Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Грошовий ринок і грошово-кредитна політика

Грошова маса, грошовий ринок і грошово-кредитна система

Ринкова економіка для свого нормального розвитку формує специфічний грошовий ринок. На цьому ринку взаємодіють інститути, що забезпечують взаємодію попиту та пропозиції грошей і визначається їх ціна.

Гроші як загальний еквівалент виконують в ринковій економіці ряд функцій. Головне, вони повинні обслуговувати процес обміну товарами та послугами. Купівельна спроможність грошей - це кількість товарів і послуг, які можна придбати на грошову одиницю. Вимірювання купівельної спроможності грошей необхідно державним органам, які прагнуть забезпечити стійкість грошового обігу, використовуючи спеціальні заходи при його падінні. Купівельна спроможність грошей падає, якщо ціни ростуть. Тому слід стежити за індексами цін, які використовуються для вимірювання темпів інфляції та аналізу динаміки купівельної спроможності грошей.

Для успішного виконання своїх функцій гроші повинні зберігати купівельну спроможність. Сприяти цьому може розвиток виробництва і збільшення товарної пропозиції, а також гарантії держави і довіра населення до випущених грошам.

Випущені в обіг гроші утворюють грошову масу, т. Е. Всі грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, що виконують всі функції грошей. Критерієм структурування грошової маси є ліквідність, т. Е. Здатність обмінюватися на інші форми вартості. Принцип побудови грошової маси заснований на ранжируванні її агрегатів - від абсолютно ліквідних до агрегатів з порядку спадання ліквідністю.

У країнах з розвиненою ринковою системою зазвичай виділяють чотири агрегати:

M 1 - готівка, вклади до запитання, дорожні чеки та інші чекові депозити;

М 2 - це M 1 плюс нечековие ощадні та строкові депозити;

М 3 - це М 2 плюс великі строкові депозити;

L - це М 3 плюс казначейські ощадні облігації, векселі та деякі інші активи.

Співвідношення М 2 до M 1 показує ступінь розвитку цивілізовані ринкових відносин. У розвинених країнах цей показник становить приблизно близько 9, в Росії близько 2,5.

Гроші, так само як і будь-який товар, мають свій ринок, на якому попит на гроші врівноважується з їх пропозицією.

Грошовий ринок -це ринок, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і їх пропозиції встановлюється рівноважна ставка відсотка, що представляє собою "ціну" грошей. Попит на гроші - достатньо складна категорія. Він визначається тією масою грошей, яка необхідна для забезпечення нормальної реалізації товарів і послуг, для забезпечення заощадження, створення резервних фондів та ін. Сума грошей, яка необхідна для покупки товарів, послуг, факторів виробництва та створення грошових резервів, називається операційним попитом. Операційний попит залежить насамперед від кількості продаваних товарів і послуг, від цін, за якими вони продаються, і швидкості обігу однієї грошової одиниці. Природно, що кількість придбаних товарів та послуг за даною ціною в чому залежить від наявного сукупного доходу. Тому чим вище сукупний доход і ціни, чим нижче швидкість обороту грошей, тим більше грошей необхідно для обслуговування ринку товарів і послуг. Дану залежність можна виразити формулою

де - операційний попит на гроші;

h - швидкість обороту однієї грошової одиниці;

р - темпи зростання цін;

у - обсяг сукупного доходу.

Необхідно мати на увазі, що частина отриманого сукупного доходу зберігається, причому в різних формах. Таким чином, виникає ще один попит на гроші, який обумовлений тією масою, яка: а) буде зберігатися у вигляді готівки і б) буде витрачена на покупку акцій, нерухомості і ін. Такий попит виникає з метою розмістити заощадження з найбільшою вигодою. Ця вигода (ефект) великою мірою залежить від існуючих процентних ставок: чим вище ставки, тим нижче попит на гроші, і навпаки. Дана залежність дозволяє визначити більш ефективний розподіл сберегаемой частини доходу. У результаті загальна функція попиту на гроші прийме вигляд:

де r - рівень процентних ставок;

L (r) - зміна попиту залежно від відсоткової ставки.

