Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Росія: регіональна або світова держава?

З розглянутої в даному підручнику погляду, особливої актуальності набуває питання про те, чи є Росія регіональної або світовою державою. Деякі автори (як зарубіжні, так і вітчизняні) прямо-таки як заклинання повторюють тезу про те, що Росія, втративши статус великої світової держави, може існувати лише як регіональна держава. Щоб дати правильну відповідь на це питання, попередньо необхідно відповісти на питання про те, в якому саме регіоні Росії судилося діяти в якості регіональної держави.

Аналіз реального стану речей не залишає сумнівів у тому, що Росія є одночасно і європейської, і азіатської, і західної, і східною країною. Особливість нинішньої ситуації полягає в тому, що втрата Прибалтики, України, Білорусії і Молдавії як би кілька віддалила Росію від Заходу і фізично наблизила її до Азії.

Росія опинилася відсунутою далеко па схід, втративши при цьому найбільш зручні прямі наземні кулі в Європу, так само як і основні порти на Балтійському і Чорному морях. Геополітична ситуація Росії на східному і південному напрямках також значно погіршилася в силу того, що деякі нові пострадянські держави Закавказзя та Центральної Азії продемонстрували заспіваю нездатність забезпечити соціальну і політичну стабільність, запобігти або погасити різного роду конфлікти, в тому числі і збройні.

Значимість Східної Азії для Росії зростає в силу того, що при звуженні "вікна в Атлантику" через Чорне море і Балтику цей регіон набуває додаткової значущість як ворота в Світовий океан і індустріально розвинений світ. Тут перед Росією відкриваються нові ринки зброї, сировинних і промислових товарів.

Загалом Росія щонайменше трьома фасадами виходить на зовнішній світ: західним, зверненим до євро-американському світу; південним, зверненим до вельми разнородному ісламському світу; і східним, зверненим до Азії і всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіону. Тому для неї актуальні європейський, близькосхідний, середньо-східний, центральноазіатський, Східноазіатський регіони, а також ближнє зарубіжжя. Для світового балансу сил важливе значення мають відносини по лініях Росія - країни ЄС, Росія - НАТО, Росія - США, Росія - Китай, Росія -Японія, Росія - країни Близького Сходу, Росія - СНД та ін. Росія може зіграти важливу роль у формуванні різних конфігурацій військово-політичних блоків.

Її приєднання до одного з існуючих або можуть сформуватися в майбутньому спілок може забезпечити останньому значну вагу у відносинах з іншими союзами. А збереження свободи рук може дозволити їй грати роль посередника або арбітра при вирішенні тих чи інших важливих проблем, що виникають перед світовим співтовариством, окремими регіонами чи між тими чи іншими державами. Беручи участь у формуванні різних регіональних балансів сил, що відповідають інтересам її національної безпеки, Росія здатна внести істотний внесок у структурування і підтримання світового балансу сил, і в цій якості вона не може не виступати в якості світової держави.

Протягом всієї історії геополітичні контури Росії характеризувалися виключно високою рухливістю. Росія зазнавала постійних територіальні придбання і втрати. Поступово більш-менш ясно вимальовувалася головна тенденція - неухильне розширення її геополітичного простору, будь то мирними або силовими засобами. До кінця XIX - початку XX ст. кордону

Росії набули (можливо, за деякими винятками) свої природні обриси.

Тут можна навести аналогію з США, які, подолавши величезні відстані від Атлантичного узбережжя до Тихого океану, до кінця XIX ст. взяли нинішні свої контури. Сформований геополітичний розклад відкриває перед Росією сприятливі перспективи як для соціально-економічного і політичного розвитку, так і для спілкування у світовому співтоваристві. Ключовим напрямком в політичній стратегії Росії стала установка на стабілізацію геополітичного статус-кво, збереження і закріплення сформованого балансу світових сил.

Така установка в нинішніх умовах набула для Росії імперативну значимість. Вона займає особливе (ми б сказали, унікальне) положення в геополітичній структурі сучасного світу. Росія розкинулася на величезних просторах, що утворюють своєрідний становий хребет, що з'єднує Європу та Азію в єдиний Євразійський континент. Досить поглянути на політичну карту, щоб переконатися в тому, що вже сам геополітичний розмах Росії прямо-таки прирікає її на статус світової держави.

Як не без підстав нарікати колишній генеральний секретар НАТО М. Вернер, Росія - занадто велика геополітична маса, щоб її просто так скидати з рахунків. Вже цей фактор сам по собі обумовлює те, що їй дійсно на роду написано бути великою державою. При всіх понесених втратах Росія залишається одночасно європейської, азіатської та азіатсько-тихоокеанської, континентальною та океанічною державою. Припустимо, в Європі Росія стала країною, за своєю вагою і впливу рівний Великобританії або Франції. Але в Східній Азії у військово-політичному відношенні вона займає, м'яко кажучи, місце, ніяк не уступає тому, яке займає, скажімо, Китай.

І західному, і на східному, і на південному напрямках зовнішня політика Росії набуває стратегічний вимір як в її відносинах з сусідніми країнами та регіонами, так і у відносинах останніх з нею. Особливу важливість геополітичне становище Росії в нинішніх реальностях має в силу її близькості до деяких з найбільш небезпечних вогнищ і епіцентрів національно-територіальних конфліктів.

Найчастіше, примовляючи Росію до сценарію неминучого занепаду, апелюють до відомим концепціям піднесення і занепаду імперій, які з легкої руки П. Кеннеді були в ходу в 1980-х рр. Однак історія не знає прямолінійних шляхів, зигзаги і повороти її руху несповідимі.

