Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія вітчизняного мистецтва. Від Хрещення Русі до початку третього тисячоліття

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

У цьому підручнику автори порахували своїм найпершим завданням крім систематично викладених відомостей з історії вітчизняного мистецтва насамперед показати його своєрідність, бо воно зуміло в складному сплаві самих різних художніх стилів і напрямків і в складній політичній обстановці створити - сприймаючи і асимілюючи творчість іноземних майстрів від грека Феофана та італійців, які приїхали будувати собори Московського Кремля, до блискучих вітчизняних майстрів XVIII-XX ст. - Знайти і зберегти своє національне обличчя. Пропоноване видання являє собою розгорнутий навчальний курс з вітчизняному мистецтву від Хрещення Русі до початку третього тисячоліття, що охоплює, по суті, весь період "історії держави Російської". Він є основним базовим курсом для бакалаврів, по призначений і для магістрів, студентів вечірніх і заочних відділень вузів. У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу історичного розвитку мистецтва.

Підручник відповідає Федеральному державному освітньому стандарту вищої освіти четвертого покоління.

У результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

знати

 • • принципові положення формування та особливості культурно-історичного середовища всіх основних періодів розвитку образотворчого мистецтва і архітектури від основи нашої держави до сьогоднішнього дня;
 • • умови, причини, механізми характерних для кожного історичного періоду явищ в області досліджуваного мистецтва;

вміти

 • • визначати значення і місце того чи іншого художнього явища і творчий потенціал того чи іншого художника в перспективі подальшого розвитку мистецтва;
 • • розуміти рухомі сили історичного та художнього процесів;
 • • використовувати елементарні методи історико-культурного, мистецького та мистецтвознавчого пізнання;
 • • використовувати в мистецтвознавчих дослідженнях базові знання в області джерелознавства, історіографії, теорії та методології історії мистецтва;
 • • працювати з бібліотечними каталогами, вчитися складання бібліографічних списків за необхідними темах;

володіти навичками

 • • встановлення взаємодії з представленим для вивчення матеріалом;
 • • залучення історичних, літературних, архівних (при їх наявності) даних, пов'язаних з досліджуваної темою;
 • • аналітичного дослідження досліджуваного матеріалу, уявлення про його стилістиці, прийомах письма (живопис), або малювання і гравірування (графіка), проектування (архітектура);

бути компетентним

 • • в професійному аналізі та вирішенні атрібуционной питань (вдаючись, зрозуміло, до допомоги фахівців у даній області);
 • • в методологічних, методичних і понятійних основи розвитку мистецтва нашого вітчизни.

Для нас, людей третього тисячоліття, навіть найближча до нас XX століття вже стає художнім досвідом минулого, належить Історії.

Обмежений обсяг підручника зумовив самий ретельний відбір матеріалу, як речового, так і образотворчого, і певну композицію, побудовану відповідно заданих параметрах на чергуванні узагальнених характеристик окремих видів і стилів мистецтва з невеликими монографічними нарисами. Були зроблені і свідомі лакуни, бо зрозуміло, що при певних заданих параметрах твори все висвітлити неможливо. Разом з тим автор намагався позбавити текст від зайвої деталізації, другорядних відомостей, щоб зосередити увагу на найважливіших явищах у вітчизняній художній культурі, що відображають основні проблеми часу.

Автор намагався відтворити по можливості найбільш об'єктивну, правдиву картину розвитку вітчизняного мистецтва XX сторіччя, яке після подій 1917 року визначається як епоха радянського мистецтва, розповісти не тільки про хрестоматійно відомих загальновизнаних майстрах, а й про тих російських художників, імена яких трагедією історичного розвитку нашого суспільства були вкинути в небуття.

Особливу складність для автора представив нарис художнього життя Росії останніх десятиліть минулого століття, який відкрив шлях у третє тисячоліття, бо не секрет, що "зі сходинок часу" оцінювати події мистецького життя безсумнівно простіше. Внаслідок цього рекомендована література до даного розділу підбиралася особливо ретельно, з урахуванням новітніх досліджень.

Автор переконаний, що метою мистецтва ніколи не було навчити, як жити (мистецтво, за вдалим висловом одного великого художника, не вирішує проблем, воно їх ставить), але - звернути людини до істинного світла, зробити його здатним сприймати добро, красу, дати йому віру в майбутнє, наповнити почуттям власної гідності, очистити його душу. Це тим більше справедливо по відношенню до мистецтва вітчизняному, з моменту його народження завжди тяжів до високого етичному ідеалу.

Складаючи відеоряд відповідно до тексту і проблемами викладеної історії вітчизняного мистецтва, автор намагався відібрати твори, найбільш яскраво характеризують той чи інший напрямок або того чи іншого майстра, разом з тим прагнучи створити по можливості цілісне уявлення про особливості російського мистецтва на всіх етапах його розвитку.

Згаданий вище список рекомендованої літератури складений кандидатом мистецтвознавства, доцентом Санкт-Петербурзького державного академічного інституту живопису, скульптури та архітектури імені І. Ю. Рєпіна Російської Академії мистецтв М. С. Фоміної.

 
<<   ЗМІСТ   >>