Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Основи архітектури і будівельних конструкцій

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ

Принципи визначення розмірів і форми приміщень та їх зв'язку між собою

Для правильного розташування приміщень в будівлі необхідно скласти функціональну, або технологічну, схему.

Вона являє собою умовне зображення приміщень у вигляді прямокутників, їх угруповання і зв'язки між ними. Прямокутники повинні мати зразкову площа, відповідну призначенням приміщень. Зв'язки зображуються стрілками.

На рис. 12.1 зображена функціональна схема районної бібліотеки-читальні. Тут приміщення видачі книг на будинок, приміщення каталогів, читальний зал групуються навколо приміщення книгосховища. До цих приміщень примикають вестибюль з гардеробом, туалети, кулуари-фойє чи спеціальні зали, де можуть влаштовуватися виставки, проводитися зустрічі з читачами, концерти, різні заходи, а також буфет. Окрему групу становлять адміністративні приміщення.

Функціональна схема бібліотеки-читальні

Рис. 12.1. Функціональна схема бібліотеки-читальні:

1 - тамбур; 2 - вестибюль; 3 - гардероб; 4 - туалет; 5 - комунікації; 6 - адміністрація; 7 - каталоги; 8 - читальний зал; 9 - книгосховище; 10 - видача книг додому; 11 - конференц-зал; 12 - буфет

До розробки функціональних схем будинків із складними функціональними процесами (театри, промислові підприємства) архітектор залучає фахівців - технологів, які насамперед складають програму будівлі. Вона включається в завдання на проектування. Технологи розробляють спільно з архітекторами-проектувальниками також і найбільш раціональні зв'язки між приміщеннями.

Основна форма приміщень у плані - прямокутна, хоча можливі й інші, більш складні форми. Форма будівель в плані може бути будь-хто. Вона відповідає функціональній схемі. Крім функціональної схеми на вибір об'ємно-планувальної структури і поверховості будівлі великий вплив надають умови клімату, рельєф, архітектурне оточення. У суворих кліматичних умовах раціонально компактне об'ємно-планувальне рішення. Будівля має замкнутий характер. У сприятливому кліматі будівлі того ж призначення мають інші функціональні зв'язки, що передбачають контакт із зовнішнім середовищем, з природним оточенням. Композиція будівель втрачає компактність (рис. 12.2).

Ілюстрація компактності

Рис. 12.2. Ілюстрація компактності:

а - футуристичну будівлю на Місяці (компактна форма); б - приклад того, як в сприятливому кліматі композиція будівель може втрачати компактність

Функціональна доцільність передбачає знання принципів визначення розмірів приміщень за умовами розміщення людей і устаткування. Вони засновані на антропометрії (система вимірювання тіла людини і його частин) (рис. 12.3) і ергономіці (дисципліна, що вивчає людини і його параметри в умовах трудової діяльності) (рис . 12.4). Протягом століть емпірично опрацьовувалися архітектурні прийоми і параметри проектування, увезення з потребами людини, від розмірів приміщень і зв'язків між ними до тривалості інсоляції та якості температурно-повітряного середовища. Тільки в XX ст. у проектуванні возобладал науковий підхід, який був підтриманий видатними архітекторами, такими як Ватьтер Гропіус і Ле Корбюзьє.

Габарити людини

Рис. 12.3. Габарити людини

Ергономіка

Рис. 12.4. Ергономіка:

а - залежність габаритів обладнання від габаритів людини; б - схеми деяких положень людини в русі (габарити дані з урахуванням рухливості)

Розміри місця, яке займає людина в процесі своєї діяльності, пов'язані з розмірами місця, займаного обладнанням, і з розмірами самого обладнання. Якщо в приміщенні розміщуються кілька людей, то його площа визначається сумою площ місць, займаних людьми та обладнанням. Крім того, повинна бути передбачена площа, займана проходами від входу в приміщення до кожного місця, і додаткова площа, якщо це необхідно, для огляду і ремонту предметів обладнання. У тих випадках, коли людина займає найрізноманітніші положення при роботі, багато пересувається і займану ним загальну площу визначити важко, доцільно зробити фото- або кінофіксацію положень людини за допомогою фото- або відеокамери, укріпленої над робочим місцем (рис. 12.5). Окреслюючи по крайнім положенням людини контур, отримаємо фактично займану ним площу, необхідну для нормальних умов роботи.

Положення людини під час виконання виробничих операцій (план)

Рис. 12.5. Положення людини під час виконання виробничих операцій (план)

На рис. 12.6 представлені антропометричні схеми, що визначають розстановку столів у навчальній аудиторії з урахуванням мінімально необхідного простору для місць студентів та з туги або більше вільного проходу до своїх місць. На цій основі можна скласти габаритні схеми аудиторії на 24 людини (рис. 12.7). Ці схеми називаються нормалями. Такі нормалі складені для приміщень різного призначення, обідніх залів в їдальнях, залів перукарень тощо

Розстановка устаткування в аудиторії

Рис. 12.6. Розстановка устаткування в аудиторії:

а - з проходом між столами 60 см (робоче положення); б - те ж (положення стоячи); в - з проходом між столами 90 см

Розташування меблів в аудиторії

Рис. 12.7. Розташування меблів в аудиторії:

а - з двомісними столами (1,58-1,73 м2 / чол.); б - з тримісними столами (1,68-1,81 м2 / чол.); в - з зсунутими столами (1,66-1, 82 м2 / чол.); 1 - місце викладача; 2 - дошка; 3 - умивальник

На практиці в гонитві за лжепрестижності економією іноді нехтують зручностями при розстановці обладнання. Так, у групових аудиторіях відмовляються від незалежного виходу для кожного учня. У результаті студенти повинні виходити в прохід, якщо один із сидячих за столом викликаний до дошки. Це призводить до додаткових витрат часу і дезорганізує навчальний процес. Висловити ці втрати економічно дуже важко, але те, що це велика незручність, - безсумнівно. Залежний вихід допустимо в лекційних аудиторіях, де навчальний процес не передбачає виходу студентів під час лекції до дошки.

Визначені таким чином розміри приміщення повинні бути ув'язані з конструктивною системою будівлі.

 
<<   ЗМІСТ   >>