Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка для менеджерів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Логіка для менеджерів - Захаров М.Ю.

У підручнику дано загальне уявлення про предмет логіки. Розглядаються такі категорії, як поняття, судження, висновок, силогізм. Досліджуються закони формальної логіки, основи аргументації, логіка прийняття управлінських рішень і комунікаційного менеджменту в умовах нових можливостей і ризиків.

У відповідності з актуальними вимогами державного освітнього стандарту вищої освіти у підручнику висвітлено основні напрямки підготовки майбутніх фахівців у галузі соціально-гуманітарного циклу, менеджменту, економіки. Основний акцент зробити на наближення змісту курсу логіки до вирішення управлінських завдань.

Призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними напрямами та спеціальностями.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Предмет логікиВведення Загальне уявлення про об'єкт і предмет логікиАбстрактне мислення як об'єкт логікиФорми і закони мислення Мова логікиВисновокВисновки ПоняттяВведення Сутність, структура і види понятьВиди понять Відносини між поняттями Понятійна форма у сфері управлінняВисновокВисновки Логічні операції з поняттямиВведення Логічні операції в традиційній логіціВиди визначеньСпособи визначень понятьПравила визначення понятьПравила поділу понять Перетворення понять в логіці числень Поняття в процесах управління та ділового спілкуванняВисновокВисновки СудженняВведення Сутність, структура і види простих суджень. Розподіленість термінів у атрибутивних судженняхВиди судженьВиди простих судженьСтруктура атрибутивних судженьХарактеристики атрибутивних судженьКласифікація атрибутивних судженьРозподіленість термінів у судженнях Види складних суджень і умови їх істинностіВиди складних судженьТаблиці істинностіВисновокВисновки Логічні відносини між судженнямиВведення Відносини між простими судженнями Відносини між складними судженнями Заперечення судженьЗаперечення простих судженьВисновокВисновки Дедуктивні умовиводи в управлінській діяльностіВведення Загальна характеристика умовиводів Безпосередні умовиводи Простий категоричний силогізмПравила фігурАлгоритм повного розбору простого категоричного силогізму (ПКС)ВисновокВисновки Складні, скорочені і складноскорочені силогізмиВведення Ентимема ЕпіхейремаЯк побудувати епіхейрему? Полісіллогізм СмітитьВисновокВисновки Умовиводи зі складних судженьВведення Умовні умовиводи Розділові умовиводи Умовно-розділові умовиводиВисновокВисновки Індуктивні умовиводиВведення Сутність індукції Види індуктивних умовиводівМатематична індукція Індуктивні методи встановлення причинних зв'язківВисновокВисновки Традуктивні умовиводиВведення Поняття традукция (аналогії)Структура умовиводів за аналогією Види аналогії Умови спроможності висновків за аналогієюВисновокВисновки Закони формальної логікиВведення Поняття формально-логічного закону Основні закони логіки та нормативні правила мислення в управлінській діяльностіЗаконнесуперечливийЗакон виключеного третьогоЗакон достатньої підставиВисновокВисновки Логічні основи аргументаціїВведення Поняття аргументації, її структура і видиСтруктура аргументаціїВиди аргументації Доказ і спростування: особливості, способи і форми здійсненняВиди докази Правила і помилки в доказі і спростуванніПравила стосовно тезиПравила по відношенню до аргументівПомилки по відношенню до аргументівПравила і помилки по відношенню до демонстрації Паралогізми, софізми, парадоксиВисновокВисновки Суперечка як окремий випадок аргументаціїВведення Суперечка, його види та умови веденняВиди спору Коректні й некоректні прийоми в суперечціКоректні прийомиНекоректні прийоми в суперечціПрийоми логічніВнелогіческіе вивертиВисновокВисновки Логіка запитань і відповідейВведення Сутність і структура питання Види питань і правила їх постановки Логічна сутність і структура відповідей Правила і помилки в питально-відповідному спілкуванніВисновокВисновки Логіка прийняття управлінських рішеньВведення Логіко-семантичний аналіз управлінської діяльності Формальна і діалектична логіка у виборі варіанту рішенняВисновокВисновки Логіка комунікаційного менеджменту в умовах нових можливостей та ризиківВведення Непорозуміння і конфлікти як процес життєдіяльності Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях Критика як регулятор міжособистісних відносин Формально-логічні шляхи подолання непорозумінь у спілкуванні Логіка прогнозування ризиків і подолання конфліктогенних факторівВисновокВисновкиВисновок
 
>>