Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Теорія бухгалтерського обліку - Турищева Т.Б.

Підручник написаний у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації з урахуванням усіх змін, а також на підставі останніх нормативних правових документів. Розкрито історія розвитку бухгалтерського обліку, основні принципи і сутність бухгалтерського обліку, базові поняття і терміни, функції і структура бухгалтерського апарату організації, сутність бухгалтерської професії та професійної етики бухгалтера. Дані характеристики предмета і методу бухгалтерського обліку стосовно до сучасних умов розвитку російської економіки. Розглянуто порядок нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії.

Особливу увагу приділено вартісної оцінки активів, балансовим узагальнення, рахунками подвійного запису і бухгалтерської звітності. Розглянуто зміст, порядок складання та зберігання бухгалтерських документів, форми бухгалтерського обліку, оцінка, калькуляція та інвентаризація, облікова політика організації, а також принципи гармонізації бухгалтерського обліку і звітності на міжнародному рівні.

Для студентів і викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів системи післявузівської освіти, а також практичних працівників.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Історія розвитку бухгалтерського обліку Виникнення, розвиток і становлення бухгалтерського обліку в світіСтародавній ЄгипетДворіччяІудеяПерсіяАнтична ГреціяАнтичний РимЄвропа. Епоха Відродження Розвиток бухгалтерського обліку в РосіїДореволюційна РосіяОблік в епоху воєнного комунізму (1917-1921)НЕП і реставрація традиційної системи бухгалтерського обліку (1921-1929)Облік при соціалізмі (1930-1990)Бухгалтерський облік в сучасній Росії Основи теорії бухгалтерського обліку Поняття господарського обліку та його види. Види вимірників у господарському обліку Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку Правила і принципи бухгалтерського обліку Користувачі бухгалтерської інформації Основи організації бухгалтерського обліку Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації Організаційно-правові особливості організацій та їх вплив на постановку бухгалтерського обліку Функції і структура бухгалтерського апарату організації Бухгалтерська професія і професійна етика бухгалтера Предмет бухгалтерського обліку та склад його об'єктів. Метод бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти Майно організації та його класифікаціяПодаток на додану вартість по придбаних цінностейІнші оборотні активи Джерела утворення майнаПереоцінка необоротних активів Господарські процеси, господарські операції та їх результати Метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський баланс Сутність балансового узагальнення і будова бухгалтерського балансу Види бухгалтерських балансів Типи балансових змін Система рахунків бухгалтерського обліку Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Подвійний запис Позабалансові рахунки Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв'язок. Субрахунки Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку (оборотна відомість) План рахунків бухгалтерського обліку та класифікація рахунків План рахунків бухгалтерського обліку Класифікація рахунків бухгалтерського обліку Документування господарських операцій Документація і документообіг в бухгалтерському обліку Вимоги, що пред'являються до оформлення первинних документів. Класифікація бухгалтерських документів Організація документообігу Зберігання документів Облікові регістри, форми і техніка бухгалтерського обліку Облікові регістри і їх види Методи виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах Форми бухгалтерського обліку Техніка бухгалтерського обліку Оцінка і калькуляція Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку Оцінка майна та зобов'язань Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку Інвентаризація - елемент методу бухгалтерського обліку Інвентаризація, її мету і значення Види інвентаризації Порядок проведення та документального оформлення інвентаризації Помилки при проведенні інвентаризації та відображення їх в облікуВідображення в обліку надлишків майна, виявлених у процесі інвентаризаціїВідображення в обліку нестач, виявлених у процесі інвентаризації Облік пересортиці товарів Бухгалтерська звітність Сутність бухгалтерської звітності та вимоги до неї вимоги Склад бухгалтерської звітності та основні правила її складання Порядок, терміни складання та подання бухгалтерської звітності Облікова політика організації Порядок формування облікової політики Зміст і розкриття облікової політики Внесення змін до облікової політики Регулювання та гармонізація бухгалтерського обліку та звітності на міжнародному рівні Гармонізація бухгалтерського обліку та звітності на міжнародному рівні Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнародні, регіональні та національні професійні організаціїНаціональні організації
 
>>