Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринкові механізми

Приватна власність - основа ринкової економіки

Формування ринкових механізмів пов'язано: а) з приватною власністю на ресурси, що дозволяє отримувати доходи від підприємництва; б) зі свободою економічного вибору сфери прикладання праці та підприємництва; в) з ринковою конкуренцією і вільним ціноутворенням на вироблені блага і послуги в приватному секторі економіки. Таким чином за наявності перелічених умов ринкова економіка здатна забезпечити більш ефективне прирощення суспільного багатства, ніж будь-яка інша система. Чому? Відповідь на це питання відомий: власник приватної власності особисто зацікавлений в доходах і з цієї причини постійно вишукує способи зростання її ефективності. Шукаючи способи зростання прибутку, він створює робочі місця і доходи для інших зайнятих в економіці. Причому відбувається це більш ефективно, ніж якби він мав вирішувати цю задачу за службовим державної служби. Якщо приватна власність приносить підприємцю прибуток, то на її основі він за законом привласнює підприємницький дохід, а також зобов'язаний виплатити відповідні доходи у формі заробітної плати робітникам і службовцям, ренту і податки державі, орендну плату і відсотки за використання ресурсів інших власників.

Отримання перерахованих доходів різними групами населення служить джерелом їхнього добробуту. Однак, незважаючи на це, приватна власність відкидається деякою частиною суспільства. Причиною тому служать прояви економічної та соціальної нерівності, яке зазвичай виникає внаслідок диференціації доходів, нерівності в їх розподілі між підприємцями як власниками приватної власності та іншою частиною населення, тим більше якщо мова йде про такі основоположних ресурсах підприємництва, як земля, її надра і капітал. Не менш обтяжливо таке соціальне явище, як безробіття, тобто недостатня зайнятість трудових ресурсів, особливо у випадку незайнятості кваліфікованих і освічених фахівців.

Свобода підприємництва і вибору виступає продовженням такої умови формування ринкової системи, як право приватної власності на економічні ресурси. Для всіх працездатних громадян це право означає вільний вибір сфери діяльності для отримання відповідного доходу як винагороди за виконувану роботу. Свобода підприємництва - це одночасно також і право капіталізації отриманих доходів для покупки будь-яких економічних ресурсів. Земля, капітал, працю найманих працівників залучаються у виробництво і оплачуються не державою, а підприємцем за рахунок власних капіталізованих доходів. Підприємець здійснює випуск товарів на свій страх і ризик, самостійно приймає рішення про обсяг, асортименті, якості, витратах, технологіях і цінах товарів, що випускаються. У результаті: або успіх і нові грошові доходи від продажу випущених товарів (якщо вони користуються попитом), або невдача, збитки, банкрутство і необхідність покинути дану галузь.

Свобода вибору означає також право споживача на отримання якісних товарів і послуг, оплачуваних його грошима. Саме споживач, здійснюючи або не здійснюючи покупку випущеної продукції, вирішує питання про те, що виробляти і які стандарти якості вважаються прийнятними при даній ціні. Оплачуючи покупку власними грошовими доходами, споживач, по суті, визначає напрями поділу праці та розподілу ресурсів в ті галузі економіки, які випускають товари, що користуються попитом. Крім того, сплативши ціну товару, покупець фактично визнає прийнятними рівень витрат на його випуск, технологію цього випуску, а також ціни. Таким чином, покупець вирішує питання про те, як виробляти даний вид продукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>