Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Основи архітектури і будівельних конструкцій

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АРХІТЕКТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ В ЄВРОПІ ТА КРАЇНАХ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ

Історія візантійської архітектури V-XV століть

Візантійська імперія склалася на території Східно-Римської держави. Фактично в 335 р н.е., коли імператор Костянтин Великий переніс офіційну резиденцію імператорів з Риму до Константинополя (Візантій), починає посилюватися домінування східних провінцій держави над західними. Це відбувалося в усіх напрямках. На сході швидше стали поширюватися ранні форми розвитку феодального ладу, колонат, залежне селянство, оренда землі у великих землевласників. Швидше стала розвиватися нова християнська церковна організація і стали виникати великі монастирські архітектурні комплекси. Саме на сході імперії держава змогла проводити більш збалансовану податкову і кредитно-фінансову політику, а також більш гнучку міграційну політику. До початку V ст. Візантія займала територію від Балканського півострова до річки Євфрат, від Вірменського нагір'я до країн Магрибу (Алжир, Марокко) і володіла всією південною частиною Іберійського півострова (Іспанія). Крім цього, володіння Візантії простягалися на Північне Причорномор'я, Таврійський півострів (Крим), Абхазію, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, Північну і Південну Осетію. В Італії Візантія володіла на півдні Італії областями Тарент і Беневенто, а на північному сході Італії равеннський екзархатом. Ідеологічний і культурний вплив Візантії було набагато ширше. Грузинське і Вірменське царства, Сербія, Болгарія, з IX ст. Київська Русь визнавали над собою духовну владу візантійського патріарха і судово-арбітражну владу імператора.

Перетворення християнства в державну релігію безпосередньо відобразився й на архітектурі. Виникла необхідність у зведенні великих храмів з радикальним збільшенням їх місткості. У цей період часу починають складатися принципово нові функціональні вимоги до архітектури християнського храму. Насамперед храм мав бути пристосований до тривалого молитовного стояння і в той же час емоційно впливати на парафіян. Цим християнські церкви відрізнялися від язичницьких храмів. Друге важливе функціональне відміну повинна була полягати в тому, щоб християнська церква мала як би зонування простору. Так з'являються притвор, великий храм (місце, де збираються парафіяни) і малий храм (ціла, або вівтар) - місце, де під час богослужіння незримо перебувають Бог і співслужащі йому святі. У цьому сенсі християнський храм функціонально дуже нагадує єгипетські та етруські храми.

В історії Візантії можна виділити три етапи розвитку держави та архітектури: ранневизантийский період V-VII ст. - Час розквіту Візантії; средневизантийский період VII- XII ст. - Епоха остаточного занепаду рабовласництва, арабська експансія і відновлення держави наприкінці XII сторіччя; пізньовізантійський період XIII -XV вв. - період Палеологовского відродження (з 1261 по 1453).

Візантія успадкувала від Стародавнього Риму щільну мережу міст (близько 1000), частина з яких налічувала 250-300 тис. Жителів. До кінця V ст. Константинополь населяло близько 1 млн осіб, а в Антіохії проживало близько 750 тис. Чоловік. Як і Рим, Константинополь був заснований на семи пагорбах, тому архітектуру цього міста визначає рельєф місцевості. Крім міст в Візантійської імперії продовжували будувати і реставрувати дорожню мережу. Так, наприклад, в правління імператора Юстиніана Великого в 530-555 рр. була розширена і реконструйована знаменита Трансбалканську магістральна дорога, "дорога Егнація" від міста Диррахия (Дуррос в Албанії) на Адріатичному узбережжі до міста Фессалоніки на узбережжі Егейського моря в Греції.

