Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Трансформація місця і ролі національної держави

Доцентрові тенденції і процеси інтеграції, транснаціоналізації та глобалізації роблять усе більш зростаючий вплив на роль і функції як окремо взятих національних держав, так і міжнародної політичної системи в цілому. На міжнародній арені поряд з суверенними державами вагу і вплив набувають недержавні гравці.

У різних центрах і точках перетину державних і недержавних акторів виникає безліч проблем, що потребують вирішення як окремо взятими державами, так і на наддержавному рівні. Важливу роль набувають дії і рішення, прийняті далеко за межами національно-державних кордонів іншими урядами або різного роду міжнародними організаціями. Так, на ефективність реалізації державою своїх прерогатив і повноважень сильний вплив робить розширюється сфера діяльності транснаціональних корпорацій та інших транснаціональних акторів в особі регіональних і всесвітніх міжурядових і неурядових організацій та інститутів.

Такі питання, як зниження або підвищення цін на нафту і газ, кава і молоко і т.д., вирішуються не урядом якоїсь окремо взятої країни, а на рівні ОЕСР, ОПЕК, ЄС та інших міжнародних організацій. Труднощі, з якими стикається кожна окрема держава, ще більше посилюються з висуненням на перший план цілого комплексу глобальних проблем, таких як охорона довкілля людини, виснаження невідновлюваних ресурсів, загроза термоядерної катастрофи і т.д.

Як уже вказувалося, сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, особливо Інтернет, роблять транснаціональні зв'язки більш розмитими і менш структурованими. У підсумку в багатьох регіонах світу державні кордони перестають служити бар'єрами і, все більшою мірою стаючи транспарентними, сприяють транскордонному взаємодії, співробітництва та інтеграції, роблять все більш актуальною проблему вільного потоку інформації, ідей, цінностей тощо

Реальністю став той факт, що самостійно починають діяти міжкраїнові регіони, які відіграють все більш помітну роль у сфері міжнародних відносин. Вони стали важливим чинником формування єдиної Європи, що дало деяким дослідникам говорити про "Європи регіонів".

Процеси інтернаціоналізації та взаємозалежності супроводжуються одночасною фрагментацією на субнаціональні одиниці всередині окремо взятих країн. Відбувається далеко йде трансформація відносин між державою і громадянським суспільством. Набувають вагу і вплив неурядові структури.

Суверенітет держав послаблюється в результаті не тільки розширення прерогатив наднаціональних, наддержавних гравців, але і посилення регіонів. Все менше залишається сфер, де уряд міг би прийняти чисто внутрішньокраїнні рішення, не надавши той чи інший вплив па політику інших акторів політичних відносин.

Підсумком цих і багатьох пов'язаних з ними процесів і тенденцій є те, що в сучасному світовому співтоваристві виділяються як мінімум три комплексу відносин: держав з державами, держав з корпораціями та міжнародними організаціями, а також корпорацій з корпораціями. Можна сказати, що міжнародна система, в якій в якості основної одиниці дії виступало суверенна національна держава, зазнає суттєвих змін.

Має місце безпрецедентне взаємопроникнення внутрішньої і зовнішньої політики. Причому таке взаємопроникнення спостерігається у всіх найважливіших сферах життя суспільства. Політичні, та й не тільки політичні, відносини, що перетинають державні кордони, придбали і продовжують набувати все більш зростаюче значення. Ідея про виняткову юрисдикції тієї чи іншої держави над певною територією де-факто виявляється все менш відповідної реальності. З одного боку, стає все важче стверджувати, що саме є сферою компетенції внутрішньої, а що - зовнішньої політики. З іншого боку, зростає значимість внутрішньополітичних наслідків зовнішньої політики та зовнішньополітичних наслідків внутрішньої політики.

 
<<   ЗМІСТ   >>