Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні складові національного інтересу

В основі національного інтересу лежить імператив самозбереження держави. Контури національного інтересу в чому визначаються ідеалами, що відображають цінності даного суспільства. Але самі ці ідеали немислимі без основоположної ідеї самозбереження. Існує якийсь комплекс критичних параметрів, порушення яких дає підставу говорити про те, що держава не здатна відстоювати свій суверенітет і самостійність.

При розробці концепції національного інтересу кожна держава повинна виходити з того очевидного факту, що інші держави також мають свої законні інтереси. Вони вправі захищати ці інтереси, використовуючи всі наявні в їх розпорядженні ресурси та кошти (аж до застосування або загрози застосування сили, або, інакше кажучи, вдаючись до війни як до останнього засобу).

Тут не завжди прийнятний кантовский принцип, застосовний до взаємин між окремо взятими громадянами правової держави. Суть цього принципу полягає у формулі: "Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини". У цьому сенсі не завжди однозначно можна сказати: "Національний інтерес тієї чи іншої держави закінчується там, де починається інтерес іншої держави або інших держав". Якби навіть це було так, то навряд чи можна було б очікувати, що всі держави завжди погоджувалися б із цим.

Інакше неможливо було б пояснити безліч міждержавних війн, розв'язують і здійснюваних під гаслом захисту національних інтересів. Такі війни і конфлікти здебільшого виникають якраз на стиках, де два або більше з держав претендують на одні й ті ж об'єкти, будь то території, природні ресурси, водне або повітряний простір і т.д.

Саме феноменом національних інтересів визначається факт наступності зовнішньополітичного курсу переважної більшості держав. Так, протягом останнього століття Росія, хоча тут змінилися три режими (Російська імперія, СРСР і Російська Федерація), зберегла прихильність одним і тим же основоположним національним інтересам.

У США цілком обгрунтовано говорять про двопартійну зовнішній політиці, суть якої полягає в тому, що незалежно від того, яка партія - республіканська або демократична - перебуває при владі, кожна з них захищає національні інтереси країни. Не випадково в державах, де тим чи іншим шляхом відбуваються зміни режимів, нові керівники, як правило, заявляють, що зовнішня політика даної держави не зазнає змін.

Дві країни, навіть будучи союзниками, рідко мають ідентичні національні інтереси. У кращому випадку вони можуть доповнювати один одного. Наприклад, після Першої світової війни Франція на Версальської конференції докладала неймовірних зусиль для прийняття союзниками таких рішень, які б гарантували неможливість відродження Німеччини як великої економічної і військово-політичної держави. Проте Великобританія вважала страхи Франції занадто перебільшеними і не завжди підтримувала, як їй здавалося, занадто радикальні вимоги, які не відповідають національним інтересам самої Великобританії.

Буває й так, що цілком справедливі рішення, прийняті державою або групою союзних держав після переможної війни, можуть призвести в кінцевому рахунку до прямо протилежних результатів. Саме в цьому сенсі слід трактувати рішення Версальського мирного договору і саму Версальську систему, створену на його основі. Мова йде про те, що переможеної Німеччини був нав'язаний принизливий, по суті справи, карфагенський світ, що різко негативно відбилося на національній свідомості німецького народу.

Тому недивно, що в Німеччині Версальський договір став грунтом дли нарощування реваншистських настроїв серед широких верств населення. Німецький народ не визнав ні результатів самого Версальського договору, ні створеної в результаті ліквідації кайзеровского рейху Веймарської республіки. Ревізія Версальського договору стала головною політичною метою правлячих кіл цієї країни протягом усього міжвоєнного періоду.

У підсумку обидві сторони, як переможені, так і переможці, виявилися переможеними. Саме під гаслом скасування Версальського договору А. Гітлеру і його кліці вдалося за порівняно короткий термін створити вермахт - потужну сучасну армію для розв'язування ще більш широкомасштабної і кривавої Другої світової війни.

Прихильність справі захисту реальних або перекручено понятих національних інтересів нерідко змушувала керівників держав при виборі союзників ігнорувати релігійні або ідеологічні прихильності. Чого вартий в цьому відношенні, наприклад, сумно відомий пакт між нацистською Німеччиною і більшовицьким Радянським Союзом, укладений у серпні 1939 Гітлер і Сталін були заклятими ідеологічними супротивниками. Але до часу підписання цього пакту національні інтереси двох тоталітарних держав з питання про розподіл Полину на короткий час співпали і виявилися вищими ідеологічних розбіжностей. Як тільки ця мета була досягнута, обидві сторони вступили в смертельну сутичку один з одним.

Формування національних інтересів є поступовий і тривалий історичний процес, що здійснюється в складному переплетенні економічних, соціальних, національно-психологічних та інших факторів. У такій якості національні інтереси є суспільно-історичним феноменом і не можуть існувати незалежно від свідомості їх носіїв. Вони мають найбільш тісний взаємозв'язок з ідентичністю конкретної нації.

Зрозуміло, концепція національних інтересів немислима без усвідомлення реального місця і ролі держави у світовому співтоваристві країн і народів. Враховуються геополітичні параметри і ресурсні можливості держави в точках перетину безлічі взаємозалежних, взаємодоповнюючих, конфліктуючих, різноспрямованих структур, інтересів, уподобань, симпатій, антипатій і т.д. Необхідно також більш-менш чітко визначити джерела і характер загроз безпеці держави. Не можна ігнорувати також можливі реакції на прийняті державою зовнішньополітичні рішення з боку тих держав, які вони так чи інакше зачіпають.

 
<<   ЗМІСТ   >>