Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Основи архітектури і будівельних конструкцій

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ III. ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОЇ ТИПОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬ

У результаті вивчення даного розділу студенти повинні:

знати

 • • особливості сучасних несучих та огороджуючих конструкцій;
 • • прийоми об'ємно-планувальних рішень різних типів будівель;

вміти

 • • правильно вибирати конструкційні матеріали, що забезпечують необхідні показники надійності, безпеки, економічності та ефективності споруд;
 • • розробляти конструктивні рішення найпростіших будівель і огороджувальних конструкцій;

володіти

• принципами класифікації будинків і споруд.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ

Типологія - це взаємини між різними типами будь-яких явищ або предметів, представлені у вигляді наукової системи, і вивчення таких взаємин. Типологія використовується для порівняння ознак, зв'язків, функцій і відносин. Логічними формами, використовуваними в типології, є тип (зразок), класифікація (встановлення зв'язку між класами об'єктів) і таксономія (підпорядкованість).

Архітектурна типологія будівель систематизує основні принципи формування типів будинків з урахуванням їх основних характеристик і особливостей. Архітектурна типологія визначає перелік будівель та їх класифікацію, встановлює параметри норм проектування, складу, розміру і функціонального зв'язку приміщень.

Найбільш загальними є класифікації будинків за наступними відмітним ознаками: за функціональним призначенням, по поверховості і матеріалу стін або основних несучих конструкцій. Крім цього існує ще цілий ряд класифікаційних ознак: будівлі розрізняються але ступеня відповідальності (капітальності), за ступенем вогнестійкості, за способом зведення, за об'ємно-планувального вирішення і т.д.

Функціональне призначення. За призначенням (функції) будівлі, як вже сказано в попередньому розділі, поділяються на житлові, громадські, промислові та сільськогосподарські. У даній книзі будівлі господарського призначення (сільськогосподарські) не розглядаються. Житлові та громадські будівлі спільно називаються також цивільними будівлями (рис. III.1).

Класифікація будівель по функції

Рис. III.1. Класифікація будівель по функції:

а - житлова будівля (гуртожиток): б - громадська будівля (цирк); в - комплекс промислових будівель авторемонтного заводу

Поверховість. За поверховості будь-які будівлі підрозділяються на малоповерхові, среднеетажние, багатоповерхові, підвищеної поверховості та надвисокі ("висотні" будівлі або "хмарочоси") (рис. III.2).

Класифікація будівель по поверховості

Рис. III.2. Класифікація будівель по поверховості:

а - малоповерхова будівля; б - будівля середньої поверховості; в - багатоповерхова будівля; г - будівля підвищеної поверховості; д - висотна будівля (хмарочос)

Матеріал. За матеріалом стін (а в ширшому сенсі - за матеріалом основних несучих конструкцій) будівлі класифікуються на дерев'яні, кам'яні (включаючи цегляні), залізобетонні, металеві та з комбінації перерахованих вище матеріалів (рис. III.3).

Класифікація будівель за матеріалом

Рис. Ш.3. Класифікація будівель по матеріалу:

а - дерев'яний житловий будинок (фахверкові будинку: дерев'яний каркас і цегельне заповнення стін); 6 - кам'яна будівля банку; в - будівлю аеропорту з монолітного залізобетону; г - виставочний будинок з несучими металоконструкціями ("Кришталевий палац" у Лондоні); д - будівництво будівлі з залізобетонними навісними панельними стінами

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Класифікація житлових будівель

Житлове будівництво в Росії має багаті історичні традиції, які можна простежити на прикладі численних житлових будівель в містах нашої країни, що належать до різних епох і архітектурних стилях.

Сучасне житлове будівництво в нашій країні знаходиться на етапі якісних реформ, і їх характерними напрямками є наступні:

 • • поліпшення проектних рішень будівель;
 • • підвищення якості будівництва;
 • • підвищення частки будівництва індивідуальних житлових будинків та будівництва за індивідуальними проектами;
 • • збільшення обсягів реконструкції житлової забудови;
 • • розвиток сільського будівництва та будівництва в малоосвоєних регіонах країни.

Як найпоширеніші будівельні об'єкти, житлові будівлі зазвичай розглядаються але класичною схемою класифікації - за функціональним призначенням і по поверховості.

