Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Інноваційний менеджмент - Мальцева С.В.

Дисципліна "Інноваційний менеджмент" включена в більшість навчальних програм вищої професійної освіти, відкрито навчання за новим освітнім напрямом "Інноватика".

Завдання підручника - ознайомити студентів і початківців підприємців з основними завданнями, що виникають при реалізації інноваційних проектів, шляхами й можливостями їх вирішення, в тому числі навчитися залучати для вирішення конкретних завдань відповідних фахівців з інших сфер діяльності (із сфери управління фінансами, фахівців в області конкретних технологічних рішень, аналітиків ринку і т. д.).

Підручник забезпечений практичними завданнями і прикладами, пояснювальними викладений матеріал.

Для студентів, які вивчають економіку та менеджмент у сфері наукомістких технологій у рамках напряму 080500 "Бізнес-інформатика", напрямів 080200 Менеджмент і 222000 Інноватика, а також для широкого кола фахівців, що працюють в технологічній сфері, підприємців-початківців.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Інновації та їх форми. Інноваційна діяльність, особливості та характеристики Технологічні інновації Організаційні інновації Маркетингові інновації Перетворення ідеї в інновацію Місце інновацій у системі стратегічного управління підприємством Фактори ініціації інновацій. Інноваційний процес і його стадії Системна модель інновацій Технологічний уклад Життєвий цикл інновацій Статистичне вимірювання інноваційної діяльності Показники рівня інноваційної активності Показники витрат на інновації Модель інновацій Класифікація моделей інновацій Інформаційні моделі інновацій Прагматичні моделі інновацій Інтегровані моделі інновацій Конфігурація інноваційного процесу на підприємствах. Модель відкритих інновацій Еволюція підходів до управління інноваціями Стадії інноваційної діяльності на підприємстві Процес управління інноваційною діяльністю на підприємстві Варіанти конфігурації інноваційного процесу на підприємстві Ресурси інноваційної діяльності Матеріально-технічні ресурси Трудові ресурси Характеристики трудових ресурсів інноваційного підприємства Завдання і методи управління персоналом інноваційного підприємства Фінансові ресурси Джерела фінансових ресурсів Формування фінансових ресурсів для інноваційної діяльності Управління фінансами на підприємстві Інформаційні ресурси Стратегічне управління інноваційною діяльністю Стратегія інноваційного розвитку підприємства Розвиток стратегічного бачення Цілепокладання Формування стратегії для досягнення цілей Реалізація стратегії Оцінка реалізації стратегії Узгодження стратегії і програми інноваційного розвитку підприємства Підприємництво у сфері інноваційної діяльності Джерела інновацій. Технологічний трансфер "Функціональні" джерела інновацій Технологічний трансфер Інформаційні технології для підтримки інноваційної діяльності Інформаційні системи для підтримки стартапів Інформаційно-аналітичні системи для підтримки інноваційної діяльності Мережеві форми інформаційної підтримки інноваційних процесів Застосування семантичних технологій для аналізу інноваційних проектів УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У СФЕРІ НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Технологічне прогнозування Форсайт Етапи розвитку Форсайта Принципи Форсайта Методи Форсайта Критерії організації системи методів Форсайта Виділення класів по функціональності Якісні методи Кількісні методи Змішані методи Побудова комплексного дослідження Базова модель Форсайт-проектів Основні стадії Форсайта Труднощі та обмеження. Особливості підприємницької діяльності у сфері наукомістких технологій Ризики високотехнологічних проектів Специфіка використовуваних ресурсів наукомістких проектів Бізнес та технологія: протиріччя взаємодії Специфіка відносин з ринком Управління інтелектуальними ресурсами і мотиваціями Підприємець і менеджер - лідери, які приймають правильні рішення Створення інженерного зразка високотехнологічного продукту Створення інженерного зразка - навіщо це потрібно? Сучасні підходи до прототіпірованію Бізнес-план інноваційного проекту Структура бізнес-плану Резюме Визначення проекту Характеристика інноваційного продукту (послуги) або технології Опис ринку Характеристика конкуренції на ринках збуту нових продуктів (послуг) або технологій План маркетингу Ціноутворення для нових продуктів і послуг План маркетингу. Розробка схеми розповсюдження нових продуктів (послуг) і технологій План виробництва План матеріально-технічного постачання Організаційний план Юридичне забезпечення Визначення основних ризиків та підходи до управління ризиками реалізації проекту Стратегія фінансування інноваційного проекту Фінансовий план Оформлення бізнес-плану Фінансування інноваційного проекту Джерела фінансування інноваційних проектів, здійснюваних юридичною особою Інвестиційне кредитування Проектне фінансування Венчурне фінансування Венчурні фонди Джерела фінансування інноваційного проекту, здійснюваного фізичною особою Споживчий кредит Бізнес-ангели Мережі бізнес-ангелів Бізнес-інкубатори Управління ризиками у венчурних проектах Специфіка ідентифікації ризиків у високотехнологічних венчурних проектах Класифікація ризиків Спосіб використання оцінки ризиків при оцінці перспективності венчурних високотехнологічних проектів Використання моделювання при оцінці та аналізі ризиків РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державна підтримка інноваційної діяльності. Національні інноваційні системи Теоретичні основи концепції національних інноваційних систем Порівняльний аналіз еволюції національних інноваційних систем Південної Кореї і Бразилії Національні інноваційні системи Китаю та Індії Національні інноваційні системи Сінгапуру і Малайзії Специфіка національних інноваційних систем скандинавських країн Ізраїльський феномен Російська національна інноваційна система Територіальні кластери як основа стимулювання регіональної конкурентоспроможності Класифікація кластерів Моделі формування кластерів Кластерна політика в Росії Технологічні платформи Європейські технологічні платформи Російські технологічні платформи Управління інтелектуальною власністю Нормативні правові акти у сфері регулювання прав на результати інтелектуальної діяльності Поняття результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств Види інтелектуальних прав Перехід твори в суспільне надбання Службовий твір Авторське право Поняття авторського права Об'єкти авторського вдачі Суміжне право Поняття суміжного права Об'єкти суміжного права Патентне право Поняття патентного права Об'єкти патентного права Захист інтелектуальних прав Кримінально-правова охорона інтелектуальної діяльності Охорона об'єктів інтелектуальної діяльності засобами адміністративного законодавства Цивільно-правовий захист інтелектуальної власності
 
>>