Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Росія на пострадянському просторі

Найважливішим напрямком у зовнішньополітичних пріоритетах Росії є країни СНД або, як прийнято говорити, країни ближнього зарубіжжя. Весь пострадянський простір становить зону її життєво важливих інтересів. За великим рахунком безпеку Росії багато в чому буде залежати від того, як у неї будуть складатися відносини з Україною і Білорусією, центрально-азіатськими і закавказькими державами. Без перебільшення можна стверджувати, що самі перспективи російської державності багато в чому залежать від ролі і місця, характеру і ступеня впливу Росії в просторі колишнього СРСР.

При оцінці політики Росії щодо ближнього зарубіжжя слід відзначити той факт, що воно являє собою різнорідний конгломерат країн і народів, що характеризується різноманітністю природно-географічних, економічних, соціокультурних, конфесійних, етнонаціональних, геополітичних та інших факторів. Тут виділяється ряд регіонів, усередині яких також є часом досить істотні відмінності.

Це, по-перше, Кавказ, який у свою чергу поділяється на Північний Кавказ, що входить до складу Російської Федерації, і Закавказзі, територія якого розчленована на три самостійних національних держави (Азербайджан, Вірменія і Грузія). По-друге, це Центральна

Азія, що включає крім країн далекого зарубіжжя Казахстан, Узбекистан, Туркменію, Киргизстан і Таджикистан. По-третє, це Україна і Білорусія. По-четверте, це особняком стоїть Республіка Молдова.

Росія в такій же мірі, в якій Азербайджан, Вірменія, Грузія, а також Казахстан, Узбекистан та ін., Є одночасно кавказьким і азіатською державою. Тому в плані як збереження своєї територіальної цілісності, так і забезпечення національної безпеки на своїх південних рубежах для Росії кавказько-прикаспійський (а в ширшому розгляді - кавказько-центральноазіатський) регіон має ключове значення.

Багатий природно-ресурсний потенціал притягує до Кавказу та Центральної Азії погляди як великих держав Заходу, так і регіональних держав. У цьому плані Кавказ і Центральна Азія стали точками перетину геополітичних інтересів багатьох країн. Перед регіональними державами відкрилися безпрецедентні можливості і шанси для просування своїх інтересів на південній периферії колишнього СРСР. Різного роду ісламські організації з мусульманських країн намагаються освоїти інформаційно-ідеологічний простір мусульманських республік і анклавів СНД. Робляться спроби сформувати новий геополітичний вузол на основі тюрко-мовних країн і народів.

Однією з центральних проблем розвитку ситуації і політичних відносин в Закавказзі стало питання про маршрут експортного нафтопроводу. Тут Азербайджан, багатий нафтовими ресурсами, став тим регіоном, де національні інтереси Росії зіткнулися з устремліннями США, Туреччини та інших країн, що прагнуть взяти під свій контроль нафтоносні райони Центральної Азії та Закавказзя, а також транспортування вуглеводневих ресурсів на західні ринки.

Центральна Азія і Закавказзя зберегли своє стратегічне значення не тільки як осередок вуглеводневих ресурсів, але і як виробники наркотиків, як найбільш зручні шляхи наркотрафіку, а також вразливе південне "підчерев'я" Росії. Вони є джерелом різного роду загроз для національної безпеки Росії у формі, наприклад, агресивного націоналізму, релігійного фундаменталізму, контрабанди наркотиків і зброї і т.д. Важливе значення з цієї точки зору має безперервний потік мігрантів з середньоазіатських і південнокавказьких держав на територію Росії в пошуках роботи. За різними даними, їх кількість обчислюється багатьма мільйонами.

До того ж усе більш зростаючий вплив в мусульманських республіках набуває ісламський екстремізм у вигляді ваххабізму та інших фундаменталістських течій ісламу. При певному розвитку подій тут, крім усього іншого, мова може йти про злиття в своєрідну єдину дугу нестабільності чотирьох поки більш-менш ізольованих один від одного джерел конфлікту: Близького Сходу, Закавказзя, Кавказу та Центральної Азії.

Велика геополітична гра розгортається навколо сусідніх пострадянських країн на Заході - України, Білорусії і Молдавії. Не випадково зіткнення інтересів Заходу і Росії в регіоні особливо чітко проявилося в так званій "помаранчевої" революції на Україні та події в Молдавії. При цьому слід врахувати, що Україна і Білорусь в економічному відношенні тісними узами пов'язані з Росією. Вони розташовують значним економічним потенціалом. Через ці країни проходять також найбільш важливі для Росії комунікації, що зв'язують її з Європою. До того ж ці дві країни безпосередньо залежать від поставок російських енергоносіїв і комплектуючих для машинобудування. Сотні тисяч українських і білоруських робочих зайняті у різних секторах економіки Росії. Сотнями тисяч обчислюються також працюючі тут громадяни Молдавії.

З точки зору реалізації національних інтересів Росії важливе значення має доля і перспективи СНД. Не випадково саме Росії належить ключова роль у створенні СНД, яке при всіх можливих тут застереженнях зіграло позитивну роль у забезпеченні порівняно цивілізованого, "м'якого" розлучення колишніх радянських республік. Хоча самі ініціатори створення СНД намагалися представити своє творіння як акт єднання на новій основі, воно не стало реальним полем інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

За час існування СНД глави держав і урядів підписали безліч документів, що стосуються різних галузей співробітництва. Більшість з них так і залишилися невиконаними. Будучи позбавленими фактичного правового і економічного базису, а також скільки-небудь продуманих механізмів реалізації, прийняті рішення, що підписуються договори та угоди носять формальний, декларативний характер і демонструють свою безплідність.