Якщо навіть повірити прихильникам цих концепцій, то не можна не визнати, що Росія не пройшла повну траєкторію сходження і досягнення апогею свого розвитку. У ході проходження такої траєкторії якомога повніше реалізується потенційна вітальна енергія, закладена в надрах національно-державницького духу того чи іншого народу або відповідної цивілізації. Побувши впродовж тривалого часу в стані своєрідного рівноваги, країна потім починає спадний шлях вичерпання вітальної енергії.

Розпочата в кінці XIX ст. фаза підйому в Росії була перервана Першою світовою війною і Жовтневою революцією. Вітальна енергія, або, як іноді кажуть, пасіонарний порив з пришестям тоталітаризму виявився загнаним вглиб і аж до революційних подій кінця 1980-х - початку 1990-х рр. перебував у латентному стані.

Іншими словами, Росії в силу збігу цілого комплексу причин, не вдаюся в повній мірі реалізувати себе або, образно кажучи, сказати світові все те, що вона здатна і повинна була сказати. Тепер для пробудження се вітальної енергії, життєвого пориву створилися необхідні умови, і цілком імовірно, що для неї в розглянутому плані момент істини ще попереду, адже Росія не раз демонструвала здатність знаходити адекватні відповіді на виклики історії, їй нерідко вдавалося успішно долати періоди стратегічної слабкості і відновлювати свій статус великої держави. Тс, хто недооцінював її силу (наприклад, Наполеон або Гітлер), розплачувалися за це дуже дорогою ціною. До речі, цей факт добре усвідомлював залізний канцлер О. Бісмарк, який попереджав своїх співвітчизників про необхідність збереження дружніх відносин зі східним сусідом.

Сама установка на підхід до Росії як до супротивника, потерпілому поразку в холодній війні, і на цій підставі її недооцінка в якості серйозного самостійного суб'єкта світової політики не можуть не виглядати небезпечною помилкою для справи миру і міжнародної безпеки. У цьому контексті не можемо не навести позицію Г. Кіссінджера, який вбачав парадокс у тому, що "за останні двісті років європейське рівновагу сил було в ряді випадків збережено завдяки героїчним зусиллям Росії. Без Росії Наполеон і Гітлер майже напевно б досягли успіху у створенні універсальних імперій . Подібно дволикого Януса, Росія була одночасно і загрозою рівноваги сил, і одним з його ключових компонентів, важливої для нього і все ж не цілком його частиною ".

Росія сьогодні - це велика держава, яка тимчасово переживає великомасштабні економічні, політичні та інші труднощі, викликані змінами в її геоекономічному і геополітичному становищі, але її перспективи з багатьох ключових аспектів не настільки проблематичні, як це хотілося б супротивникам (як закордонним, так і вітчизняним ).

При всіх очевидних модифікаціях ситуації і можливих застереженнях не можна забувати, що в сучасному світі ще ніхто не відміняв роль сили і, відповідно, військової міці. У військово-стратегічному відношенні Росія не настільки слабка, а Захід не настільки сильний і згуртований, як це хотілося б бачити іншим, не тільки закордонним, авторам. У всякому разі, Росія в осяжній перспективі здатна забезпечити свою безпеку, спираючись на арсенал стратегічних ядерних сил. Володіючи другий у світі ядерною потугою, вона здатна при необхідності відповісти на виклики будь-якого потенційного супротивника як на Сході, так і на Заході.

На нинішньому етапі у військово-політичному плані тільки Росія здатна змагатися з США, які претендують па роль єдиної глобальної наддержави. Росія і США, володіючи ядерною зброєю, незважаючи на скорочення останніх років, здатні знищити не тільки один одного, а й усе людство. Цей факт додає особливу значимість їх взаєминам. Незважаючи па припинення холодної війни, модель взаємного ядерного стримування в цих взаєминах продовжує діяти. З великою часткою впевненості можна сказати, що в більшості провідних регіонів Москва поки що залишається військово-стратегічним важковаговиком, а з виходом з економічної кризи цей статус неминуче зміцниться.

Будь великомасштабні події і перетворення в Росії незмінно надавали і продовжують робити істотний вплив на стан справ у всесвітньому масштабі. Фактом залишається те, що підтримка рівноваги, миру і безпеки на всьому євразійському просторі, в тому числі і в самій Європі, немислимо без Росії. Це з усією очевидністю усвідомлюють більшість фахівців із зовнішньої політики, а також багато провідні політичні і державні діячі Заходу.

У сучасних умовах сама європейська безпека стає під все зменшується ступеня суто військової проблемою, під всезростаючої мірою вона перетворюється в проблему, вирішуване в ширших рамках зовнішньої політики, що виходить далеко за межі компетенцій і можливостей НАТО.

Можна без перебільшення сказати, що одна з проблем стратегічної безпеки Заходу в цілому і США зокрема виходить з ослаблення, а не, як вважають деякі автори, відродження та посилення Росії. Їх стратегічним інтересам відповідає не слабка і непередбачувана Росія, а Росія сильна і передбачувана. У першому випадку вони мали б справу з величезною зоною постійної нестабільності, чреватої безліччю невизначених загроз. У другому випадку Росія стане тією віссю, навколо якої здатна консолідуватися більша частина пострадянського простору, і, більше того, гарантом стабільності в цьому регіоні.

 
<<   ЗМІСТ   >>