Якщо держава будує свою грошову політику на основі попиту і пропонує відповідну йому кількість грошей, то умова рівноваги грошового ринку буде виглядати наступним чином:

де т - пропозиція грошей.

Пропозиція грошей зазвичай визначається державою на основі вивчення попиту і можливості його покриття грошовою масою. Структура пропозиції грошей може бути різна, існує безліч методів визначення складових частин пропозиції грошей. У загальному вигляді можна виділити два аспекти - перший, коли визначають гроші для угод, складається з готівкових металевих і паперових грошей і поточних рахунків; другий - всі можливі платіжні засоби, куди крім грошей для угод входять термінові рахунки та інші менш ліквідні кошти (державні облігації, цінні папери та ін.).

Відповідно, і по відношенню до попиту визначають попит на гроші для угод і попит на гроші з боку активів. Справа в тому, що гроші можуть виконувати функцію накопичення. Накопичувати певні суми можна різними шляхами - накопичувати акції, облігації або просто гроші. Останній шлях частіше буває кращим, тому що створюється можливість при необхідності швидко пустити гроші в оборот. Особливо вигідно тримати заощадження в грошах, коли очікується зниження цін на товари і послуги. Але у цього способу є недолік: готівка або зовсім не приносять відсотка, або дають відсоток значно менший, ніж можуть дати акції

та облігації. Тому кількість грошей в обігу завжди залежить від ставки відсотка.

Одним з показників, від якого також може залежати кількість грошей в обігу, є норма обов'язкових банківських резервів. Справа в тому, що в даний час основна кількість грошей, необхідна для обігу, т. Е. Для задоволення попиту, знаходиться не в готівці на руках населення, а на банківських рахунках. Припустимо, в одному з банків розмір вкладів становить 100000 руб. За нормами, визначеними Центральним банком країни, обов'язкові резерви становлять 10% суми вкладів (фактично відсоток в країнах з розвиненою ринковою економікою становить від 3 до 15%). Це означає, що банк має право надати кредит на суму, що перевищує резерв, т. Е. На 90000 руб.

Той суб'єкт, який взяв цю позику, витрачає її на купівлю необхідних товарів, продавці, отримавши гроші в сумі 90000 руб., Теж кладуть в банк. Із суми 90000 руб. віднімуть обов'язковий резерв в 9000 руб., а що залишилися 81 000 руб. також віддадуть комусь у вигляді кредиту. Ці 81 000 руб. вже у вигляді доходу постачальників товарів знову надійдуть в банк, і все повториться знову, поки вся сума початкового вкладу не буде використана в якості резервів. Таким чином, банки в процесі функціонування ніби створюють нові грошові маси, обслуговуючі попит на гроші. Розрахувати кількість новостворених грошей можна за формулою

де R - сума резерву;

М - кількість грошей.

У нашому прикладі, коли R = 10000 руб., Питома вага резервів становить 0,1, т. Е. Кожен рубль буде створювати 10 нових рублів. Ставлення нових грошей до резервів отримало назву мультиплікатора грошової пропозиції (МДП).

Зберігання грошей у банку є ідеальною, з точки зору суспільства, варіантом. Якщо ж гроші не надійдуть у банк, то зменшуються кількість резервів і загальна сума створених грошей. Якщо збільшується частка резервів, то кількість новостворених грошей зменшується при регулюванні грошової пропозиції.

Спеціальної організацією, що забезпечує рух грошей, є банк. Банк виконує дві основні функції - акумулює вільні грошові кошти і забезпечує споживачів необхідними грошовими сумами, т. Е. Задовольняє попит на гроші. Прибуток банків - це різниця між відсотком за вкладами і відсотком по позиках. Банки є основою існуючої кредитної системи. Крім них, до складу кредитно-грошової системи входять небанківські спеціалізовані кредитно-фінансові інститути.

 
<<   ЗМІСТ   >>