В умовах, коли територія держави піддавалася як набігам варварів (алан, аварів, слов'ян, германців, кельтів, норманів, хазар, печенігів), так і навалам арабів, велике значення у візантійців набуло будівництво фортець, прикордонних замків, монастирів-фортець і міських укріплень . Зокрема, Константинополь навіть з моря був огороджений потужної суцільною стіною з вежами, а з материка місто було оточене потрійною стіною з вежами, побудованими в шаховому порядку. Перед зовнішньою стіною йшов рів шириною 20 м і глибиною 10 м. Башти мали висоту від 20 до 40 м, а загальна довжина міських стін сягала 16 км. У ранневизантийский період починає формуватися і новий архітектурний стиль, який пізніше в Європі отримає найменування романського.

Яскравим прикладом цього стилю є знаменита базиліка Святого Іоанна Предтечі в місті Турманін (рис. 5.1) (сучасна територія Сирії). Це одна з перших християнських базилік, яка мала в плані форму літери "Т", тим самим ця базиліка як би передбачала романські і навіть готичні споруди. Зовнішній вигляд будівлі теж змінюється, над бічними нефами були влаштовані обхідні галереї (емпорії), що призвело до збільшення висоти головного нефа.

Базиліка в Турманіне (Сирія)

Рис. 5.1. Базиліка в Турманіне (Сирія)

У цей період вже остаточно і найбільш докладно була вироблена система склепінних будинків і виникає своєрідний архітектурний візантійський стиль, особливо проявився в храмових будівлях. Головним будівельним матеріалом у цей період у Візантії є плинфа - квадратний і прямокутний обпалена цегла товщиною 5 см і розчин, скріплював її. З цього матеріалу зводили стіни, пілони, склепіння і куполи. Часто застосовувався і камінь. Візантійські зодчі змогли створити нову форму купола, яка значно зменшувала кільцеве розтягування по нижній грані або навіть повністю знімала його. Візантійські майстри змогли додати куполу плоско форму. Саме ця форма стала характерною для візантійської купольної системи і увійшла в раннерусскую (домонгольскую) архітектурну школу як півсферичний купол (прикладами можуть бути храми XI ст. В Смоленську, церква Параскеви П'ятниці XII в. В Чернігові, незбереженим Десятинна церква в Києві). Так як архітектура цього періоду несла друк релігійного символізму, подібний плоскоокруглої, плоскосферіческій купол мав символізувати небесну твердь. Перший в історії візантійський купол був і найбільшим. Два грецьких архітектора - Анфімій і Ісидор - звели в Константинополі в правління імператора Юстиніана найбільший християнський храм того часу - Святу Софію - храм "Премудрості Божої". Зведений цей собор був всього за шість років, з 531 по 537 р Видатний візантійський історик (у тому числі і архітектури) і богослов Прокопій Кесарійський близько 560 р у своєму науковому трактаті "Будівлі" привів опис будівництва цієї споруди. Зокрема, Прокопій наводить приклад того, що і сам імператор приймав участь у проектуванні і розрахунках при будівництві цього собору. Так, Юстиніан переконав архітекторів довести кривизну арок собору до завершення, незважаючи на те що одна з арок, яка була спрямована на схід, була зведена з усіх боків, але не завершена в середині. Через це в стовпах, поверх яких було побудовано споруду, нездатних нести давить на них масу, стали раптово з'являтися тріщини. Імператор так пояснив свою вимогу: "Тому як арка, спочиваючи сама на собі, не потребують знаходяться під нею стовпів". Прокопій Кесарійський залишив нам точний опис храму. Серед істориків архітектури досі є розбіжність у тому, ким були Анфімій і Ісидор - архітекторами (зодчими) або навченими будівельної механіки. Справа в тому, що Прокопій у своєму описі часто призводить термін "механікос" замість терміна "Архітектон" стосовно до Исидору і Анфімію. В якості сполучного елемента в конструктивному вирішенні храму використовувався свинець. Це говорить про те, що архітектура Візантії багато сприйняла від архітектури Стародавнього Риму.

