворення суспільства і переосмислення минулого. Великою цінністю в очах філософів володіло знання, що приносив користь і стало надбанням багатьох людей.

Одним з найбільш великих праць французьких просвітителів стало колективний твір під керівництвом ЖАНА Д'Аламбером (1717-1783) і Дені Дідро (1713-1784) "Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел" (1751-1772), яке включало 17 томів тексту і 11 томів гравюр. В "Енциклопедії" публікувалися статті з описами найважливіших принципів і положень філософії, різноманітних наук і "механічних мистецтв", роз'ясненням суті відкриттів і корисних винаходів, що використовуються в промисловості. У цьому зводі знань важливе місце займала історія. За Аламберу, історія людини має предметом або його дії, або його знання, і, отже, ділиться на цивільну та наукову.

Історія, яку писали просвітителі, перебувала під сильним впливом філософії. Однак просвітницька "філософська історія" XVIII ст. вичерпувала всіх способів історичного оповідання. У ці роки європейська публіка зачитувалася "історіями", які часто складалися як компіляції, з безліччю помилок, де описувалися війни, діяння королів, полководців і єпископів, чудеса і легенди. У XVIII ст. історія не вважалася областю наукового знання, а залишалася особливим жанром красного письменства. В університетах історію викладали філологи, знавці стародавніх мов і текстів, правознавці.

Тим часом єдиний християнський погляд на минуле, сьогодення і майбутнє поступово розпадався. Цьому сприяла низка чинників: вплив гуманістичної критики текстів, знайомство з багатьма працями античних авторів-язичників, радикальна зміна образу світу у зв'язку з географічними відкриттями, похитнувся авторитет церкви в епоху Реформації, нові філософські та наукові теорії.

У творах XVIII в. нерідко звучали сумніви в тому, що в Старому Завіті була відтворена точна історія стародавніх народів, а пряме Божественне втручання в події часто траплялося в людській історії. Найважливіші віхи Священної історії - Творіння, життя і смерть Христа, очікування Страшного суду - використовувалися для опису минулого все рідше. І хоча теологічне пояснення історії ще застосовувалося, все більше переваги віддавалася нейтральним розповідями про античний, середньовічному і сучасному періодах. Важливою рисою творів філософів-просвітителів був поділ раціонального знання і християнської віри.

Автори XVIII ст., Слідуючи традиції антикварів-публікаторів XVII ст., Велике значення надавали критичного вивчення документів минулого. Достовірність історичних свідчень піддавалася оцінці з позицій здорового глузду. У XVIII ст. дослідники минулого нерідко приходили до висновку, що історія складалася не тільки з політики, дипломатії та військових битв, а історіографія була чимось більшим, ніж простим накопиченням фактів. Події культурного та соціального життя стали включатися в історичне оповідання поряд з політичними.

У розмаїтті історичної літератури досліджуваного періоду можна виділити як мінімум два великі напрями - праці істориків-ерудитів і твори істориків-філософів. Розглянемо їх більш докладно.

Історики-ерудити як спадкоємці вчених-колекціонерів попереднього століття продовжували свою діяльність протягом усього XVIII в. Основну завдання вони бачили в зборі свідчень минулого, їх збереженні і вивченні. Ерудитами був пройдений величезний труд, що включав не тільки колекціонування, але й критичний відбір, систематизацію речових джерел, публікацію різноманітних документів. Як правило, увагу дослідників було зосереджено на вивченні минулого свого народу і держави або на реконструкції локальної історії графств, князівств, провінцій, міст.

Ерудити розробляли методи критики текстів рукописів, способи вивчення археологічних знахідок, написів, монет, емблем, генеалогічних і хронологічних таблиць та інших видів джерел. У європейських країнах на підставі колекцій старожитностей відкрилися перші громадські музеї - як, наприклад, Британський музей в Лондоні (1753), Національний музей старожитностей в Единбурзі (1 780) та ін. Важливу роль у розвитку історичного знання зіграли багатотомні публікації середньовічних джерел, підготовлених до видання ерудитами.

У Франції продовжували виходити в люди тексти, зібрані членами конгрегації святого Мавра. В 1737 р Мавристи Буке почав видавати серію "Збори істориків Галлії і Франції", що включала джерела до 1328

В Італії однією з найвідоміших добірок середньовічних текстів була серія Л. А. Мураторі "Італійські історики" (1723-1751) в 21 томі. Подібні праці з'являлися в Іспанії, Австрії, Скандинавії, хоча по своїй популярності вони поступалися цим виданням.

У Британії зріс інтерес антикварів до недавнього минулого країни - періодам Англійської революції і Реставрації. У 40-70-і рр. XVIII ст. тут видавалися парламентські акти, документи і памфлети передував століття.

