Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Феномен фрагментації і проліферації держав

Очевидно, що, хоча сама концепція суверенітету піддається помітною трансформації, одним з парадоксів все більш стрімко глобалізується є поява на політичній карті все нових держав там, де їх ніколи не було раніше. Це цілком зрозуміло, якщо врахувати, що будь універсалізація або, як її нині називають, глобалізація рано чи пізно, по неминуче веде до фрагментації, децентралізації, сецесії та іншим подібним їм феноменам. Про це свідчить досвід майже всіх світових цивілізацій і світових імперій.

У зв'язку з цим деякі автори навіть заговорили про розпочату "фрагментації" або "балканізації світу". Дійсно, зворотним боком глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції є загострення етнічних, релігійних, культурних проблем, все більша звучання набувають такі поняття, як "рідне вогнище", "батьківщина", "нація" і т.д. Не випадково в сучасному світі націоналізм продовжує служити в якості одного з могутніх факторів, що визначають характер і вектори політичного та геополітичного розвитку.

Про серйозність цього чинника свідчать мирний розділ Чехословаччини па дві самостійні держави і братовбивча кривава трагедія, результатом якої став розпад Югославії. Подіями всесвітньо-історичного значення і масштабу, який привів і до перебудови самого світового порядку, стали розпад Радянського Союзу і утворення на його уламках півтора десятків нових держав. Поєднання цих суперечливих тенденцій пов'язане зі складнощами, пов'язаними з необхідністю їх поєднання в рамках існуючих політичних систем, прив'язаних до моделі національної держави, що створює сприятливий грунт для появи нових і загострення старих конфліктів.

У той час як відданість держав міжнародному співтовариству зростає, одночасно спостерігається тенденція до посилення опору транснаціональним процесам. Можна стверджувати, що концепції про занепад національної держави і пришестя транснаціонального світового співтовариства в різних його трактуваннях не витримують скільки-небудь серйозної критики.

Як правило, в якості свого роду зразка для дрейфу в напрямку єднання та уніфікації сучасного світу наводять приклад європейської інтеграції. Однак, як показали події і перипетії світової економічної кризи 2008-2009 рр., Час і історія ще не винесли свій вердикт щодо доль і перспектив цього об'єднання. До того ж, як зазначалося в монографії "Європа: вчора, сьогодні, завтра", національний суверенітет для переважної більшості європейців був і залишається єдиним джерелом легітимності будь-якої публічної влади незалежно від її форми і природи.

Тому, як видається, в осяжній перспективі держави збережуть за собою статус головних акторів світової політики, а відмінності національно-державних інтересів, що доповнюються етнічними, конфесійними, культурними та іншими відмінностями, залишаться головними джерелами конфліктів між ними. І це природно, оскільки саме завдяки державі багато народів стали суб'єктами історії, саме завдяки державі вони забезпечили собі більш-менш тривале існування. Ті народи, яким не вдалося створити свою державу, навічно зникли в густому тумані історії.

Держава була, є і залишиться найбільш життєздатною і ефективною формою самоорганізації кожного конкретного народу з єдиною історією, культурою, традиціями, міфами, з характерологічними стереотипами і т.д. Не може бути якого б то не було однорідного, позбавленого національно-державних несучих конструкцій світової спільноти або однополярного в яких би то не було формах світопорядку.

Якщо теоретично уявити єдину і однорідну загальнолюдську культуру, то вона може стати лише втіленням загальних соціальних, духовних, психологічних та інших ознак і елементів, характерних для всіх людей. У такому випадку мова може йти про загальнолюдські інтересах, загальнолюдських цінностях, культурі, світобаченні, віросповіданні і т.д. і т.п. Не можна сказати, що ці останні взагалі не існують і не можуть існувати в майбутньому, але, на нещастя, а може бути, на велике щастя, дух пародов, дух конкретно взятого людини не зводиться до них. Він являє собою незрівнянно більш складний, багатогранний, суперечливий феномен, який ніяк неможливо втиснути в прокрустове ложе яких би то пі було найдосконаліших теорій, формул, моделей.

При всьому тому, що відбуваються в світі процеси настійно вимагають усвідомлення сутнісної єдності людства. Але це сутнісна єдність аж ніяк не виключає, а передбачає різноманітність культур, націй, народів, традицій, політичних систем і т.д., живлячи тенденцію до багатоваріантності суспільного розвитку, збагачуючи зміст цивілізованого прогресу людства. Спрощення, однаковість ведуть до регресу і вмирання людських спільнот, а різноманіття - запорука їх прогресу і процвітання, гарантія їх життєвості.

Будь цивілізації притаманні не тільки конфлікти інтересів, а й конфлікти основоположних цінностей. У сучасних реаліях йдеться про політичне, соціокультурному, етнонаціональної, конфесійному, ціннісному та інших формах плюралізму. Не може бути єдиного світу з єдиною вірою, єдиною системою світогляду і світорозуміння, єдиними нормами, цінностями, життєвими установками і т.д. Єдиний світовий порядок можливий тільки як відкрите, динамічне простір для вільного співіснування, вільного самовідтворення різноманітних народів, культур, релігій, форм світорозуміння, ціннісно-нормативних систем і т.д. Ж.-Ж. Руссо говорив: "Я такий, як усі. Я не схожий ні на кого". Без сумніву, французький мислитель був правий, оскільки ми всі однакові по закладеним у нас людським первоначалам і в той же час ми різні за формами та шляхам реалізації даних першопочатків.

 
<<   ЗМІСТ   >>