Купол собору Св. Софії має в центрі кривизни кут близько 143 °, у зв'язку з чим створюється лише невелике кільцеве розтяг. Разом з тим необхідно погасити горизонтальну реакцію або розпір. Купол трансформується шляхом переходу від круглого підстави до квадратного і розміщення на сферичних трикутниках - "вітрилах". У результаті купол собору має чотири точки докладання розпору на "вітрилах". Правий і лівий розпори передаються на напівкуполи, а інші два - на масивні контрфорси. У плані собор практично квадратний (74,8 × 69,7 м), простір його розчленоване чотирма пілонами на дев'ять просторових осередків і три нефи. За типом собор Св. Софії може бути віднесений до купольної базиліці, а геометрично - до центричного споруді. Центральний неф - найширший, і його осьове положення підкреслено нартексом (прибудовою перед входом в храм). Середокресття перекрито куполом діаметром 33 м. На відміну від давньоримських куполів він має форми не півсфери, а частини півсфери (СКУФ). Розпір купола уздовж поздовжньої осі сприймають дві напівкуполи, підтримані малими полукуполами, а в поперечному напрямку розпір сприймають підпружні арки-контрфорси. В архітектурі собору Св. Софії широко використовувалася декоративна складова - аркади на колонах. Зовнішні лінії аркади - архівольти - зазвичай окреслювалися стрічкою з цегли. Також була розроблена своєрідна візантійська капітель, пристосована для несення тягарів і має форму напівкулі, зрізаного чотирма похилими площинами. Художнє вплив композиції собору Св. Софії настільки велике, що справила величезний вплив на розвиток не тільки європейської та давньоруської архітектури, але і мусульманського зодчества (рис. V.1).

Видатний турецька зодчий Ходжу Синаї практично повторив конструкцію візантійського собору у своїй мечеті Сулейманіє (1550-1555). Правда, йому так і не вдалося перевершити діаметр куполу Св. Софії, в мечеті Сулейманіє він дорівнює 32 м.

У средневизантийский період розвитку держави візантійська архітектура зазнає значних змін. Насамперед різко звужується територія держави, арабський халіфат захоплює ряд візантійських земель. У 1054 р відбувається розкол між західною і східною частинами християнської церкви, і візантійська архітектура істотно звузила свій вплив на архітектурні традиції Заходу, хоча приклади будівництва собору Сент-Фрон в Периге (Франція, 1154) (рис. V.2) і монастирської церкви Св. Гертруди у Нівелі (Бельгія) говорять про те, що окремі приклади подібного впливу мали місце і через 100 років після розколу. Завоювання в 1204 р Константинополя хрестоносцями остаточно припинило подібні взаємопроникнення і взаємовплив. В 1261 р Михайлу Палеологу вдалося відвоювати Константинополь у хрестоносців. В історії Візантії настає останній, пізньовізантійський період розвитку держави та архітектури, який в історії мистецтва носить назву Палеологовского відродження. Зодчество розвивається в обмежених масштабах. Новим в архітектурі цього часу можна вважати будівництво дрібних храмів при єпископських резиденціях і в замках великих феодалів. Зводяться й окремі великі споруди, наприклад п'ятикупольна церква Св. Апостолів в Солуні (XIV ст.) (Рис. V.3) або собор сербського монастиря в Грачанице (Косово і Метохія). У пізньовізантійську спорудах зазвичай купол ставиться на високий барабан, і цим досягається ефект пірамідальності. Таким чином, внесок Візантії в світову архітектуру полягає насамперед у формуванні нових типів культових будівель:

  • • базилікальний тип храму, що вплинув на подальше формування зодчества в Західній Європі;
  • • центричний тип храму, який згодом був взятий за основу архітекторами епохи ренесансу і класицизму;
  • • хрестово-купольний тип храму, який ліг в основу культового зодчества Давньої Русі, країн Південної Європи і християнських держав Закавказзя (Абхазії, Грузії, Аланії, Вірменії).
 
<<   ЗМІСТ   >>