У Німеччині ерудити цікавилися питаннями політичного устрою роздробленого держави зі слабким центральним управлінням і сильною владою місцевих князів. Вивчалися головним чином правові документи та їх значення в житті країни. Історія часто розглядалася як звід казусів, прикладів для демонстрації тих чи інших висновків. У цих умовах було складно створити наукове товариство, що публікує тексти за єдиною німецької історії або історії католицької церкви (її позиції в протестантській Німеччині теж не були міцними). Відомий німецький вчений Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716) в якості історіографа герцогів брауншвейгська поодинці зробив видання тритомника "Брауншвейгської історики" (1707-1711), куди помістив не тільки місцеві документи, а й тексти, що відносяться до всієї німецької історії. У 1764 р професор Геттінгенського університету І. К. Гаттерер заснував Історичний інститут, маючи намір здійснити в ньому велику програму публікації середньовічних німецьких рукописів і перекладу творів античних авторів. Однак через кілька років інститут був закритий через фінансових труднощів.

З другої половини XVII ст. по всій Європі поширилися наукові товариства, в яких "наука" розумілася в єдності природничого та соціально-гуманітарного знання. Історики-ерудити зайняли в них гідне місце. Вони брали участь у створенні таких установ, як Французька академія (1635), Лондонське королівське наукове товариство (+1660), нове британське Товариство антикварів (1686). У них високо оцінювалося прагнення до знань, підкреслювалася здатність знання служити людині в розкритті таємниць природи. Історія, у свою чергу, могла дати корисні поради по влаштуванню державної та цивільного життя. Вчені спільноти створили власний інтелектуальний світ. Більшість творів ерудитів являло собою прекрасно зроблені, вивірені роботи з місцевої історії, генеалогії, питань права.

Таким чином, діяльність істориків-ерудитів спиралася на достатню методологічну базу, що було, скоріше, результатом розширення дослідницьких практик, ніж застосування генерализирующий філософських теорій. Протягом XVII-XVIII ст. ерудитами був накопичений масив відомостей про минуле. Хоча у XVIII ст. збирачі і публікатори старожитностей ще не вважалися "справжніми" істориками, історія ерудитів виявилася успішною в епоху панування філософських теорій, а в XIX ст. зробилася важливою частиною формується історичної науки.

В університетах XVIII в. історики могли викладати на факультетах вільних мистецтв - класичну та загальну історію в контексті курсу красномовства, теології - церковну історію, права - правову та політичну історію. Але викладачі частіше за все не були залучені у виробництво нового філософсько-історичного знання або ерудітской історії. Університети готували кадри для державної служби і церкви, історії ж належало давати моральні та політичні уроки, але курс з такою назвою поки відсутній.

Історики-філософи XVIII ст. зробили спробу вирішити проблему універсальних історичних законів. Чи підкоряються різноманітні події якомусь порядку, подібно до того, як явища природи - її загальним законам? Перш сполучну роль між епохами грало Божественне провидіння, наділяючи сенсом розрізнені епізоди людської історії. Філософи Просвітництва запропонували суспільству нові універсальні схеми, які пояснювали події, заново з'єднуючи минуле, сьогодення і майбутнє. Великий авторитет серед інтелектуалів XVIII в. придбали концепції прогресу та історичних циклів.

Ці теорії склалися в контексті інтересу до природничих наук, математики, фізики, творам І. Ньютона. Для вивчення історії суспільства і устрою світу передбачалося застосовувати єдиний метод пізнання. При цьому питання про суспільство часто трактувалися механістично. В основі міркувань філософів лежали уявлення про незмінну і єдиною для всіх людській природі. І в давнину, і в даний час людина залишався одним і тим же, дорівнював самому собі. Не випадково в істориків Просвітництва не виникало потреби відокремити погляди своїх сучасників від систем цінностей людей інших епох. У якомусь сенсі минуле мислилося внєїсторічеськи. Згідно з поширеними поглядами, люди всіх епох спочатку володіли загальними чеснотами і вадами, почуттями і здатністю міркувати. Суспільство розглядалося як сума раціональних від природи індивідів. Освіта і виховання громадян створювали необхідні умови для перетворення всього суспільного устрою.

Особливий інтерес філософів Просвітництва викликали універсалії - великі умоглядні конструкції, за допомогою яких можна було пояснити все розмаїття історичних явищ і процесів. Такий погляд рішуче відрізняв авторів філософської історії від дослідників-ерудитів, для яких більш важливим було увагу до частковостей, до окремих "голосам" минулого. Переважним було прагнення показати єдність людського розуму, по-новому представити весь процес історії.

Як не парадоксально, такий підхід прекрасно співіснував з інтересом інтелектуалів до народів інших країн і культур. З часу Великих географічних відкриттів перед європейськими мислителями виникли непрості питання. Як пояснити різноманітність народів, з їх несхожими виглядом, мовами, звичаями, мораллю, законами? Чому досвід Заходу був реалізований тільки в Старому Світі? У XVII-XVIII ст. в суспільстві були популярні теорії, згідно з якими і зовнішні риси мешканців різних країн, та особливості їх побуту, форм управління, вірувань, підвалин, мистецтв залежали в першу чергу від географічних чинників клімату, ландшафту, ґрунту, повітря.

