Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія історичного знання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Історія як наука про унікальні і одиничних явищах

Історія - це наука, що вивчає людське суспільство в його розвитку. В силу предмета вивчення вона відноситься до ряду соціальних наук, займаючи в ньому особливе місце. Дві головних особливості відрізняють історію від інших наук про людину. Перша пов'язана з тим, що історія має справу з унікальними і неповторними подіями і повинна займатися конкретними явищами. Дійсно, походи Олександра Македонського, Велика французька революція, Друга світова війна і всі різноманітні події та явища минулого не можуть бути відтворені і назавжди залишаться одиничними фактами. Мета історії - знаходити подібні факти, встановлювати їх причини і наслідки. Конкретні та унікальні явища не просто дають історику матеріал для роздумів, їх вивчення складає основу його роботи. Все це дозволяє вважати історію емпіричною наукою, т. Е. Дисципліною, покликаної з максимальною повнотою встановлювати, класифікувати і описувати факти минулого. Друга особливість історії - це надзвичайна широта її дослідного поля. Фактом історії, а значить, і предметом вивчення, може бути будь-який прояв людської діяльності. Історик, на відміну від фахівців в інших соціальних науках, оперує явищами самих різних типів:

  • • економічними - фактами господарського життя людей;
  • • соціальними - групами і верствами суспільства, принципами взаємодії між ними, соціальними інститутами - основними установами та стійкими правилами, відповідно до яких регулюється життя суспільства;
  • • психологічними - емоціями та почуттями людей і великих людських спільнот;
  • • політичними і правовими - політичними подіями, формами організації держави й управління, правовими нормами та правилами соціальної поведінки, що склалися в процесі розвитку суспільства;
  • • культурними - явищами, породженими людським духом у сфері літератури, мистецтва, наукового знання, а також світоглядом й уявленнями про світ, характерними для конкретного суспільства.

Предмет дослідження зближує історика з фахівцями у галузях економіки, права, соціології, літературознавства та історії мистецтва. Історія - сама універсальна з усіх соціальних наук, так як всі вони пов'язані з нею країнами і походять з інтересу людського суспільства до свого минулого.

Одним із характерних прикладів недавньої історії є Друга світова війна. Ця подія за своїми формальними параметрами може бути віднесено до політичної історії. Існує безліч робіт, в яких докладно розглядається хід військових подій, дипломатичні акції, що передували початку війни і супроводжували її. Проте зрозуміти сенс і історичне значення цієї події неможливо, не беручи до уваги широкий спектр явищ соціального життя Європи, призвели до війни або породжених нею.

В останні роки з'явилося багато досліджень, які дозволяють зробити висновок про те, що дії Гітлера, Сталіна, Черчілля та інших політичних лідерів, що впливали на хід історії, так само як великі військові акції та дипломатичні переговори, відображають лише поверхневий шар великих, втягує мільйони людей історичних подій. Прихід до влади націонал-соціалістів і фашистів у ряді європейських держав не був випадковістю, він відбивав складні й неоднозначні процеси, що протікали в різних сферах європейського суспільства, включаючи економіку, політичні та правові інститути, національне і соціальне самосвідомість. Соціальне самосвідомість і поведінку формуються не тільки під впливом політичних інститутів і правових норм, але залежать від масової психології, ірраціональних почуттів і уявлень, які роблять цілі народи прихильниками ідеологій, що суперечать здоровому глузду і системі цінностей, що культивуються протягом століть. Події, які на перший погляд породжуються діями політичних лідерів і партій, можуть бути в кінцевому рахунку пояснені тільки з урахуванням різноманітних і аж ніяк не однозначних за своєю природою фактів.

У своєму дослідженні минулого саме зважаючи на його різноманіття історики повинні враховувати і використовувати ідеї, поняття і висновки, сформульовані іншими соціальними науками. Будь історичний факт має багато вимірів і смислів, разом з тим він цікавий як унікальна подія, що займає своє місце в процесі розвитку суспільства. Так, історія господарського життя для історика має сенс насамперед як один з аспектів існування людей в певну епоху, а не як матеріал для з'ясування законів функціонування економіки. Поведінка соціальних колективів і цілих народів в окремих ситуаціях не є всього лише цеглинкою в створенні вчення про закони масової психології. Вивчення соціальних груп і класів суспільства конкретного періоду, конфліктів і співпраці, які їх роз'єднували і зв'язували, здійснюється істориком не для того, щоб створювати загальні теорії соціального устрою суспільства. Історик має справу з матеріалом, який накладає суттєві обмеження на створення великих теоретичних схем.

Соціологія, філософія, психологія створюють теорії і поняття, які історик може застосовувати у своєму дослідженні, поставляючи їм у свою чергу "оброблене сировину" для узагальнення й формулювання законів. Затвердження про емпіричному характері історії має і більш радикальні наслідки - його логічним завершенням вважається констатація того, що історика не повинна цікавити завдання осмислення історичних подій, його ремесло - встановлювати їх істинність і достовірно описувати.

 
<<   ЗМІСТ   >>