Важливе значення з даної точки зору має поступовий жорсткість правил переходу національно-державних кордонів у рамках СНД. Це почалося із запровадження візового режиму між Росією і Туркменістаном, а потім між Росією і Грузією. У вересні 2004 р після теракту в Беслані Москва оголосила, що поступово візовий режим буде введений і щодо інших пострадянських країн. Навесні 2013 р прийнято рішення про введення візового режиму з іншими державами крім Білорусії і Казахстану, які разом з Росією є членами Митного союзу.

Відбувається поступове розмивання понять далеке і близьке зарубіжжя для Росії. Можна припустити, що подібно до того, як поступово з міжнародно-політичного лексикону зникає поняття "третій світ", втрачає сенс поняття «ближнє зарубіжжя». В. В. Путін під час свого візиту до Єревану в кінці березня 2005 визнав: "СНД створювалося для цивілізованого розлучення. Вага інше лушпиння". Але при цьому він визнав за необхідне зберегти СНД як майданчик для обговорення питань, які досі "залишилися після розпаду єдиної держави і які необхідно вирішувати спільно".

Тим не менш, займаючи унікальне геополітичне положення в Євразії, володіючи достатнім економічним, військовим і духовним потенціалом і зберігаючи статус ядерної держави, Росія є природним центром тяжіння для більшості країн ближнього зарубіжжя, насамперед держав - членів СНД. До того ж Росії належить ключова роль у забезпеченні та підтримці стабільності на більшій частині пострадянського простору.

Певне значення у відносинах Росії з пострадянськими країнами має Договір про колективну безпеку (ДКБ), укладений в Ташкенті 15 травня 1992, в який в даний час входять Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

При всіх можливих застереженнях ДКБ в цілому став вірним кроком у напрямку забезпечення безпеки держав-учасниць у складний період становлення і зміцнення їх незалежності і державності.

Не можна не відзначити, що незважаючи на наявність великої кількості договорів і різних нормативних правових документів, що не налагоджено співпрацю у військово-економічній та військово-технічній сферах у справі розробки, виробництва і поставок озброєння і військової техніки, не використовується в належній мірі військово-промисловий і науково-технічний потенціал держав - учасниць ДКБ.

Головним чинником впливу Росії в регіоні залишаються економічні важелі впливу. Від того очевидного факту, що майже всі країни СНД географічно, історично, економічно і політично були і залишаються найтіснішим чином пов'язаними з Росією. В даний час одним з важливих джерел засобів існування для значної частини громадян деяких країн ближнього зарубіжжя стали грошові перекази родичів, які проживають або працюють в Росії. За наявними даними, обсяги цих сум деколи значно перевищують ті обсяги, які складають кредити і допомога західних країн. Значна залежність країн ближнього зарубіжжя від Росії в галузі поставок продовольства та енергетичних ресурсів.

Досить значні різноманітні неформальні узи і відносини, що зв'язують всі без винятку народи пострадянського простору з Росією через переплетення взаємних діаспор, спосіб життя, систему освіти, науку, культуру, російську мову в якості мови міжнаціонального спілкування і т.д.

Одним з найважливіших факторів, які диктують активність Росії в ближньому зарубіжжі, є доля проживаючих там росіян. На території однієї лише України до моменту здобуття незалежності понад 10 млн чол. становили етнічні росіяни, а понад третини населення вважало російську мову своєю рідною мовою. У самій Росії проживають значні групи українського населення. У тих чи інших масштабах з цією проблемою Росія стикається з більшістю пострадянських країн.

"Бажаючи собі спокою, молися за спокій оточуючих", - писав середньовічний буддійський чернець Нітірен.

Ця максима особливо актуальна для Росії, якій легше і вигідніше мати справу з політично стабільними і економічно квітучими регіонами. Росія зацікавлена у створенні поясу дружніх і миролюбних держав по всьому периметру своїх кордонів, недопущення перетворення ближнього зарубіжжя в зону територіальних, міжнаціональних, конфесійних та інших конфліктів.

У цілому відносини Росії з кожним з нових центральноазіатських і закавказьких держав в силу різниці лежать в їх основі причин складаються по-різному. Найбільш далекосяжні результати в цьому напрямку досягнуто у відносинах між Росією і Білорусією. 2 квітня 1996 був підписаний Договір про утворення Співтовариства Білорусі і Росії. Мабуть, найбільш успішним досягненням на шляху економічної інтеграції на пострадянському просторі став Митний союз між Росією, Казахстаном і Білорусією.

Важливе значення з даної точки зору має підписання 26 квітня 1996 в Шанхаї главами п'яти держав - Росії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Китаю - Угоди про зміцнення заходів довіри у військовій області в районах кордонів між цими країнами. Невдовзі після приєднання до них Узбекистану цей союз перетворився на "Шанхайську шістку", або Шанхайську організацію співробітництва (ШОС).

Всі ці тенденції з точки зору пошуків шляхів і форм досягнення взаємовигідного співробітництва країн і народів, безсумнівно, мають чимале позитивне значення. За великим рахунком інтересам майже всіх пострадянських держав не відповідає постановка питання у формі альтернативи: або Росія, або сусіднє далеке зарубіжжя і Захід. Як видається, оптимальний для них вибір - це встановлення і всемірне зміцнення всебічних економічних зв'язків в обох напрямках: як із Заходом, так і з Росією. Ці два напрямки повинні не виключати, а доповнювати один одного.

 
<<   ЗМІСТ   >>