За функціональним призначенням житлові будівлі діляться на наступні групи:

 • • квартирні будинки для постійного проживання;
 • • гуртожитки, призначені для довготривалого проживання;
 • • готелі, призначені для короткочасного проживання;
 • • спеціальні твані житлових будівель, призначені для проживання престарілих, інвалідів і т.д.

За поверховості житлові будівлі зазвичай поділяються на такі типи:

 • • малоповерхові (1-2 поверхи);
 • • среднеетажние (3-5 поверхів);
 • • багатоповерхові (6-10 поверхів);
 • • підвищеної поверховості (більше 16 поверхів).

Однак своєчасний будівельний прогрес в галузі житлового будівництва змушує по-новому поглянути на останні пункти даної класифікації. Дійсно, звичайний житловий будинок за сучасними мірками висотою до 20 поверхів важко поставити в один ряд вищенаведеної класифікації з висотною будівлею висотою, наприклад, в 40 поверхів.

У цьому випадку доцільно, по-перше, підвищити граничний розділ поверховості між будівлями підвищеної поверховості та висотними будівлями, наприклад до 25 поверхів, а по-друге, мати на увазі, що надвисокі будинку - це не стільки висота і поверховість, а й індивідуальність проекту , унікальність архітектурного та конструктивного рішення і містобудівна домінантна значимість. У сучасних Московських міських будівельних нормах МГСН 4.19-05 вказується, що до висотних відносяться будівлі висотою понад 75 м.

Житлові будинки бувають як масові, так і індивідуальної споруди. У першому випадку вони зводяться за типовими проектами, а в другому - за індивідуальними. Безсумнівно, що житлові будівлі, виконані за індивідуальними проектами, володіють високими естетичними якостями і підвищеною комфортністю проживання; однак і типова забудова останнім часом стає все більш якісною і привабливою.

Для житлових будинків характерні дрібне членування фасадів, велика кількість вікон, балконів, лоджій і т.д.

Висота поверхів і ширина житлових будівель, як правило, невеликі, особливо в порівнянні з громадськими або промисловими будівлями.

Як правило, висота поверхів житлових будинків становить 2,7- 2,8 м (від підлоги до підлоги).

Поверхи в житлових будівлях підрозділяються по своєму місцю розташування в будівлі і функціональному призначенню. Розрізняють типові житлові поверхи, перший поверх, горищний поверх (горище), мансардний поверх (мансарда), цокольний поверх (цоколь) і підвальний поверх (підвал).

Перший поверх відрізняється від типових наявністю "вхідного вузла" - ганку, тамбура, вестибюля, а також короткого сходового маршу.

Горище зазвичай асоціюється з простором під горищних дахом і не використовується для проживання.

Мансарда - це житловий поверх у горищному просторі будівлі; фасади мансарди повністю або частково утворені стиками даху.

Підвал - це підземний поверх будівлі, розташований під першим поверхом і не призначений для проживання. Більше половини висоти підвального поверху розташовується нижче планувальної позначки землі.

Цокольний поверх також розташовується під першим поверхом, але менше половини його висоти розташовується нижче планувальної позначки землі. У цокольних поверхах вже допускається розташування приміщень громадського характеру, так як в них вже простіше, ніж у підвалах, організувати природне освітлення і вентиляцію приміщень.

Технічний поверх призначається для розміщення в ньому технологічного обладнання інженерних систем будівлі, він може влаштовуватися в горищному або підвальному просторі будівлі, а для великих об'єктів технічний поверх (або поверхи) може влаштовуватися між типовими елементами будівлі.

Житлові будинки повинні найкращим чином відповідати основним функціональним вимогам. Це означає, що вони повинні мати зручне планування, склад, взаємозв'язок і розміри приміщень, міцні і стійкі конструкції свого остова і комфортну внутрішню мікрокліматичних середу.

Малоповерхові житлові будинки будуються в основному в сільських населених пунктах, на околицях міст і в приміських зонах. Значна частина міст забудовується будівлями середньої поверховості і малоповерховими будівлями. Житлові будинки підвищеної поверховості та висотні будівлі зводяться при дефіциті міських територій та для вирішення ряду архітектурно-композиційних містобудівних завдань.

 
<<   ЗМІСТ   >>