Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія Росії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ

Причини і сутність феодальної роздробленості

З другої третини XII ст. Київська Русь остаточно розпадається на окремі князівства і землі. Феодальна роздробленість є закономірним результатом економічного, соціального, політичного, культурного розвитку ранньофеодального суспільства. Через цей етап пройшли всі феодальні держави Європи та Азії.

Найважливішою економічною причиною феодальної роздробленості вважається розвиток продуктивних сил. У всіх князівствах і окремих землях зростала чисельність населення, розвивалося орне землеробство, ремесло, удосконалювалися знаряддя праці. Тепер населення порівняно невеликій території могло забезпечити існування і функціонування князівської влади.

Інший економічною причиною роздробленості було натуральне господарство, що давало можливість кожному князівству або землі існувати окремо, незалежно від єдиного державного центру.

У суспільній сфері йшов процес розвитку і ускладнення соціальної структури, відбувалися соціальні конфлікти. Це вимагало розвитку і вдосконалення державного апарату на місцях, охоплення нею все нових і нових сторін життя населення. Зростання міст, яких до 30-их рр. XIII в. налічувалося близько 300, вів до появи нових культурних центрів, притягує окремі землі.

До політичних причин відносяться, насамперед, родові конфлікти. Походив розділ спадщини великого князя між його родичами. Окремі гілки Рюриковичів осідали на своїх територіях, все більше дбаючи не про отримання великого "столу" в Києві, а про власне володінні. Йшов подальший розвиток феодальних відносин. Дружина місцевого князя отримувала нові земельні пожалування. Основним доходом ставали не походи і військова видобуток, а експлуатація залежного селянства.

Змінилося становище і роль самого Києва. У XII в. слабшало значення торгового шляху "з варяг у греки", що підривало могутність київського князя.

Як ви пам'ятаєте, тенденції до роздробленості виникли вже в X ст. Найбільш гостро вони проявилися під час правління спадкоємців Ярослава Мудрого, вилившись в кінці XI ст. в князівські усобиці і виробленню на Любечском з'їзді 1097 принципу самостійного правління князів у своїх володіннях. Володимир Мономах і його син Мстислав призупинили процес розпаду держави. Однак упоратися з об'єктивними тенденціями суспільного розвитку їх спадкоємцям виявилося не під силу. Київська Русь розпалася на 15 незалежних держав: Київське, Чернігівське, Переяславське, Рязанське, Ростово-Суздальське, Смоленська, Галицьке, Володимиро-Волинське, Новгородську землю та ін. Пізніше процес дроблення продовжився і чисельність державних утворень значно збільшилася. Найбільш могутні князі почали іменувати себе великими князями. У межах князівств виділилися уділи - спадкові земельні тримання молодших членів княжого роду. Вони називалися удільними князями і були залежні від великих князів.

Перехід до феодальної роздробленості не був пов'язаний із занепадом Русі. Навпаки, тривало економічне, соціальне, політичне, культурний розвиток, удосконалювалися прогресивні для того часу феодальні відносини. Однак цей процес супроводжувався князівськими усобицями, ослабленням військової могутності руських земель, що в умовах монгольської навали призвело до трагічних наслідків.

Період феодальної роздробленості тривав на Русі до середини XV ст.

 
<<   ЗМІСТ   >>