Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПЛИВ споживання і накопичення НА ОБСЯГ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Схильність до споживання і схильність до заощадження: економічний зміст і аналіз

Теорія аналізу доходу

Ні для кого не секрет, що світ ділиться на багатих і бідних. При цьому давно помічено, що бідні і багаті по-різному ставляться до своїх прибутків: хтось збирає на "чорний день", а хтось, навпаки, необгрунтовано марнотратний, живе лише сьогоднішнім днем, нічого не зберігаючи для майбутнього. Вибірковий аналіз показує, що багаті зберігають більше, ніж бідні не тільки абсолютно, по і відносно. Дуже бідні зовсім нічого не зберігають. Більше того, вони щороку витрачають більше, ніж заробляють, покриваючи різницю або збільшенням боргів, або використанням минулих заощаджень. А адже між заощадженням, споживанням і доходом на рівні сім'ї і на рівні національного господарства існує тісний взаємозв'язок, що лежить в основі теорії аналізу доходу. Основна увага в цій теорії зосереджено на розгляді рівня сукупних витрат, що визначається взаємодією заощаджень та інвестицій, взятих у їх грошовому вираженні .

Графіки схильності до споживання і схильності до заощадження

Залежність між споживанням, заощадженням і доходом розглянемо за допомогою двох графіків: схильності до споживання і схильності до заощадження. Для аналізу скористаємося даними про заощадження та споживанні, взятими з офіційного звіту про дослідження положення вибіркових сімей (табл. 14.1).

Критичний рівень, за яким заощадження стають позитивною величиною, припадає на 4 тис. Дол. У гр. 3 показаний обсяг споживання для кожного рівня доходу, або схильність до споживання. Оскільки кожен долар доходу ділиться на споживану і Ощад

Таблиця 14.1. Бюджет вибіркових сімей

Дохід, дол.

Заощадження, дол.

Споживання, дол.

2000

-170

+2170

3000

110

3110

+4000

0

+4000

5000

+ 150

+4850

+6000

+400

5600

7000

+760

6240

8000

+ 1170

+6830

+9000

+1640

7360

10000

+2150

+7850

Гаєм частини, гр. 2 і 3 в сумі завжди повинні давати відповідні величини гр. 1. Головним же тут є економічний аналіз не просто заощадження і споживання, а додаткового заощадження і споживання з кожного додаткового долара доходу. Так, при збільшенні доходу з 4 тис. До 5 тис. Дол. Додаткові 1 тис. Дол. Доходу діляться на 850 дол. Додаткового споживання і 150 дол. Додаткового заощадження, іншими словами - в пропорції 85: 15. При збільшенні доходу понад 5 тис. дол. додатковий дохід ділиться між споживанням і заощадженням у відповідних пропорціях - 75: 25; 64: 36 і т.д. Таким чином, з кожного додаткового долара доходу багатші споживають менше, нім бідні не тільки абсолютно, але і відносно. Цей висновок підтверджується і історичної статистикою: робітники завжди зберігали менше, ніж селяни, і менше, ніж підприємці. Тепер, використовуючи дані табл. 14.1, можна перейти до побудови графіка схильності до споживання (рис. 14.1), що показує залежність між доходом і споживанням, і графіка схильності до заощадження (рис. 14.2), що показує залежність між доходом і заощадженням.

Графік схильності до споживання (див. Рис. 14.1) будується виходячи з припущення, що кожен долар доходу, що не витрачений на споживання, зберігається. Кожен додатковий долар доходу йде прибавочное споживання або додатковий заощадження. Це припущення дозволить безпосередньо перейти до понять граничної схильності до споживання і граничної схильності до заощадження.

Графік схильності до споживання

Рис. 14.1. Графік схильності до споживання

Крива, проведена через точки Д Д II, називається графіком схильності до споживання. Її нахил в кожній точці, який може бути визначений шляхом побудови маленького трикутника і віднесенням його висоти до основи, називається граничною схильністю до споживання. Лінія, проведена під кутом в 15 градусів , допомагає визнач! ь точку нульового заощадження, а також візуально виміряти чисте заощадження. Якщо крива схильності до споживання розташована вище лінії 45 градусів, то сім'я "проїдає" заощадження. Коли обидві лінії зустрічаються, сімейний бюджет знаходиться в рівновазі. Коли крива схильності до споживання розташована нижче лінії 45 градусів, сім'я здійснює позитивні заощадження. Таким чином, величина проїдання або накопичення заощаджень завжди вимірюється відстанню між двома лініями.

Графік схильності до заощадження

Рис. 14.2. Графік схильності до заощадження

Крива схильності до заощадження виходить на основі попереднього графіка і є відстанню між лінією 45 градусів і кривої схильності до споживання. Кожна точка графіка виходить в результаті вирахування з величини доходу величини споживання.

Мультиплікатор і мультиплікаційний ефект

Парадокс ощадливості

На перший погляд може здатися, що чим бережливее населення, тим більше що зберігаються коштів надходить на грошові ринки і тим відповідно більше коштів в країні для інвестування. Однак, як показує статистика, заощадження та інвестиції залежать від абсолютно різних факторів: заощадження в основному залежить від доходу, а постійно мінливі інвестиції - від випадкових на перший погляд чинників розвитку економіки. Іншими словами, мотиви заощадження часто відрізняються від мотивів інвестування, оскільки інвестиції залежать від таких факторів, як приріст населення, освоєння нових територій, нових відкриттів, нових смаків і т.д. Разом з тим заощадження та інвестиції можна навести у взаємне відповідність через зміни рівня доходу. При цьому стійке положення доходу повинно знаходитися на тому рівні, при якому сім'ї готові зберігати рівно стільки, скільки бізнес готовий інвестувати. Якщо це відповідність не дотримується, то в економіці можуть відбутися всілякі неприємності. Наприклад, існує так званий парадокс заощаджень. Він показує, як зростання ощадливості може зменшити дохід і, впливаючи на інвестиції, призвести до зниження їх обсягу (рис. 14.3).

Парадокс ощадливості

Рис. 14.3. Парадокс ощадливості

Зрушення лінії 55 в положення 5'5 'знижує дохід. Падіння доходу "вбиває" частину інвестицій. На графіку рух іде уздовж лінії I-1Т яку лінія 55 перетинає в точці Е.

Доктрина мультиплікатора

Аналіз доходу показує, що зростання інвестицій може призвести до помноженому (мультиплікувавши) зростанню доходу на величину набагато більшу, ніж приріст інвестицій. Справа в тому, що інвестуються кошти є засобами підвищеної потужності, які виконують подвійну роботу. Це посилений вплив інвестицій на дохід називається доктриною мультиплікатора. Сам же мультиплікатор являє собою чисельний коефіцієнт, що показує, у скільки разів зростає дохід при даному зростанні інвестицій. Наприклад, якщо зростання інвестицій на 6 млн дол. Викликає зростання доходу на 18 млн дол., То мультиплікатор буде дорівнює трьом.

Отже, інвестиції надають помножене (мультиплікувавши) вплив на дохід. Легко припустити, що на макроекономічному рівні якщо відбувається зміна інвестицій, то буде відбуватися і первинне зміна національного доходу. Однак, як тільки отримувачі цього первинного доходу в галузях, що створюють капітальні блага, зароблять більше, вони приведуть в рух цілий ланцюг додаткових вторинних споживчих витрат. Мультиплікатор діє вперед і назад, підсилюючи або зростання, або скорочення інвестицій.

 
<<   ЗМІСТ   >>