Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проблема ентропійності цивілізації

Вважається, що в еволюції світобудови мав місце один особливий випадок розриву симетрії, а саме руйнування часової симетрії в момент виникнення Всесвіту. Час набуло напрям і стало необоротним. Як уже вказувалося, дозвіл загадки часу було пов'язане з розкриттям фатального значення слів "минуле", "справжнє" і "майбутнє" з їх строго односторонньої спрямованістю і невблаганною необоротністю.

З появою знаменитого другого закону термодинаміки у фізиці вперше утвердилося поняття "стріла часу", що означає цю незворотність. Термодинаміка заснована на розрізненні між оборотними процесами, залежними від напрямку часу, і необоротними процесами, які від нього не залежать. З ними пов'язане і поняття ентропії, яке, як підкреслювали І. Пригожий та І. Стенгерс, для того і було введено, щоб відрізняти оборотні процеси від незворотних: ентропія зростає тільки в результаті необоротних процесів.

Суть ідеї стосовно до соціально-історичного світу полягає в тому, що все, що відбувається в ньому відбувається один-єдиний раз і ніколи більше не повторюється. Це відкриття дозволило по-новому підійти до проблеми детермінованості та випадковості природних і соціальних процесів. Було встановлено, що фундаментальні природні та суспільно-історичні явища крім детермінованих процесів містять значний імовірнісний елемент. Оборотність і жорсткий детермінізм в навколишньому світі характерні тільки для простих граничних випадків.

Що стосується людських спільнот, то вони являють собою складні, відкриті і нелінійні системи, здатні до самоорганізації. Як відомо, нелінійні рівняння в математиці можуть мати кілька якісно різних рішень. Подібним же чином нелінійність в соціальному світі дає не один зумовлений, а кілька альтернативних шляхів розвитку. Тут незворотність і випадковість є не винятком, а загальним правилом.

У даному контексті інтерес представляє наступна аналогія І. Пригожина та І. Стенгерс. "Для класичної механіки, - писали вони, - символом природи були годинник, для індустріального століття таким символом став резервуар енергії, запас якої завжди загрожував вичерпатися. Світ горить як величезна піч; енергія, хоча вона і зберігається, безперервно розсіюється". Це меншою мірою вірно і по відношенню до соціального світу.

Однак виникають питання: що таке енергія для соціального світу? Що розуміється під соціальною ентропією? Які її джерела і причини? Відповісти на ці питання важко, а може, й неможливо, точно так само, як на питання про таїнство і першооснови життя. За тим не менш, як би виводячи за дужки складні філософські аспекти цієї проблеми, відзначимо, що енергія стосовно соціального світу існує як свого роду вітальна сила. Вона служить в якості базової інфраструктури принципу самоорганізації і самозбереження суспільства. У процесі історичної життєдіяльності певна її частина постійно втрачається, збільшуючи питому вагу непередбачених і непередбачуваних наслідків.

Вище вже говорилося, що кожна цивілізація грунтується на певному осьовому ідеалі (ідеї), який у свою чергу включає якийсь комплекс системоутворюючих цінностей і норм, що складають парадигму цієї цивілізації. Домінуючі в даній цивілізації спосіб життя, форми менталітету, культури, соціальної, економічної і політичної організації, філософії і релігії і т.д. визначаються цими цінностями і нормами. Поступово накопичується внутрішня неспроможність, яка свідчить про ерозію осьового ідеалу і вичерпаності тієї вітальної сили (або енергії), яка давала динаміку цивілізації. У результаті рано чи пізно трансформується і сама цивілізація.

Використовуючи аналогію О. Шпенглера, можна сказати, що процес постійної реалізації ідеалу такий же, як становлення життя, а результат цього процесу невблаганно пов'язаний зі смертю, таїть у собі смерть. Як зазначав О. Шпенглер, все стало минуще. Минущі не тільки народи, мови, раси і культури, але також цілі цивілізації. Процес всякого розвитку необхідно розглядати й оцінювати з урахуванням його природних можливостей і меж.

Постійне невблаганне сходження можливе лише за наявності необмежених духовних і матеріальних ресурсів. Оскільки жодна цивілізація не може володіти безмежною творчою енергією, то її можливості зрештою вичерпуються і вона або вмирає, або трансформується, відкриваючи в собі нові творчі сили і можливості.

При цьому криза цивілізації може виявитися хворобою росту або перевтілення, родовими муками, чреватими вивільненням нових творчих сил. В іншому випадку суспільство вичерпає всі доступні йому запаси енергії, перш ніж навчиться споживати нові форми і джерела енергії.

 
<<   ЗМІСТ   >>