Ці погляди детально обгрунтовувалися у відомому трактаті французького філософа, історика, письменника ШАРЛЯ ЛУЇ Монтеск'є (1689-1755) "Про дух законів" (1748). Прагнучи зрозуміти внутрішні закономірності, що впливають на життя людей, автор дійшов висновку, що найбільший вплив на форми господарства та управління у того чи іншого народу, на його звичаї, традиції надавали природні умови. Кліматичні особливості також формували і національний характер. Найкраще, на думку Монтеск'є, державний устрій існувало в Англії, що, у свою чергу, залежало від особливостей помірного клімату на островах, яке визначило характер їх жителів. Просвіщаючи людей, прагнучи зробити їх більш щасливими, державним діячам слід було ввести нові закони в тісному відповідності з властивостями народу, для якого вони встановлені.

У XVIII ст. більш широко стали застосовуватися поняття "культура" і "цивілізація". Запозичені з латинської мови, ці слова наділялися новими смислами. Слово "культура" у вживанні німецьких просвітителів стало виступати як синонім французького поняття "цивілізація", позначаючи світський процес становлення "культурності", або "цивілізованості": поліпшення умов життя, вироблення справедливих законів, пом'якшення колись грубих вдач, удосконалення смаків і манер. Використання слів "культура" або "цивілізація" для опису народів передбачало їх порівняння між собою, співвіднесення з якимось загальним еталоном "культурності" (під яким часто малося на увазі сучасний стан європейських держав).

Інше розуміння культури - як способу життя суспільства - було запропоновано німецьким філософом Йоганном Готфрідом Гердером (1744-1803) у творі "Ідеї до філософії історії людства" (1784-1791). Згідно з ним, кожен народ мав власну, неповторну форму культури. Тому мало сенс говорити не про одну, нормативної, але про безліч несхожих і самокоштовних культур.

Однак у такому значенні це поняття стало більш вживаним пізніше, в романтичній історіографії кінця XVIII - початку XIX ст. Філософи-історики Просвітництва дотримувалися перші трактування культури, яка дозволяла розглядати безліч народів з погляду спільності людської природи.

Характерний приклад дає твір знаменитого французького просвітителя Вольтера (1694-1778) "Досвід про вдачі і дух народів і про головні історичні події" (1756-1769). У цьому творі Вольтер одним з перших спробував представити не тільки європейське минуле, але історію всього людства. Такий підхід був протиставлений теологічної концепції, в якій викладалася історія народів, згаданих у Біблії, а їх єдність розглядалося як наслідок походження від нащадків Адама і Єви. Згідно "філософської історії", люди не були спочатку грішні, вони володіли особливим даром - розумом. В давнину сили природи, а також інстинкти і пристрасті не дозволяли людям повною мірою скористатися цією здатністю. Але в новий час, на переконання Вольтера і багатьох інших просвітителів, людство достатньо подорослішало для того, щоб визначати свою долю.

У творі Вольтера положення про незмінність людської природи вступало в протиріччя з ідеєю поступального руху цивілізації - становлення культури, пом'якшення вдач і вироблення "хоробрості" народу. На думку автора, людству вдавалося всього чотири рази на короткий термін зафіксувати рівновагу між високим моральним духом і лагідністю моралі - за часів Олександра Македонського, римського імператора Августа, правління Медічі у Флоренції і Людовика XIV у Франції.

Вольтер послідовно писав про цивілізаціях Стародавнього Китаю та Індії, Японії, Близького Сходу, Африки, Америки і Європи. Наведені приклади мали свідчити про безперервність процесу цивілізаційного розвитку. Однак у різних народів прогрес здійснювався не однаково; ось чому при єдності розуму зберігалося різноманіття традицій і укладів життя. Згідно Вольтеру, Захід випереджав Схід, Америку та Африку в утвердженні раціонального погляду на світ. Філософи Просвітництва представляли історію прогресу як поступове звільнення розуму від забобонів і помилок протягом століть. "Відставання" неєвропейських товариств було пов'язано з тим, що в них ще зберігалися забобони, закони, звичаї та вірування, які придушували свободу думки.

Більшість людей, як вважав Вольтер, навряд чи стане повністю раціональним у своїй поведінці та способі міркувати. Але тим, хто вже прийшов до цього, слід було виробити правильні закони і дати народу розумних правителів. У результаті всі люди змогли б доторкнутися до щастя як вищої мети прогресу. Така "філософська історія" пропонувала загальні пояснювальні моделі для історії всього людства, демонструючи при цьому невеликий інтерес до деталей, різноманітності, яке спочатку так заворожувало філософів. Вольтер писав про різні народи зі співчуттям і інтересом, але зберігаючи велику дистанцію і орієнтуючись на систему цінностей "своєї" цивілізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>