Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Зовнішньополітична стратегія держав у різні епохи в значній мірі визначалася тим, що ми тепер називаємо національним інтересом і національною безпекою. Однак ці категорії стали набувати більш-менш зримих обрисів з виникненням Вестфальської системи і пов'язані з формуванням ідеї національної держави як головного носія влади у відносинах з рештою світу.

Поняття "національний інтерес"

Поняття "національний інтерес" увійшло науковий обіг порівняно недавно. Лише в 1935 р воно було включено до Оксфордську енциклопедію соціальних наук і тим самим отримало права громадянства. Пріоритет у його розробці, як правило, визнається за відомим американським протестантським теологом Р. Нібур і істориком Ч. Вірд. Одним з його родоначальників вважається також англійський історик Е. X. Kapp, що опублікував в 1939 р книгу "Двадцятирічний криза, 1919-1939 рр.".

Особливо зросла увага до проблематики національного інтересу після Другої світової війни з формуванням школи політичного реалізму, про яку більш докладно йтиметься нижче. Вагомий внесок у розробку концепції національного інтересу внесли такі представники цього напрямку, як Р. Нібур, Дж. Кеннан, У. Ліппман, Г. Моргентау, Дж. Розенау, К. Уолтц, Е. Фернісс та ін. У Європі інтерес до цієї проблеми проявили такі дослідники, як Р. Арон, П. Ренувье, Ж.-Б. Дюрозель, Ф. Брайар, Р. Дебре та ін.

Представники політичного реалізму розглядають національний інтерес в якості наріжного каменя зовнішньої політики будь-якої держави. На їхню думку, головний пункт, що допомагає відшукати вірний шлях у нетрях міжнародної політики, - це концепція інтересу, сформульованого в поняттях сили. На думку реалістів, зовнішня політика, побудована на національному інтересі, морально перевершує зовнішню політику, надихає якимись універсальними моральними принципами.

Що ж таке національний інтерес? Які його сутність і системоутворюючі параметри? Як він співвідноситься з поняттям "державний інтерес"? Яка взаємозв'язок національного інтересу з національною безпекою? Але цим і деяким пов'язаним з ними інших питань в останні роки розгорнулися досить жваві дискусії.

Національний інтерес - категорія абстрактна і суб'єктивна, оскільки се параметри визначаються картиною світу і ціннісною системою, пануючою в даному суспільстві і державі. Тому вельми важко дати скільки-небудь точне його визначення. Але фактом є те, що кожна держава намагається виправдати свою діяльність на міжнародній арені, в тому числі і війни, прагненням захищати свої національні інтереси. Національний інтерес - вираз і усвідомлення потреб держави, мотивація його існування і діяльності.

Реальність національного інтересу виявляється в процесі і в міру його здійснення. А це, у свою чергу, припускає наявність вольового та діяльнісного почав, а також засобів для реалізації поставлених державою цілей. З цієї точки зору зовнішню політику можна розглядати як найважливіший засіб здійснення національних інтересів.

Поняття "національний інтерес" в цілому має сенс лише в контексті взаємин тієї чи іншої нації або держави з іншими націями і державами. Адже на міжнародній арені націю представляє державу. Тому в лексиконі міжнародної політики, кажучи про національний інтерес, як правило, мають на увазі державний інтерес і, навпаки, під державним інтересом подразумевают національний інтерес.

Слід зазначити також те, що правова держава - це форма політичної самоорганізації громадянського суспільства на певній, суворо окресленої території. У цій якості загальний інтерес самозбереження і самовідтворення громадянського суспільства, екстрапольований на зовнішній світ, в основоположних своїх аспектах збігається з правильно зрозумілим національно-державним інтересом. Зрозуміло, тут мова йде лише про нормальну ситуацію, коли держава виступає па міжнародній арені в якості дійсного носія і захисника національних інтересів.

Національні інтереси - альфа і омега зовнішньополітичної стратегії будь-якої держави. Вірно кажуть, що держава не має друзів і ворогів, воно має інтереси, відповідно до яких і вибираються друзі і вороги. Можна погодитися з представниками політичного реалізму, які розглядають національний інтерес в якості наріжного каменя зовнішньої політики будь-якої держави. Дійсно, головний пункт, що дозволяє відшукати вірний шлях у нетрях міжнародної політики, - це концепція національного інтересу, сформульованого в поняттях сили.

На міжнародній арені будь поважаюча себе держава нерідко відкидало убік ідеологічні, моральні чи інші міркування, якщо вони не відповідали його національним інтересам. Історія надає нам безліч прикладів, коли вчорашні запеклі політичні супротивники ставали близькими союзниками, а сьогоднішні близькі союзники і друзі завтра виявлялися у ворожих один одному таборах.

Наприклад, в період Другої світової війни СРСР і США складали кістяк антигітлерівської коаліції, що завдала нищівної поразки загальному ворогові в особі гітлерівської Німеччини. Але із закінченням війни ситуація кардинальним чином змінилася, змінилося розуміння кожної зі сторін своїх національних інтересів, умов і принципів їх реалізації. У результаті вчорашні союзники стали непримиренними ворогами, кожен з яких зайняли місця на протилежних сторонах військово-політичних барикад.

Але бувають і такі ситуації, коли дві протиборчі одна одній держави, керуючись своїми національними інтересами в дусі реалполітиці, можуть зайняти з того чи іншого міжнародно-політичного питання майже однакову позицію. Так сталося, наприклад, під час троїстої англо-франко-ізраїльської агресії проти Єгипту в жовтні 1956 р Тоді США і СРСР (хоча і не в тандемі і з різних причин) засудили агресію і наполягли на негайному її припинення. У цьому контексті можна трактувати політику США, які в 1970-х рр. активно використовували так звану "китайську карту" для чинення тиску на Радянський Союз. СРСР, у свою чергу, використовував поліпшення відносин із Заходом, передусім з Вашингтоном, для врівноваження все більш набиравшего вага китайського фактора.

У цьому сенсі держава відрізняється від окремо взятого індивіда, для якого більш підходить відомий вислів "один старий друг краще нових двох". Як показує історичний досвід, для держави такий принцип абсолютно неприйнятний. Відрізняється держава також від різного роду громадських організацій, політичних партій, церкви, які заради дотримання загальноприйнятих морально-етичних норм і принципів можуть жертвувати тими чи іншими своїми інтересами. Державі ж це просто недозволено.

 
<<   ЗМІСТ   >>